Usaldus ja nõuandetelefonid

Asutus

Info

Hingehoiutelefon: 116 123

Abi järgnevate probleemidega toimetulekul: surm, lein, ärevus, suitsiidsed mõttes, eksistensiaalsed küsimused, spirituaalsed ja religioossed küsimused, elumõtte otsingud, äng ja elu perspektiivi puudumine, üksindus ja tõrjutus, suhteprobleemid, suhtlemispuudus, häbi- ja süütunne.

Dementsuse usaldus- ja infoliin

telefon: 644 6440 

e-post: info@eludementsusega.ee

Dementsuse info- ja usaldusliin on Dementsuse Kompetentsikeskuse poolt pakutav teenus, kust saavad nõu nii dementsussündroomiga inimesed, nende lähedased kui ka spetsialistid ja tervishoiu- ja sotsiaalteenuste osutajad.

Abitaja - telefonipõhine nõustamis- ja

suhtlemisteenuseakatele, üksikutele ja

erivajadustega inimestele

telefon: 6500 650 

Abitaja on telefonipõhine nõustamis- ja suhtlemisteenus eakatele ja erivajadustega inimestele. Teenus viib kokku abivajajad ja vabatahtlikud abistajad, et pakkuda ennast üksi tundvatele inimestele võimalust suhelda ja olla seeläbi paremini ühiskonda kaasatud. 

Vabatahtlikud, kes soovivad läbi suhtlemise ja kuulamise teisi aidata, need peaksid pöörduma samuti abitaja poole. Enam infot SIIT

Ohvriabi

ohvriabi kriisitelefoni 116 006
 
e-post: viljandi.oa@sotsiaalkindlustusamet.ee
MTÜ Viljandimaa Naiste Tugikeskus, 5805 0535
e-post: viljandinaistetugi@gmail.com

Oled kogenud vägivalda, hoolimatust või halba kohtlemist...
Oled langenud kuriteo ohvriks... Saad abi Sotsiaalkindlustusameti ohvriabikeskustest, mis asuvad kõigis suuremates linnades. Pakume abivajajatele tasuta nõustamisteenust. Pakume Sulle emotsionaalset tuge, anname teavet abi saamise võimaluste kohta ja juhendame Sind suhtlemisel teiste vajalike asutustega.

Ohvriabiteenust osutavad sotsiaalkindlustusameti ohvriabi osakonna töötajad kõikides Eesti maakondades ning enamasti asuvad nad politseiga samas majas.

Ohvriabi kriisitelefoni töötajad pakuvad ööpäevaringset kriisinõustamist kõikidele ohvriks langenud inimestele ja nende lähedastele. Lisaks pakutakse tuge ja nõu ka spetsialistidele, kes soovivad teavitada kellegi teise ohvriks langemisest. Ööpäevaringset nõustamist pakutakse ka veebi teel aadressil www.palunabi.ee (alusta vestlust). Abi osutatakse eesti, vene ja inglise keeles ning ohvriabi kriisitelefonile pöördumine on helistajale tasuta. Telefonile helistades on võimalik jääda anonüümseks.

Ohvriabi- seksuaalvägivald

Pärnu Haigla
Valvegünekoloog: tel 447 3505

Tartu Ülikooli Kliinikum
Günekoloogia osakonna valveõde tel 731 9954

Seksuaalvägivalla kriisiabikeskusest saavad abi: kannatanud, lähedased, spetsialistid. Seksuaalvägivald on kuritegu ja Sa ei pea tundma end süüdi. Vastutus seksuaalvägivalla eest lasub selle toimepanijal, mitte ohvril. Seksuaalvägivalla kriisiabikeskused pakuvad professionaalset ööpäevaringset abi seksuaalvägivalda kogenud inimestele.

Siia võib igaüks tulla kas ise või koos saatjaga, mistahes kellaajal ja ilma saatekirjata. Ei ole oluline, kas politseisse on juba pöördutud, kavatsetakse pöörduda või ei soovita seda teha. 

Lapsemure usaldustelefon: 646 0770

NB! See telefon on ainult lastele ja noorukitele.

 

HELISTA:

  • Kui Sul on probleeme, millele Sa otsid lahendust...

  • Kui Sa tahad saada vastuseid enda küsimustele....

  • Kui sul ei ole kedagi, kellega jagada enda muresid või Sa ei taha seda teha kellegagi isiklikult silmast-silma kohtudes...

Sa võid vestelda psühholoogiga tööpäeviti kella 10:00-st kella 18:00-ni.

Laste ja noorte kriisiprogramm

telefon: 50 696 58

 

Lasteabi telefon: 116 111

eesti ja vene keeles (24h)

Laste ja täiskasvanute ööpäevane tasuta sotsiaal- ja kriisinõustamise teenus. Abivajavast, hädasolevast ja/või kadunud lapsest teatamine.

AIDS-i anonüümne usaldustelefon: 645 5555

(E,K,N 10.00-18.00, T,R 8.00-16.00)

 

Eluliin eesti keeles: 655 8088

 

Eluliin vene keeles: 655 5688

Eluliini abistamiskeskuse teenused on mõeldud üksikute, õnnetute, masendunud ja/või enesetapu mõtetega inimeste emotsionaalseks toetamiseks.

