Tänava sulgemise loa taotlemine

17.08.16
Kirjeldus

Luba üldkasutatavate tänavate, väljakute, parkide ja haljasalade osaliseks või täielikuks ajutiseks sulgemiseks avalike ürituste, ehitus- ja remonditööde vms. läbi viimiseks.

Taotlemine

Vormikohane avaldus esitada vähemalt 5 päeva enne planeeritavat sulgemist. Taotlusele  lisada vastavad kooskõlastused ning liikluskorralduse muutumisel  liiklusskeem. Taotluse blankett on saadaval Viljandi kodulehel või Linnavalitsuses paberkandjal.

Loa andmine

Kui loa taotlus on esitatud korrektselt ning sulgemine on põhjendatud, väljastab majandusamet loa 3 tööpäeva jooksul.

Maksumus

Tänava sulgemise eest tuleb tasuda vastavalt Viljandi Linnavolikogu määrusele, loa väljastamine on tasuta.

Õigusaktid