Toimetulekutoetust saanud pere laste koolimineku toetus

 

Kirjeldus

 Koolimineku toetust makstakse jooksval kalendriaastal toimetulekutoetust saanud leibkondade üldharidus- või keskharidus- või kutseõppeasutuses käivate kuni 19-aastaste (k.a) laste toetamiseks. Toetust ei maksta nendele õpilastele, kes viibivad akadeemilisel puhkusel.

Toetust ei maksta linnavalitsuse poolt makstavat esmakordselt kooli mineva lapse toetust saanud lapsele

Toetuse suurus

Toetuse määrad kehtestab Viljandi Linnavalitsus. Toetuse suurus 50 eurot.

Toetuse kestvus

Dokumentide menetluse maksimaalne aeg on 30 päeva

Õigusaktid

Viljandi Linnavolikogu 22.02.2018 määrus nr 13  ,,Sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord''

Viljandi Linnavalitsuse korraldus 08.01.2024 nr 12 ,,Sotsiaaltoetuste määrade kehtestamine''

Kontaktisik

Täisealiste heaolu teenistuse spetsialist
Gaide Mikkor
e-post: gaide.mikkor@viljandi.ee
telefon: +372 435 4761; +372 5368 2821

 

Toetuse taotlemine

Vajalikud sammud

Koolimineku toetuse taotleja esitab avalduse koos tõendiga õppimise kohta ajavahemikul 1. august kuni 31. oktoober.

Avaldusi võetakse vastu Viljandi Linnavalitsuse sotsiaalametile aadressil Johan Laidoneri plats 5a, Viljandi või e-kirja teel viljandi@viljandi.ee.


Vastuvõtt: E 9.00-11.00; T, N 14.00-16.00

Vajaminevad dokumendid

  • esita taoltus läbi Spoku e-teenuste SIIT

avaldus (pdf) 

Tulemus

Toetus kantakse taotleja avalduses näidatud arveldusarvele. Avalduse mitterahuldamise korral teavitatakse avaldajat otsusest 30 päeva jooksul.

Otsusega mittenõustumisel on taotlejal õigus esitada 30 päeva jooksul, arvestades päevast, millal isik sai või oleks pidanud otsusest teada saama:

1) vaie Viljandi Linnavalitsusele aadressil viljandi@viljandi.ee või Linnu tn 2, 71020 Viljandi;

2) kaebuse Tartu Halduskohtule aadressil tmktartu.menetlus@kohus.ee või Kalevi tn 1, 51010 Tartu.