Sünnitoetus

Kirjeldus                           

Sünnitoetust makstakse taotluse alusel (taotluse peab esitam 3 kuu jooksul pärast lapse sündi)  juhul kui:

  • vähemalt üks vanematest on lapse sünni hetkest alates Viljandi linna elanike registris;
  • lapse registrijärgne elukoht on taotluse esitamise hetkel Viljandi linn.

Sünnitoetuse taotluse esitanud pere lapsele kingitakse linna vapiga hõbelusikas, mis antakse üle linnapea pidulikul vastuvõtul. Kutse vastuvõtule saadetakse sünnitoetuse taotluses märgitud aadressile.

Kalendriaastal sündinud ja kvartali jooksul pärast lapse sündi Eesti rahvastikuregistris Viljandi linna registreeritud lapsed on oodatud iga kvartali järgselt linnapea vastuvõtule, kus lapsele kingitakse Viljandi linna vapiga hõbelusikas.
Vastuvõtud toimuvad kvartalijärgsel kuul. Vastuvõtu toimumisest teavitatakse taotlejat kirjalikult rahvastikuregistrijärgsele aadressile. Juhul, kui taotleja on andnud nõusoleku saata taotlusega seotud dokumendid oma e-posti aadressile, saadetakse vastuvõtu elektrooniline kutse ka taotleja e-posti aadressile.
 
Surnult sündinud lapse sünnitoetuse vormistamiseks pöördu allolevale kontaktile.

Toetuse 

suurus

Sünnitoetuse määr on 700 eurot.

Toetuse

kestvus

Taotluse menetluse maksimaalne aeg on 30 päeva.

Õigusaktid

Viljandi Linnavolikogu 22.02.2018 määrus nr 13  ,,Sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord''

Viljandi Linnavalitsuse korraldus 08.01.2024 nr 12 ,,Sotsiaaltoetuste määrade kehtestamine''

Kontaktisik

Gaide Mikkor
täisealiste heaolu teenistuse spetsialist

e-post: gaide.mikkor@viljandi.ee
telefon: +372 435 4761; +372 5368 2821

 

Toetuse taotlemine

Vajalikud sammud ja dokumendid

  • esita taotlus läbi e-teenuste SIIT

või

  • saada paberkandjal taotlus, näidisvormi saab välja printida SIIT

 aadressile Viljandi Linnavalitsus, Linnu 2, 71020 Viljandi 

või

  • esita taotlus sotsiaalametile aadressil Johan Laidoneri plats 5a, ruum 1.

 

Vastuvõtt: E 9-11.30 ja N 14-18

Tulemus

Toetus kantakse taotleja arvelduskontole. 

Iseteeninduskeskkond ei võimalda taotluse esitamist, kui taotlus ei vasta ülal nimetatud kriteeriumitele.

Otsusega mittenõustumisel on taotlejal õigus esitada 30 päeva jooksul, arvestades päevast, millal isik sai või oleks pidanud otsusest teada saama:

1) vaie Viljandi Linnavalitsusele aadressil viljandi@viljandi.ee või Linnu tn 2, 71020 Viljandi;

2) kaebuse Tartu Halduskohtule aadressil tmktartu.menetlus@kohus.ee või Kalevi tn 1, 51010 Tartu.