Eesti keelne usaldustelefon töötab kõikidel nädalapäevadel, kaasa arvatud riiklikud pühad. Vene keelne usaldustelefon töötab igal nädalapäeval.

MTÜ Kuriteoohvrite Toetamise Uhing Ohvriabi

telefon: 673 3854 (E 13.00-18.00, K-N 10.00-14.00)

ohvritelefon: 658 5087 (E-R 10.00-14.00, muul ajal automaatvastaja)

 

Kuriteoohvrite Toetamise Ühingu "Ohvriabi" eesmärk on pakkuda inimlikku tuge neile, kes seda hetkel vajavad ning pakkuda võimalust neile, kes tahavad teisi toetada.

Uimasti ja HIV/AIDS-i info- ja
nõustamistelefon: 1707

6314600

Telefonile vastavad sotsiaaltöötajad
esmaspäeviti 11.00 -15.00 ja 16.00 -18.00,
kolmapäeviti 13.00 -17.00,
neljapäeviti 16.00 -19.00,
reede 15.00 -19.00.

Eesti Vähiliidu nõuandetelefon: 800 2233, mobiililt: 631 1727

LAUATELEFONILT TASUTA! E-R 10-12, 18-20

Kõne hind vastavalt helistaja kõnepaketile elanikkonna teadlikkuse tõstmine ja vähktõvega seotud sotsiaalsete probleemide lahendamisele kaasa aitamine

Eesti Allergialiidu nõuandetelefon: 506 9896

(E-P 8-20)

Noorte usaldustelefon: 646 6666

 

Usaldustelefon:  126 (eesti keeles) ja

127 (vene keeles)

Vältimatu psühholoogilise abi telefon.

Usaldustelefoni eesmärk on psühholoogilises kriisis või kriisieelses seisundis helistaja emotsionaalne toetamine telefonivestluse kaudu.

Usaldustelefonide tööajad:

126 (eesti keeles) iga päev 17.00-03.00.

127 (vene keeles) iga päev 19.00-23.00

Viljandimaa noorte nõuandekeskus: +372 435 2076

Noortele suunatud teemad ja nõuanded: tervise, suhete, müütide, rasestumisvastaste vahendite ja seksuaalsel teel levivate haiguste kohta.

Aadress: Viljandi Maakonna Haigla, Pärsti vald, Viljandimaa.

  • Anonüümsed HIV nõustamis- ja testimiskabinetid – kõigile tasuta.

  • Noorte nõustamiskabinetid – tasuta.

  • Eriarstid (veneroloog, günekoloog jt) – tasuta ravikindlustusega patsientidele

Üleriigiline Ämmaemanda Nõuandetelefon: +372 12252 (tasuline)

Nõuandetelefon töötab ööpäev läbi, samuti nädalavahetustel ja riigipühadel.

Kohest professionaalset nõu ja vastuseid Teie küsimustele annavad pikajalise kogemusega ämmaemandad. 

Ämmaemanda tegevusvaldkond hõlmab terve naise elukaart, sünnist surmani.

Nõuandeliinilt võimalik abi saada nii eesti, kui ka vene keeles.

Ämmaemanda Nõuandetelefoni kõneminutihind on 1.20 eurot. 

 

Meestekliinik

Tartu Ülikooli Kliinikumi meestekliinik on suurim meestele suunatud spetsialiseeritud tervishoiuteenuse pakkuja Balti- ja Põhjamaades.

Pakume kõrgeimal tasemel kompleksset abi kõigi meestehaiguste korral. Enamike meestehaiguste suunal toimub meie kliinikus järjepidev teadus ning arendustegevus  Asutatud 2005.

Uus teenus - noormeeste nõustamine. Sihtrühmaks on kuni 26 aastased noormehed.

Noorte Nõustamiskeskus

Noorte nõustamiskeskused pakuvad kuni 24-aastastele (kaasa arvatud) mõlemast soost noortele tasuta individuaalset nõustamist ja loenguid seksuaalhariduse teemadel. Tegevuse eesmärk on soovimatute raseduste ja sugulisel teel levivate haiguste esinemissageduse vähendamine noorte seas. Nõustamiskeskused pakuvad lisaks ka anonüümset internetinõustamist. Küsimusi saab esitada seksuaalsuse, suhete, tervise, lastesaamise, murdeea, rasestumisvastaste meetodite, raseduse, sugulisel teel levivate haiguste ja paljudel muudel teemadel.

Seksuaalhälbe nõuandetelefon

STOPP

Telefon:  +372 6665120

TÖÖPÄEVITI KELL
18.00-22.00)

Nõuandetelefonile oodatakse helistama kõiki, kellel endal, kelle klientidel või lähedastel on probleeme seksuaalsuse või seksuaalkäitumisega ning see häirib nende igapäevaelu ja/või võib olla ohtlik inimesele endale või teistele.
Nõustajad on valmis aitama ligi kuuekümne erineva seksuaalse hälbe puhul, näiteks: seksuaalsuunitlus-, seksuaalarengu häired,
pornosõltuvus, hüperseksuaalsus jms.