Sotsiaalamet

PENSIONI, PUUDE MÄÄRAMISE, PERETOETUSTE JMS. KÜSIMUSTES PÖÖRDUGE SOTSIAALKINDLUSTUSAMETI POOLE  infotelefon 612 1360. Täpsem info SIIT

 

Johan Laidoneri plats 5a

Sotsiaalameti üldine telefoninumber: +372 435 4766 ja e-postiaadress: sotsiaal@viljandi.ee

Sotsiaalameti põhimäärus

Sotsiaalkomisjoni põhimäärus

Livia Kask

Ametijuhataja

Sotsiaalameti töö korraldamine ja sotsiaalvaldkonna allasutuste tegevuse koordineerimine. Võrgustiku-, projekti- ja koostöö edendamine sotsiaalvaldkonnas tegutsevate eraõiguslike ja riiklike asutustega ning teiste kohalike omavalitsustega. Valdkonna arendamise ja ennetustöö korraldamine.

+372 527 4959

livia.kask@viljandi.ee

Kodanike vastuvõtt:

ruum 4

eelneval kokkuleppel

 

EESTKOSTE TEENISTUS

Kati Kotsar

Eestkoste teenistuse juht

Eestkoste teenistuse töö korraldamine ja juhtimine. Eestkostega seonduvate ülesannete täitmine ja muu abi korraldamine. Kodanike nõustamine eestkoste, sotsiaalteenuste- ja toetuste küsimustes.

+372 435 0770
+372 5855 2558

kati.kotsar@viljandi.ee

Kodanike vastuvõtt:

ruum 3

eelneval kokkuleppel

Elis Kardmaa 

Eestkoste teenistuse spetsialist

Eestkostega seonduvate ülesannete täitmine ja muu abi korraldamine. Kodanike nõustamine eestkoste küsimustes.

+372 5855 4313

elis.kardmaa@viljandi.ee

Kodanike vastuvõtt:

ruum 3

E 9.00-11.00
T, N 14.00-16.00

 

LASTE HEAOLU TEENISTUS

Laste heaolu spetsialistide ühine e-postiaadress: lastekaitse@viljandi.ee

Karina Saar

Laste heaolu teenistuse juht

Laste heaolu teenistuse töö korraldamine ja juhtimine. Valdkonna arendamine ning ennetustöö koordineerimine. Kodanike nõustamine lapse heaoluga seonduvates küsimustes, sotsiaaltoetuste ja -teenuste saamise võimalustest ning tingimustest.

+372 435 4765

+372 53074892

karina.saar@viljandi.ee

Kodanike vastuvõtt:

E 9.00-11.00
T, N 14.00-16.00

Katreen Kasela

Laste heaolu teenistuse spetsialist

Puudega lastele teenuste korraldamine. Kodanike nõustamine lapse heaoluga seonduvates küsimustes, sotsiaaltoetuste ja -teenuste saamise võimalustest ning tingimustest.

+372 435 4760
+372 5347 7027
katreen.kasela@viljandi.ee

Kodanike vastuvõtt:

E 9.00-11.00
T, N 14.00-16.00

Anneli Valner

Laste heaolu teenistuse spetsialist

Asendushooldusteenusel viibivate laste eestkostega seonduvate ülesannete täitmine. Kodanike nõustamine lapse heaoluga seonduvates küsimustes, sotsiaaltoetuste ja teenuste saamise võimalustest ning tingimustest.

+372 435 4728

+372 5333 2288

anneli.valner@viljandi.ee

Kodanike vastuvõtt:

E 9.00-11.00
T, N 14.00-16.00

Kaja Suur

Laste heaolu teenistuse spetsialist

Kodanike nõustamine lapse heaoluga seonduvates küsimustes, sotsiaaltoetuste ja -teenuste saamise võimalustest ning tingimustest.

+372 435 4762
+372 5373 5573

kaja.suur@viljandi.ee

Kodanike vastuvõtt:

E 9.00-11.00
T, N 14.00-16.00

Eva-Liisa Vaarik 

Laste heaolu teenistuse spetsialist 

Laste heaolu tagamise, sotsiaalteenuste- ja toetuste ning muu abi andmise korraldamine lastele ja lastega peredele Viljandi linnas. Kodanike nõustamine lapse heaoluga seonduvates küsimustes, sotsiaaltoetuste ja -teenuste saamise võimalustest ning tingimustest.

+372 435 4768
+372 5332 3530

eva-liisa.vaarik@viljandi.ee

Kodanike vastuvõtt:

E 9.00-11.00
T, N 14.00-16.00

 

TÄISEALISTE HEAOLU TEENISTUS

Karin Kiis

Täisealiste heaolu teenistuse juht

Täisealiste heaolu teenistuse töö korraldamine ja juhtimine. Toimetulekutoetuse, üliõpilase sotsiaalse toetuse, matusetoetuse, täisealist tugiisikuteenuse, turvakoduteenuse, varjupaigateenuse, sotsiaaleluruumiteenuse, võlanõustamisteenuse ja  asendushooldusteenuselt lahkunud noorte järelhooldusteenuse dokumentide menetlemine. Kodanike nõustamine sotsiaaltoetuste ja -teenuste küsimustes.

Mittetulundusühenduste tegevustoetuste dokumentide menetlemine.

+372 435 4759
+372 528 3723

karin.kiis@viljandi.ee

Kodanike vastuvõtt:

E 9.00-11.00
T, N 14.00-16.00

Gaide Mikkor

Täisealiste heaolu teenistuse spetsialist

Toimetulekutoetuse, koolimineku toetuse, koolilõpetamise toetuse, lasteaialaste toitlustamise toetuse, toiduabi, ühekordse sotsiaaltoetuse, sünnitoetuse taotluste menetlemine. Kodanike nõustamine sotsiaaltoetuste ja -teenuste küsimustes.

Mittetulundusühenduste projektitoetuste dokumentide menetlemine.

+372 435 4761
+372 5368 2821

gaide.mikkor@viljandi.ee

Kodanike vastuvõtt:

E 9.00-11.00
T, N 14.00-16.00

Silja Simon

Täisealiste heaolu teenistuse spetsialist

Täisealiste hooldajatoetuse, eluruumide kohandamise, isikliku abistaja teenuse, sotsiaaltransporditeenuse, täisealiste tugiisikuteenuse dokumentide menetlemine. Parkimiskaartide väljastamine. Kodanike nõustamine sotsiaaltoetuste ja -teenuste küsimustes.

+372 435 4745
+372 5333 3227

silja.simon@viljandi.ee

Kodanike vastuvõtt:

E 9.00-11.00
T, N 14.00-16.00

Jaanika Ritval

Täisealiste heaolu teenistuse spetsialist

Täisealiste hooldajatoetuse, koduteenuse, sotsiaaltransporditeenuse ja üldhooldusteenuse dokumentide menetlemine. Parkimiskaartide väljastamine. Kodanike nõustamine sotsiaaltoetuste ja -teenuste küsimustes.

+372 435 4758

+372 5193 8320

jaanika.ritval@viljandi.ee

Kodanike vastuvõtt:

E 9.00-11.00
T, N 14.00-16.00

 

 

 

 

Igal isikul, kuid eelkõige perekonnaliikmetel, kohtunikul, politseil, prokuröril, hoolekande-, tervishoiu- ja haridusasutuse töötajal lasub kohustus teavitada KOVi abivajavast isikust (alus: sotsiaalhoolekandeseaduse § 13 ). Abi vajava inimese märkamine ja abivajadusest teatamine on ka kohaliku kogukonna vastutus.