"ISTE" ehk „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses

ISTE

 
6.03.23

Viljandi Linnavalitsus osaleb projektis "ISTE" ehk „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses 2023–2024".

 

Projekti käigus osutatavad teenused:

 • vaimse tervise toetamiseks erinevad teraapiad, psühholoogi, psühhiaatri või kogemusnõustaja teenus;
 • igapäevaeluga toimetulekuks tugi rahaga arveldamiseks, majapidamistoimingutega hakkama saamiseks;
 • toetus elukoha probleemide lahendamisel;
 • töötamise ja õppimise toetamine st aidatakse tööd leida ja töökohta hoida;
 • füüsiline tervis nt abivahendi kasutamisel abistamine, füsioteraapia, transpordi kasutamise juhendamine.

 

Vaata teenusmudeli joonist SIIT 

 

Teenusmudeli sihtrühm on raske, sügava või püsiva kuluga psüühilise erivajadusega inimesed, kelle puhul on täidetud kõik alljärgnevad tingimused:

 • ta on vähemalt 16-aastane
 • tal ei ole diagnoositud põhidiagnoosina dementsust ega alkoholisõltuvust
 • sihtgrupp vastab ühele järgmistest tingimustest:
  • ta on erihoolekandeteenusel, kuid tema abivajadus on muutunud, mille tõttu on vajalik teenuse vahetus (nt vajavad vähesema toetusega teenust) või    
  • ta ei kasuta veel erihoolekandeteenuseid, kuid on SKA erihoolekandeteenuse järjekorras, või
  • ta vajab KOV sotsiaaltöötaja või SKA teenuste konsultandi (SKA poolne juhtumikorraldaja) hinnangul toimetulekuks ja ühiskonnas osalemiseks või tööturule sisenemiseks toetavaid integreeritud teenuseid.

Erihoolekande teenusmudeli piloteerimises osalev abivajaja ei tohi samaaegselt saada erihoolekande- või sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuseid praeguses riiklikus süsteemis. Samuti ei tohi teenusmudelis osalev abivajaja saada samaaegselt samalaadseid teenuseid mitme välisrahastusel (sh Euroopa Sotsiaalfondist) rahastatava tegevuse raames.

 

Enam infot sotsiaalkindlustusameti kodulehelt SIIT

Projekti „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses" raames osutatavate baastoetuse ja lisateenuskomponentide hinnakiri. Viljandi Linnavalitsus

Viljandi Linnavalitsuse lepingupartnerite lisateenuskomponentide pakkujate hinnakirjad alates 01.03.2023:

MTÜ Päevakseskus Vinger

MTÜ Singel Kodu

JjaL Rehabilitatsiooniteenused OÜ

FIE Kaiti Kuiv

Tarbatu Tervisepark OÜ

MTÜ Masaan

 

Alates 22.04.2024:

Sihtasutus Hea Hoog

 

Lisainfo

Katrin Varblane

katrin.varblane@viljandi.ee

+372 5878 2385

5855 2558

Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli (ISTE) rakendamine kohalikus omavalitsuses | Sotsiaalkindlustusamet

Projekti rahastatakse ESF vahenditest '' TAT „Sotsiaalkaitse ja pikaajalise hoolduse kättesaadavus"  alategevus „Integreeritud, isikukeskse ja paindliku erihoolekandeteenuste süsteemi katsetamine"

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Viljandi Linnavalitsuse lepingupartnerite lisateenuskomponentide pakkujate hinnakirjad 01.01.2023-28.02.2023:

MTÜ Päevakseskus Vinger

MTÜ Singel Kodu

JjaL Rehabilitatsiooniteenused OÜ

FIE Kaiti Kuiv

Tarbatu Tervisepark OÜ

MTÜ Viljandimaa Singel

MTÜ Päevakeskus Vinger

Navitas OÜ

Inger Koolitus OÜ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Viljandi Linnavalitsus osales ka 01.01.2022-31.12.2022 projektis "ISTE" ehk „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses".

Viljandi Linnavalitsuse lepingupartnerite lisateenuskomponentide pakkujate hinnakirjad:

MTÜ Päevakseskus Vinger

MTÜ Singel Kodu

JjaL Rehabilitatsiooniteenused OÜ

FIE Kaiti Kuiv

Tarbatu Tervisepark OÜ

MTÜ Viljandimaa Singel

MTÜ Päevakeskus Vinger

Navitas OÜ

Inger Koolitus OÜ

EL SF.jpg