Viipetõlgi teenus

1.03.22

 

Kirjeldus

 

Eesti Rahvastikuregistri andmetel Viljandi linnas elavatel kurtidel ja vaegkuuljatel on võimalik tellida vajadusel viipekeeletõlgi teenust järgmistes situatsioonides:

 • tervishoiuasutustes;
 • puudest tingitud asjaajamistel;
 • asjaajamistel ametiasutustes, teenindusettevõtetes, koosolekutel;
 • perekondlikel  asjaajamistel (abielu registreerimine, matused, arenguvestlused jmt.);            
 • õigusalastel asjaajamistel;
 • kriisiolukordades (avariid, suhtlemine politsei- ja päästeametnikega);
 • muudel Viljandi Linnavalitsuse sotsiaalametiga eelnevalt kooskõlastatud 
 • põhjustel.

Teenust osutatakse üldjuhul Viljandi linnas, kuid erisituatsioonides on võimalik Viljandi Linnavalitsuse sotsiaalameti ja Viipekeeletõlkide OÜ-ga eelnevalt kooskõlastatud juhtudel ka mujal Eestis.

Teenuse maksumus

Teenus on kliendile tasuta.

Kestvus

Igale teenust vajavale inimesele osutatakse teenust kuni 6 tundi aastas.

Suurema vajaduse korral on linnavalitsusel õigus suurendada teenuse mahtu lähtuvalt kliendi individuaalsetest vajadustest.

Õigusaktid

Linnavalitsuse korralduse alusel haldusleping.

Kontaktisik

Viipekeeletõlkide OÜ

ulvi@viipekeeletolgid.ee

 

Erisituatsioonide korral:

sotsiaalameti juhataja Livia Kask

e-post: livia.kask@viljandi.ee

telefon: +372 435 4766

Toetuse taotlemine

Vajalikud
sammud

Pöörduda Viipekeeletõlkide OÜ poole ja teatada oma nimi, isikukood ning aeg ja koht, kus tõlgi teenust vajatakse.

Tellimus esitada vähemalt 24 tundi enne eeldatavat teenuse osutamise aega (v.a. kriisiolukorrad).

 

Teenust saab tellida klient, kliendi esindaja, kriisiolukordades politsei- või päästeametnik:

 • helistades või saates SMS sõnumi numbril 506 0444;
 • saates e-kirja ulvi@viipekeeletõlgid.ee;
 • helistades interneti telefoni Skype kaudu videokõnega: ulvi.saks2;
 • edastades internetipõhise avalduse kodulehelt www.viipekeeletolgid.ee;
 • või minna Viljandi Puuetega Inimeste Nõukotta (Posti tänav 20, Viljandi)  vastuvõtuajal iga kuu teisel teisipäeval kell 16.00-18.00.

Tulemus

Viipekeeletõlgi teenust osutatakse üldjuhul tööpäeviti ajavahemikus kell 8.00-19.00 kohas, kus klient tõlki vajab.