Projektitoetus

 

Projektitoetus on mõeldud kohalikule elanikkonnale ja linna külalistele suunatud ühekordsete või traditsiooniliste sündmuste ja ühistegevuste korraldamiseks, mis rikastavad linnaelu ning tõstavad linna siseriiklikku ja rahvusvahelist tuntust.

 
Toetust võib määrata taotlejale:
  • kes on Viljandi linnas või linnaelanike huvides tegutsev juriidiline isik (edaspidi taotleja);
  • kellel ei ole taotluse esitamise ajal ega ka toetuse otsustamise ajal tähtaega ületanud rahalisi või aruande võlgnevusi linna ees;
  • kellel ei ole taotluse esitamise ajal ega ka toetuse otsustamise ajal Maksu- ja Tolliameti andmetel maksuvõlgnevusi või kelle maksuvõlad on ajatatud;
  • kellel on Äriregistris nõuetekohaselt esitatud eelnevate perioodide majandusaastate aruanded;
  • kellel on varasemate toetuste kasutamise aruanded Viljandi linnale nõuetekohaselt esitatud;
  • kellel on projektitoetuse taotlemisel oma- ja kaasfinantseering eelarves kokku vähemalt 30% projekti kogumaksumusest.

Projektitoetuse taotlemise tähtajad:

  • 1. november - projektidele, mille toimumisaeg on tähtajale järgneva aasta 1. jaanuar - 31. detsember;
  • 1. veebruar - projektidele, mille toimumisaeg on 1. veebruar - 31. detsember;
  • 1. mai - projektidele, mille toimumisaeg on 1. mai - 31. detsember;
  • 1. august - projektidele, mille toimumisaeg on 1. august - 31. detsember.

Toetuse taotlemine

Projektitoetuste taotlemine toimub läbi e-keskkonna Spoku. Info saadud toetuste kohta jõuab taotlejateni keskmiselt kahe kuu pärast. Eraldatud toetused pannakse üles Viljandi linna kodulehele.

Avaldust täites ning põhjendusi kirjutades tuleks mõelda sellele, et komisjon ei pruugi teada ei Teie ideed ega selle tausta, seega on kõige õigem viis konkreetsus ja põhjalikkus. Küsimuste korral võib alati pöörduda Viljandi Linnavalitsuse kultuuri ja noorsootöö spetsialisti poole.

NB! Projekti kirjutades tuleb mõelda sellele, et kõikide projektiga seotud kuludokumentide ja nende tasumist tõendavate dokumentide kuupäevad peavad  jääma rahakasutamise ajavahemiku sisse.
 

Viljandi linna eelarvest mittetulundusliku tegevuse toetamise kord