Sotsiaalamet

PENSIONI, PUUDE MÄÄRAMISE, PERETOETUSTE JMS. KÜSIMUSTES PÖÖRDUGE SOTSIAALKINDLUSTUSAMETI POOLE  infotelefon 612 1360. Täpsem info SIIT

ABIKS VAEGNÄGIJALE

Johan Laidoneri plats 5a. Sotsiaalamet on esimesel korrusel ning ligipääsetav ka liikumisraskustega inimestele (sisenemine kliendivastuvõttu tasapinnaline, vajadusel spetsialist abistab).

Sotsiaalameti üldine telefoninumber: +372 435 4766 ja e-postiaadress: sotsiaal@viljandi.ee, laste heaoluteenistuse üldine e-postiaadress: lastekaitse@viljandi.ee

 

Sotsiaalameti põhimäärus

Sotsiaalkomisjoni põhimäärus

Laste ja perede komisjoni põhimäärus

 

Karin Kiis

Ametijuhataja

Sotsiaalameti töö korraldamine ja sotsiaalvaldkonna allasutuste tegevuse koordineerimine. Võrgustiku-, projekti- ja koostöö edendamine sotsiaalvaldkonnas tegutsevate eraõiguslike ja riiklike asutustega ning teiste kohalike omavalitsustega. Valdkonna arendamise ja ennetustöö korraldamine.

+372 513 1853

karin.kiis@viljandi.ee

Kodanike vastuvõtt

eelneval kokkuleppel

J. Laidoneri plats 5a

 

EESTKOSTE TEENISTUS

Kaidi Rammo

Eestkoste teenistuse juht

Eestkoste teenistuse töö korraldamine ja juhtimine. Eestkostega seonduvate ülesannete täitmine ja muu abi korraldamine. Kodanike nõustamine eestkoste, sotsiaalteenuste- ja toetuste küsimustes.

+372 5855 2558
kaidi.rammo@viljandi.ee

Kodanike vastuvõtt:

eelneval kokkuleppel

J. Laidoneri plats 5a

Monika Kihuoja 

Eestkoste teenistuse spetsialist

Eestkostega seonduvate ülesannete täitmine ja muu abi korraldamine. Kodanike nõustamine eestkoste küsimustes.

+372 5855 4313

monika.kihuoja@viljandi.ee

Kodanike vastuvõtt:

E 9.00-11.00
T, N 14.00-16.00

J. Laidoneri plats 5a

Katrin Varblane

Eestkoste teenistuse spetsialist

Vastutab projekti „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses 2023–2024" ehk „ISTE" rakendamise eest, on sotsiaalkindlustusameti kontaktisikuks. Eestkostega seonduvate ülesannete täitmine ja muu abi korraldamine. Viljandi linna eestkostel olevate eestkostetavatele varaliste ja isiklikke õiguste ning huvide kaitsmine. Kodanike nõustamine eestkoste, sotsiaalteenuste- ja toetuste küsimustes.

+372 5878 2385

katrin.varblane@viljandi.ee

Kodanike vastuvõtt:

eelneval kokkuleppel

J. Laidoneri plats 5a

 

LASTE HEAOLU TEENISTUS

Karina Saar

Laste heaolu teenistuse juht

Laste heaolu teenistuse töö korraldamine ja juhtimine. Valdkonna arendamine ning ennetustöö koordineerimine. Kodanike nõustamine lapse heaoluga seonduvates küsimustes, sotsiaaltoetuste ja -teenuste saamise võimalustest ning tingimustest.

+372 435 4765

+372 53074892

karina.saar@viljandi.ee

Kodanike vastuvõtt:

E 9.00-11.00
T, N 14.00-16.00

J. Laidoneri plats 5a

Katreen Kasela

Laste heaolu teenistuse spetsialist

Puudega lastele teenuste korraldamine. Kodanike nõustamine lapse heaoluga seonduvates küsimustes, sotsiaaltoetuste ja -teenuste saamise võimalustest ning tingimustest.

+372 435 4760
+372 5347 7027
katreen.kasela@viljandi.ee

Kodanike vastuvõtt:

E 9.00-11.00
T, N 14.00-16.00

J. Laidoneri plats 5a

Triin Tarn

Laste heaolu teenistuse spetsialist

Asendushooldusteenusel viibivate laste eestkostega seonduvate ülesannete täitmine. Kodanike nõustamine lapse heaoluga seonduvates küsimustes, sotsiaaltoetuste ja teenuste saamise võimalustest ning tingimustest.

+372 435 4728

+372 5333 2288

triin.tarn@viljandi.ee

Kodanike vastuvõtt:

E 9.00-11.00
T, N 14.00-16.00

J. Laidoneri plats 5a

Kaja Suur

Laste heaolu teenistuse spetsialist

Kodanike nõustamine lapse heaoluga seonduvates küsimustes, sotsiaaltoetuste ja -teenuste saamise võimalustest ning tingimustest.

