NB! Vormide korrektseks avanemiseks tuleb need enne täitmist arvutisse laadida.

Digitaalselt täidetud ja allkirjastatud vormid palume saata aadressile viljandi@viljandi.ee

Avalduste digitaalseks allkirjastamiseks on vajalik ID-tarkvara olemasolu. ID-tarkvara installeerimisjuhised leiat SIIT ja värskendamisjuhised SIIT.

Mitmesugused avaldused

03.12.21

Ettepanek Viljandi linna preemiate kandidaatide esitamiseks

RTF E-avaldus

 

Arhitektuuriameti avaldused

13.07.23

Detailplaneeringu algatamise taotlus

E-teenus
Välisviimistluspassi avaldus PDF  
Avaldus reklaami paigaldamiseks PDF DOCX
Reklaamimaksu deklaratsioon PDF RTF
Restaureerimistoetuse taotlus E-teenus

Projekteerimistingimuste, ehitus- ja kasutusteatiste ning ehitus- ja kasutusloa taotlused tuleb esitada läbi ehitisregistri aadressil https://www.ehr.ee.

NB! Täidetava pdf-i kasutamisel tuleb pdf-vorm kõigepealt enda arvutisse salvestada ning seejärel avada ja täita. Otse täites ja seejärel salvestades ei salvesta pdf teie kirjutatud andmeid ning teie töö läheb kaduma.

 

Kultuurivaldkonna avaldused

02.08.21
Avaliku ürituse korraldamise loa väljaandmise taotlus RTF
Jäätmeplaan avalikule üritusele RTF  
Turvalisuse ja meditsiinilise abi kättesaadavuse tagamise plaan avalikule üritusele RTF  
Loomestipendiumi taotlemine E-teenus
Spordistipendiumi taotlemine E-teenus
Projektidele rahalise toetuse taotlemine E-teenus
Tegevustoetuse taotlemine E-teenus

 

 

Perekonnaseisutoimingud

03.09.20
Sünni registreerimine ja isaduse omaksvõtt    
Sünni registreerimine e-rahvastikuregistris E-teenus  
Sünni registreerimise avaldus PDF  
Põlvnemise välistamise avaldus PDF  
Isaduse omaksvõtu avaldus pärast sünni registreerimist PDF  
Abielu lahutamine    
Abielu lahutamise ühine avaldus PDF  
Abielu lahutamise eraldi esitatav avaldus PDF  
Abielu registreerimine    
Abiellumisavaldus    
Abiellumisavaldus inglise keeles    
Perekonnasündmuste dokumendid    
Perekonnasündmuse korduva tõendi tellimine e-rahvastikuregistris   E-teenus  
Perekonnasündmuse tõendi väljastamise avaldus PDF  
Perekonnasündmuse tõendi väljastamise avaldus PDF  
Perekonnasündmuse tõendi väljastamise avaldus inglise keeles PDF  
Rahvastikuregistri andmed    
Andmete muutmise ja parandamise avaldus PDF  
Abieluvõimetõendi väljastamine    
Abieluvõimetõendi väljaandmise avaldus PDF  
Abieluvõimetõendi väljaandmise avaldus E-teenus  
Abieluvõimetõendi väljaandmise avaldus inglise keeles PDF  

 

Rahandusvaldkonna avaldused

03.12.21

NB! Täidetava pdf-i kasutamisel tuleb pdf-vorm kõigepealt enda arvutisse salvestada ning seejärel avada ja täita. Otse täites ja seejärel salvestades ei salvesta pdf teie kirjutatud andmeid ning teie töö läheb kaduma.

Rahvastikuregistri toimingud

03.06.22
Elukohateade PDF Täidetav PDF E-teenus
Ruumi omaniku taotlus aadressi muutmiseks PDF E-teenus
Taotlus isikukoodi saamiseks PDF
Enda andmete päring E-teenus

Avaldus elukohatõendi, rahvastikuregistri väljavõtte väljastamiseks

PDF
Juurdepääs rahvastikuregistri andmetele õigustatud huvi korral E-teenus