Viipetõlgi teenus

5.08.22

 

Kirjeldus

 

Eesti Rahvastikuregistri andmetel Viljandi linnas elavatel kurtidel ja vaegkuuljatel on võimalik tellida vajadusel viipekeeletõlgi teenust järgmistes situatsioonides:

  • tervishoiuasutustes;
  • puudest tingitud asjaajamistel;
  • asjaajamistel ametiasutustes, teenindusettevõtetes, koosolekutel;
  • perekondlikel  asjaajamistel (abielu registreerimine, matused, arenguvestlused jmt.);            
  • õigusalastel asjaajamistel;
  • kriisiolukordades (avariid, suhtlemine politsei- ja päästeametnikega);
  • muudel Viljandi Linnavalitsuse sotsiaalametiga eelnevalt kooskõlastatud 
  • põhjustel.

Teenust osutatakse üldjuhul Viljandi linnas, kuid erisituatsioonides on võimalik Viljandi Linnavalitsuse sotsiaalametiga eelnevalt kooskõlastatud juhtudel ka mujal Eestis.

Teenuse maksumus

Teenus on kliendile tasuta, kui teenuse saamine on eelnevalt sotsiaalameti spetsialistiga kirjalikult kokku lepitud ning teenust ei ole võimalik saada sotsiaalkindlustusameti vahendusel.

Kestvus

Igale teenust vajavale inimesele osutatakse teenust kuni 6 tundi aastas.

Suurema vajaduse korral on linnavalitsusel õigus suurendada teenuse mahtu lähtuvalt kliendi individuaalsetest vajadustest.

Kontaktisik

Täisealiste heaolu teenistuse spetsialist

Silja Simon

e-post: silja.simon@viljandi.ee

telefon: +372 435 4745; 

+372 5333 3227

 

Teenuse eest toetuse taotlemine

Vajalikud
sammud

Pöörduda täisealiste heaolu spetsialisti poole ja teatada oma nimi, isikukood ning aeg ja koht, kus tõlgi teenust vajatakse.

Tellimus esitada vähemalt 24 tundi enne eeldatavat teenuse osutamise aega (v.a. kriisiolukorrad).

 

Teenust saab tellida klient, kliendi esindaja, kriisiolukordades politsei- või päästeametnik. 

Kaugtõlketeenust osutab ka sotsiaalkindlustusamet. Info leitav SIIT.

Tulemus

Viipekeeletõlgi teenust osutatakse üldjuhul tööpäeviti ajavahemikus kell 8.00-19.00 kohas, kus klient tõlki vajab.