NB! Vormide korrektseks avanemiseks tuleb need enne täitmist arvutisse laadida.

Digitaalselt täidetud ja allkirjastatud vormid palume saata aadressile viljandi@viljandi.ee

Avalduste digitaalseks allkirjastamiseks on vajalik ID-tarkvara olemasolu. ID-tarkvara installeerimisjuhised leiat SIIT ja värskendamisjuhised SIIT.

Mitmesugused avaldused

Ettepanek Viljandi linna preemiate kandidaatide esitamiseks

RTF E-teenus

 

Arhitektuuriameti avaldused

Detailplaneeringu algatamise taotlus

E-teenus
Välisviimistluspassi avaldus PDF  
Avaldus reklaami paigaldamiseks PDF DOCX
Reklaamimaksu deklaratsioon PDF RTF
Restaureerimistoetuse taotlus E-teenus

Projekteerimistingimuste, ehitus- ja kasutusteatiste ning ehitus- ja kasutusloa taotlused tuleb esitada läbi ehitisregistri aadressil https://www.ehr.ee.

NB! Täidetava pdf-i kasutamisel tuleb pdf-vorm kõigepealt enda arvutisse salvestada ning seejärel avada ja täita. Otse täites ja seejärel salvestades ei salvesta pdf teie kirjutatud andmeid ning teie töö läheb kaduma.

 

Rahandusvaldkonna avaldused

NB! Täidetava pdf-i kasutamisel tuleb pdf-vorm kõigepealt enda arvutisse salvestada ning seejärel avada ja täita. Otse täites ja seejärel salvestades ei salvesta pdf teie kirjutatud andmeid ning teie töö läheb kaduma.

Rahvastikuregistri toimingud

Elukohateade PDF Täidetav PDF E-teenus
Ruumi omaniku taotlus aadressi muutmiseks PDF E-teenus
Taotlus isikukoodi saamiseks PDF
Enda andmete päring E-teenus

Avaldus elukohatõendi, rahvastikuregistri väljavõtte väljastamiseks

PDF
Juurdepääs rahvastikuregistri andmetele õigustatud huvi korral E-teenus