Viljandi linna kutseõppe aastastipendiumi taotlemine

Kirjeldus
Viljandi linnast kutseõppeasutustesse õppima läinud hästi õppivate õpilaste tunnustamiseks ja õpingute edasiseks jätkamiseks annab Viljandi Linnavalitsus välja kaks aastastipendiumi:
 
1) stipendium tehnilistel erialadel õppivale õpilasele;
2) stipendium teistel erialadel õppivale õpilasele.
 
Stipendiumi suurus on 1000 eurot, mis makstakse välja 10 kuu jooksul võrdsete osadena.
 

Kandidaadi esitamine

Taotlusi stipendiumi määramiseks võivad esitada nii õpilased kui ka vastavad õppeasutused.

Stipendiumi kandidaat peab olema õppeasutuses edukalt läbinud vähemalt esimese õppeaasta ja tema elukoht peab õppeasutusse astumisel olema registreeritud Eesti rahvastikuregistri andmetel Viljandi linna.

Taotlused esitatakse linnavalitsusele igal aastal hiljemalt 1. augustiks.

Taotlustele tuleb lisada õppeasutuse soovitus ja õppeasutuse poolt kinnitatud väljavõte õppetulemustest.
 
Õigusaktid

Viljandi linna kutseõppe aastastipendiumi statuut

Vastutaja

Kristlin Oja

kristlin.oja@viljandi.ee

435 4764, 5199 9585

 

 Avalduse täitmiseks tuleb eelnevalt sisse logida!
Selleks tegevuseks pead olema sisselogitud!