Mittetulundusliku tegevuse toetamine

19.09.19
Tegevustoetus on mõeldud omaalgatusliku ja mittetulundusliku tegevuse toetamiseks. Taotluse saab esitada Viljandi linnas või linnaelanike huvides tegutsev juriidiline isik. Taotlus esitatakse läbi E-teenuste keskkonna Spoku kaudu.
 
Tegevusotetus on mõeldud  igpäevase tegevuse korraldamiseks, arendamiseks, tutvustamiseks ja tegevuse jätkusuutlikkuse tagamiseks. Igapäevase tegevusega seotud kulud on näiteks ruumi rent, elektri ja vee kulu, kontoritarbed, remonttööd jms teenus. Tegevustoetust võib taotleda kuni neljaks aastaks. Eraisikud tegevustoetust taotleda ei saa.

 

Tegevustoetuse taotlemise tähtaeg on igal aastal 20. september. Kui see päev langeb nädalavahetusele, loetakse tähtajaks sellele järgnev esimene tööpäev.

 

Taotlust täites ning põhjendusi kirjutades tuleks mõelda sellele, et komisjon ei pruugi teada ei Teie MTÜ-d ega selle tausta, seega on kõige õigem viis konkreetsus ja põhjalikkus. Kui taotluse täitmine tundub ülemäära keeruline, võib alati pöörduda Viljandi Linnavalitsuse kultuuri ja noorsootöö spetsialisti poole.

 

Pea meeles, et peale toetuse saamist lasub toetuse saajal kohustus esitada rahalise toetuse kasutamise aruanne. Aruanne tuleb esitada toetuse saamisele järgneva aasta 15. jaanuariks. Aruande täitmise osas annab nõu kultuuri- ja noorsootöö spetsialist. Alates 07.08.2019 esitatakse aruanded iseteeninduskeskkonnas Spoku taotluse juurest. Enne seda kuupäeva esitatud taotluse aruande fail lae alla SIIT.

 

Toetuste taotlemise, menetlemise ja hindamise aluseks on Viljandi linnavolikogu 26.04.2018 määrus nr 15 Viljandi linna eelarvest mittetulundusliku tegevuse toetamise kord.

 

Lisainfo ja abi:
Evelin Lagle
Kultuuri- ja noorsootöö spetsialist
4354755
evelin.lagle@viljandi.ee