Koolilõpetamise toetus toimetulekutoetust saanud perekonna lapsele/lastele

5.09.17
Kirjeldus

Toetust antakse jooksval kalendriaastal toimetulekutoetust saanud perede laste üldharidus- või keskharidus- või kutseõppeasutuses käivate kuni 19-aastaste (k.a) laste toetamiseks.

Toetuse suurus

Toetuse määrad kehtestab Viljandi Linnavalitsus. Toetuse suurus 35 kuni 50 eurot.

Toetuse kestvus

Dokumentide menetluse maksimaalne aeg on 30 päeva

Õigusaktid

Viljandi Linnavolikogu 17.12.2015 määrus nr 76  ,,Sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord''

Viljandi Linnavalitsuse korraldus 13.03.2017 nr 101 ,,Sotsiaaltoetuste määrade kehtestamine ja toetuse taotlemise avalduste vormide kinnitamine''

Vastutaja ...................................... Toetuste spetsialist
Gaide Mikkor
e-post: gaide.mikkor@viljandi.ee
telefon: +372 435 4761; +372 5368 2821

 

TOETUSE TAOTLEMINE

Vajalikud sammud

Koolilõpetamisetoetuse taotleja esitab vormikohase avalduse koos koolilõputunnistusega hiljemalt üks kuu pärast kooli lõpetamist.


Avaldus koos lisadokumentidega tuleb esitada Viljandi Linnavalitsuse sotsiaalametile aadressil Johan Laidoneri plats 5a, Viljandi, ruum 5 või e-posti teel gaide.mikkor@viljandi.ee.

Vastuvõtt: E, T ja N kell 9-11; 13-16

Vajaminevad dokumendid
Tulemus Toetus kantakse taotleja avalduses näidatud arveldusarvele. Avalduse mitterahuldamise korral teavitatakse avaldajat otsusest 30 päeva jooksul.