Punane Rist kaardistab Ukraina põgenike abivajadust, et välja selgitada, millisest toest on kõige enam puudus ning kuidas saaksime edaspidi nendele vajadustele parimal viisil vastata. Palun jagage oma piirkonnas üleskutset küsimustik täita. Vastata saab läbi QR koodi, mis on allpool ja ka manusena kaasas.

---

Естонський Червоний Хрест просить усіх, хто прибув до Естонії з України після 24.02.2022, відповісти на невелику анкету. Мета дослідження - з'ясувати, якої допомоги та підтримки найбільше не вистачає, і як Червоний Хрест може якнайкраще допомогти задовольнити ці потреби в майбутньому.

Опитування анонімне і займе лише кілька хвилин.

---

Исследование  потребностей в помощи.

Эстонский Красный Крест просит всех, кто прибыл в Эстонию из Украины после 24.02.2022, ответить на небольшую анкету. Цель исследования - выяснить, какой помощи и поддержки больше всего не хватает, и как Красный Крест может наилучшим образом помочь удовлетворить эти потребности в будущем.

Опрос анонимный и займет всего несколько минут.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tööturul mitteaktiivsetele noortele suunatud projekt "Noortegarantii tugisüsteem (NGTS)"

Noortegarantii tugisüsteemi (NGTS) eesmärk on toetada 16–29-aastaseid noori haridusteele naasmiseks ja/või tööturule jõudmiseks. 
Selleks, et jõuda abi vajavate noorteni, on omavalitsuse vastutaval töötajal ligipääs nimekirjale noortest, kes on potentsiaalsed abivajajad:

  1. ei õpi,
  2. ei tööta,
  3. ei ole töötuna arvel,
  4. ei ole tuvastatud puuduvat töövõimet või üle 80-protsendilist töövõime kaotust, 
  5. ei saa töötamise toetamise teenust,
  6. ei tegele ettevõtlusega,
  7. ei saa hüvitist alla pooleteiseaastase lapse kasvatamise eest,
  8. ei kanna vangistust või eelvangistust,
  9. ei viibi asendus- või kaitseväeteenistuses.

Noortel, kes tunnevad, et vajavad tuge ning kellega ei ole NGTS juhtumikorraldaja ühendust võtnud, soovitame ise ühendust võtta kirjutades e-kirja: karina.saar@viljandi.ee või helistades telefonil: 53074892.

Noortegarantii tugisüsteemi kohta saab lugeda siit: https://sotsiaalkindlustusamet.ee/et/ngts