Juhised eriolukorraks

Linnavalitsuse sotsiaalameti teenuste ja toetuste taotlemine eriolukorra ajal

Oluline info eakatele eriolukorra ajal eesti keeles (vene keeles)

Oluline info erivajadustega inimestele eriolukorra ajal eesti keeles (vene keeles)

SA Viljandi haigla eriolukorra töökorraldus

Juhised hooldustöötajatele ja hoolekandeasutustele eesti keeles (vene keeles)

Abivahendite tellimine kulleriga Invaru

 

Kriisiinfotelefon 1247 pakub nüüdsest ka psühholoogilist esmaabi. Häirekeskuse kriisiinfotelefon 1247 pakub elanikkonnale ka psühholoogilist esmaabi. Abi osutamiseks tehakse koostööd sotsiaalkindlustusameti ohvriabi kriisitelefoni 116 006 spetsialistidega.

Kui keegi kahtleb, kas helistada või mitte, siis tuleks igal juhul helistada ja spetsialistiga rääkida.

  • 1247 telefoni teel pakutakse psühholoogilist esmaabi kõikidele abivajajatele
  • Helistama on oodatud teiste hulgas ka esmareageerijad, kes vajavad tuge ja abi stressiga toime tulemiseks
  • Inimesi nõustatakse 24/7 eesti, vene ja inglise keeles
  • Neid inimesi, kes ei soovi või ei saa helistada, nõustatakse ka veebivestluse teel aadressil www.palunabi.ee

 

Kontaktid:

Kaili Uusmaa, sotsiaalkindlustusamet kommunikatsioonijuht, 5087370

Mari Tikerpuu, sotsiaalkindlustusameti ohvriabi talituse juhataja, 53089454

Helmer Hallik, häirekeskuse kriisistaabi juht, 5299378