Projektitoetus

12.01.23

 

Projektitoetus on mõeldud kohalikule elanikkonnale ja linna külalistele suunatud ühekordsete või traditsiooniliste sündmuste ja ühistegevuste korraldamiseks, mis rikastavad linnaelu ning tõstavad linna siseriiklikku ja rahvusvahelist tuntust (näiteks toetatakse ürituste ja tegevuste tehnilisi, loomingulisi, logistilisi, turunduslikke, projektijuhtimise jms kulusid).
 
Projektitoetust saab taotleda neli korda aastas. Toetuse taotlemiseks ei pea taotleja olema Viljandisse registreeritud. Eraisikud projektitoetust taotleda ei saa. 
 
Toetust võib määrata taotlejale:
 • kes on Viljandi linnas või linnaelanike huvides tegutsev juriidiline isik (edaspidi taotleja);
 • kellel ei ole taotluse esitamise ajal ega ka toetuse otsustamise ajal tähtaega ületanud rahalisi või aruande võlgnevusi linna ees;
 • kellel ei ole taotluse esitamise ajal ega ka toetuse otsustamise ajal Maksu- ja Tolliameti andmetel maksuvõlgnevusi või kelle maksuvõlad on ajatatud;
 • kellel on Äriregistris nõuetekohaselt esitatud eelnevate perioodide majandusaastate aruanded;
 • kellel on varasemate toetuste kasutamise aruanded Viljandi linnale nõuetekohaselt esitatud;
 • kellel on projektitoetuse taotlemisel oma- ja kaasfinantseering eelarves kokku vähemalt 30% projekti kogumaksumusest.
 

Projektitoetuse taotlemise tähtajad:

 • 1. november - projektidele, mille toimumisaeg on tähtajale järgneva aasta 1. jaanuar - 31. detsember;
 • 1. veebruar - projektidele, mille toimumisaeg on 1. veebruar - 31. detsember;
 • 1. mai - projektidele, mille toimumisaeg on 1. mai - 31. detsember;
 • 1. august - projektidele, mille toimumisaeg on 1. august - 31. detsember.

Kui tähtaeg langeb nädalavahetusele või riigipühale, loetakse tähtajaks sellele järgnevat esimest tööpäeva.

 

Toetuse taotlemine

Projektitoetuste taotlemine toimub läbi e-keskkonna spoku. Spokusse saab sisse logida, valides ülamenüüst E-Teenused.

Info saadud toetuste kohta jõuab taotlejateni keskmiselt kahe kuu pärast. Eraldatud toetused pannakse üles Viljandi linna kodulehele.

Avaldust täites ning põhjendusi kirjutades tuleks mõelda sellele, et komisjon ei pruugi teada ei Teie ideed ega selle tausta, seega on kõige õigem viis konkreetsus ja põhjalikkus. Kui avalduse täitmine tundub ülemäära keeruline, võib alati pöörduda Viljandi Linnavalitsuse kultuuri ja noorsootöö spetsialisti poole.

Viljandi linn toetab projekte kuni 70% ulatuses projekti kogueelarvest. Sellega tuleb projekti eelarvet koostades arvestada.

 
NB! Projekti kirjutades tuleb mõelda sellele, et kõikide projektiga seotud kuludokumentide ja nende tasumist tõendavate dokumentide kuupäevad peavad  jääma rahakasutamise ajavahemiku sisse.
 

Projekte hindavad:

 • Kultuuri- ja spordivaldkond - Viljandi volikogu kultuuri- ja spordikomisjon;
 • Haridus- ja noorsootöö valdkond - Viljandi volikogu hariduskomisjon;
 • Sotsiaalvaldkond - Viljandi volikogu sotsiaalkomisjon.

Taotluste hindamisel võetakse arvesse, kas projekt:

 • toimub linna haldusterritooriumil või on seotud linna esindamisega;
 • on suunatud linnaelanikele või on nende huvides;
 • omab mõju kogukonna koostööle ja kaasamisele;
 • on jätkusuutlik;
 • on uudne või traditsioone jätkav;
 • on eelarvestatud läbimõeldult;
 • on arvestatava otseste kasusaajate hulgaga;
 • omab kaasfinantseerijaid.

 

Toetust ei anta:

 • põhivara soetamiseks ning ehitus-, remondi-, renoveerimise ja projekteerimistööde
  kuludeks;
 • laenu- või liisingumaksete ja nendega seotud intressikulude tasumiseks;
 • toitlustuskuludeks, v.a laste- ja noortelaagrite tegevuse toetamisel;
 • turismiobjektide või vaatamisväärsuste külastamiseks;
 • taotlejaga seotud isikutega tehtud tehingute eest tasumiseks, v.a tööjõukulud

Pea meeles, et peale toetuse saamist lasub toetuse saajal kohustus esitada toetuse aruanne. Ka toetuse aruande esitamine toimub e-keskkonnas Spoku. Aruande juurde on kohustus lisada kuludokumentide koopiad. Aruande täitmise osas annab nõu kultuuri- ja noorsootöö spetsialist.

 

Toetuste taotlemise, menetlemise ja hindamise aluseks on Viljandi linnavolikogu 27.10.2020 määrus nr 24 "Viljandi linna eelarvest mittetulundusliku tegevuse toetamise kord".

 

Lisainfo ja abi:
Vilja Volmer-Martinson
Kultuuri- ja noorsootöö spetsialist
4354755
vilja.volmer-martinson@viljandi.ee