Teenindajakaardi taotlemine

Teenindajakaardi taotleja esitab Viljandi Linnavalitsusele järgmised andmed ja dokumendid:

  1. taotlus taotleja kontaktandmetega, sealhulgas telefoninumber, elektronposti aadress ja postiaadress;
  2. juhiluba, kui see ei ole kantud Eesti liiklusregistrisse;
  3. riigilõivu tasumist kinnitava maksekorralduse koopia.

Enne taotluse esitamist peab teenindajakaardi taotleja tasuma riigilõivu.

Teenindajakaart antakse tähtajatult, kui taotleja ei soovi seda kindlaksmääratud ajaks.

Riigilõivu andmed:

Selgitus: riigilõiv teenindajakaardi taotluse läbivaatamise eest
Saaja: Viljandi Linnavalitsus
Summa: 38 eurot

Konto nr:
SEB EE021010302005455005 või
Swedbank EE342200221011977969