Projektitoetus

21.03.18

 

Projektitoetus on mõeldud Viljandi linnas toimuvate sündmuste ja projektide toetuseks, mis on suunatud kohalikule elanikkonnale. Projektitoetust saab taotleda neli korda aastas. Toetuse taotlemiseks ei pea taotleja olema Viljandisse registreeritud. Eraisikud projektitoetust taotleda ei saa.

 

Projektitoetuse taotlemise tähtajad:

 • 1. november - projektidele, mille toimumisaeg on tähtajale järgneva aasta 1. jaanuar - 31. detsember;
 • 1. veebruar - projektidele, mille toimumisaeg on 1. aprill - 31. detsember;
 • 1. mai - projektidele, mille toimumisaeg on 1. juuli - 31. detsember;
 • 1. august - projektidele, mille toimumisaeg on 1. oktoober - 31. detsember.

Kui tähtaeg langeb nädalavahetusele või riigipühale, loetakse tähtajaks sellele järgnevat esimest tööpäeva.

 

Toetuse taotlemine

Toetuse taotlemiseks tuleb Viljandi Linnavalitsusele esitada projektitoetuse taotlemise avaldus. Täidetud avaldus tuleb saata aadressile viljandi@viljandi.ee. Info saadud toetuste kohta jõuab taotlejateni keskmiselt kahe kuu pärast. Eraldatud toetused pannakse üles Viljandi linna kodulehele.

Avaldust täites ning põhjendusi kirjutades tuleks mõelda sellele, et komisjon ei pruugi teada ei Teie ideed ega selle tausta, seega on kõige õigem viis konkreetsus ja põhjalikkus. Kui avalduse täitmine tundub ülemäära keeruline, võib alati pöörduda Viljandi Linnavalitsuse kultuuri ja noorsootöö spetsialisti poole.

Viljandi linn toetab projekte kuni 30% ulatuses projekti kogueelarvest. Sellega tuleb projekti eelarvet koostades arvestada.

(va laste, noorte, eakate või puuetega inimeste tegevusteks või projektideks raha taotlemisel, mil linnale kuuluvate ruumide või rajatiste rendikulu osas võib toetust määrata kuni 100%)

 

Projekte hindavad:

 • Kultuuri- ja spordivaldkond - Viljandi volikogu kultuurikomisjon;
 • Haridus- ja noorsootöö valdkond - Viljandi volikogu hariduskomisjon;
 • Sotsiaalvaldkond - Viljandi volikogu sotsiaalkomisjon.

Taotluste hindamisel võetakse arvesse, kas projekt:

 • toimub linna haldusterritooriumil või on seotud linna esindamisega;
 • on suunatud linnaelanikele või on nende huvides;
 • omab mõju kogukonna koostööle ja kaasamisele;
 • on jätkusuutlik;
 • on uudne või traditsioone jätkav;
 • on eelarvestatud läbimõeldult;
 • on arvestatava otseste kasusaajate hulgaga;
 • omab kaasfinantseerijaid.

 

Toetust ei anta:

 • põhivara soetamiseks;
 • laenu- või liisingumaksete tasumiseks;
 • toitlustuskuludeks, va laste- ja noortelaagrite tegevuse toetamisel;
 • turismiobjektide või vaatamisväärsuste külastamiseks.

 

Pea meeles, et peale toetuse saamist lasub toetuse saajal kohustus esitada toetuse kasutamise aruanne. Aruande juurde ei pea lisama kuludokumentide koopiaid. Aruande täitmise osas annab nõu kultuuri- ja noorsootöö spetsialist.

 

Toetuste taotlemise, menetlemise ja hindamise aluseks on Viljandi linnavolikogu 30.06.2016 määrus nr 91 „Tegevus- ja projektitoetuse andmise kord" 

 

 

Lisainfo ja abi

Vilja Volmer-Martinson

Kultuuri- ja noorsootöö spetsialist

4354755

vilja.volmer@viljandi.ee