+372 435 4762
+372 5373 5573

kaja.suur@viljandi.ee

Kodanike vastuvõtt:

E 9.00-11.00
T, N 14.00-16.00

J. Laidoneri plats 5a

Hanna-Liisa Koskor

Laste heaolu teenistuse spetsialist 

Laste heaolu tagamise, sotsiaalteenuste- ja toetuste ning muu abi andmise korraldamine lastele ja lastega peredele Viljandi linnas. Kodanike nõustamine lapse heaoluga seonduvates küsimustes, sotsiaaltoetuste ja -teenuste saamise võimalustest ning tingimustest.

+372 435 4768
+372 5332 3530

hanna-liisa.koskor@viljandi.ee

Kodanike vastuvõtt:

E 9.00-11.00
T, N 14.00-16.00

J. Laidoneri plats 5a

Vakantne

Laste heaolu teenistuse spetsialist

Noortegarantii tugisüsteemiga (NGTS) seotud  ülesannete täitmine. Kodanike nõustamine laste ja noorte heaoluga seonduvates küsimustes, sotsiaaltoetuste ja teenuste saamise võimalustest ning tingimustest. Laste ja noorte heaolu tagamise ja hoolekande korraldamine.

 

 

J. Laidoneri plats 5a

 

TÄISEALISTE HEAOLU TEENISTUS

Katre Kokk

Täisealiste heaolu teenistuse juht

Täisealiste heaolu teenistuse töö korraldamine ja juhtimine. Toimetulekutoetuse, üliõpilase sotsiaalse toetuse, matusetoetuse, täisealist tugiisikuteenuse, turvakoduteenuse, varjupaigateenuse, sotsiaaleluruumiteenuse, võlanõustamisteenuse ja  asendushooldusteenuselt lahkunud noorte järelhooldusteenuse dokumentide menetlemine. Kodanike nõustamine sotsiaaltoetuste ja -teenuste küsimustes.

Mittetulundusühenduste tegevustoetuste dokumentide menetlemine.

+372 435 4759
+372 528 3723

katre.kokk@viljandi.ee

Kodanike vastuvõtt:

E 9.00-11.00
T, N 14.00-16.00

 

J. Laidoneri plats 5a

Gaide Mikkor

Täisealiste heaolu teenistuse spetsialist

Toimetulekutoetuse, koolimineku toetuse, koolilõpetamise toetuse, lasteaialaste toitlustamise toetuse, toiduabi, ühekordse sotsiaaltoetuse, sünnitoetuse taotluste menetlemine. Kodanike nõustamine sotsiaaltoetuste ja -teenuste küsimustes.

Mittetulundusühenduste projektitoetuste dokumentide menetlemine.

+372 435 4761
+372 5368 2821

gaide.mikkor@viljandi.ee

Kodanike vastuvõtt:

E 9.00-11.00
T, N 14.00-16.00

J. Laidoneri plats 5a

Silja Simon

Täisealiste heaolu teenistuse spetsialist

Täisealiste hooldajatoetuse, eluruumide kohandamise, isikliku abistaja teenuse, sotsiaaltransporditeenuse, täisealiste tugiisikuteenuse dokumentide menetlemine. Parkimiskaartide väljastamine. Kodanike nõustamine sotsiaaltoetuste ja -teenuste küsimustes.

+372 435 4745
+372 5333 3227

silja.simon@viljandi.ee

Kodanike vastuvõtt:

E 9.00-11.00
T, N 14.00-16.00

J. Laidoneri plats 5a

Jaanika Ritval

Täisealiste heaolu teenistuse spetsialist

Täisealiste hooldajatoetuse, koduteenuse, sotsiaaltransporditeenuse ja üldhooldusteenuse dokumentide menetlemine. Parkimiskaartide väljastamine. Kodanike nõustamine sotsiaaltoetuste ja -teenuste küsimustes.

+372 435 4758

+372 5193 8320

jaanika.ritval@viljandi.ee

Kodanike vastuvõtt:

E 9.00-11.00
T, N 14.00-16.00

J. Laidoneri plats 5a

Martin Printsmann

Täisealiste heaolu teenistuse spetsialist

Hooldusreformiga seonduvate ülesannete täitmine. Täisealiste heaolu tagamise ja hoolekande korraldamine, sh sotsiaaltoetuste ja –teenuste (hooldajatoetuse, koduteenuse, sotsiaaltransporditeenuse ja üldhooldusteenuse) dokumentide menetlemine ning muu abi osutamine täisealistele isikutele. Parkimiskaartide väljastamine. Kodanike nõustamine sotsiaaltoetuste ja -teenuste küsimustes.

+372 5332 3490

martin.printsmann@viljandi.ee

Kodanike vastuvõtt:

E 9.00-11.00
T, N 14.00-16.00

J. Laidoneri plats 5a

 

Igal isikul, kuid eelkõige perekonnaliikmetel, kohtunikul, politseil, prokuröril, hoolekande-, tervishoiu- ja haridusasutuse töötajal lasub kohustus teavitada KOVi abivajavast isikust (alus: sotsiaalhoolekandeseaduse § 13 ). Abi vajava inimese märkamine ja abivajadusest teatamine on ka kohaliku kogukonna vastutus.