Koolilõpetamise toetus toimetulekutoetust saanud perekonna lapsele/lastele

02.02.24
Kirjeldus

Toetust antakse jooksval kalendriaastal toimetulekutoetust saanud perede laste üldharidus- või keskharidus- või kutseõppeasutuses käivate kuni 19-aastaste (k.a) laste toetamiseks.

Toetuse suurus

Toetuse määrad kehtestab Viljandi Linnavalitsus. Toetuse suurus 50 eurot.

Toetuse kestvus

Dokumentide menetluse maksimaalne aeg on 30 päeva

Õigusaktid

Viljandi Linnavolikogu 22.02.2018 määrus nr 13  ,,Sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord''

Viljandi Linnavalitsuse korraldus 27.03.2023 nr 178 ,,Sotsiaaltoetuste määrade kehtestamine''

Kontaktisik.................................... Täisealiste heaolu teenistuse spetsialist
Gaide Mikkor
e-post: gaide.mikkor@viljandi.ee
telefon: +372 435 4761; +372 5368 2821

 

TOETUSE TAOTLEMINE

Vajalikud sammud

Koolilõpetamisetoetuse taotleja esitab vormikohase avalduse koos koolilõputunnistusega hiljemalt üks kuu pärast kooli lõpetamist.


Avaldus koos lisadokumentidega tuleb esitada Viljandi Linnavalitsuse sotsiaalametile aadressil Johan Laidoneri plats 5a, Viljandi, ruum 1 või e-posti teel gaide.mikkor@viljandi.ee.

Vastuvõtt: 
E 9.00-11.00; T, N 14.00-16.00

Vajaminevad dokumendid
Tulemus

Toetus kantakse taotleja avalduses näidatud arveldusarvele. Avalduse mitterahuldamise korral teavitatakse avaldajat otsusest 30 päeva jooksul.

 

Otsusega mittenõustumisel on taotlejal õigus esitada 30 päeva jooksul, arvestades päevast, millal isik sai või oleks pidanud otsusest teada saama:

1) vaie Viljandi Linnavalitsusele aadressil viljandi@viljandi.ee või Linnu tn 2, 71020 Viljandi;

2) kaebuse Tartu Halduskohtule aadressil tmktartu.menetlus@kohus.ee või Kalevi tn 1, 51010 Tartu.

 

Viljandi Linnavolikogu 22.02.2018 määrus nr 13  ,,Sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord''

Viljandi Linnavalitsuse korraldus 08.01.2024 nr 12 ,,Sotsiaaltoetuste määrade kehtestamine''