Sotsiaalamet

PENSIONI, PUUDE MÄÄRAMISE, PERETOETUSTE JMS. KÜSIMUSTES PÖÖRDUGE SOTSIAALKINDLUSTUSAMETI POOLE  infotelefon 612 1360. Täpsem info SIIT

 

Johan Laidoneri plats 5a

Sotsiaalameti põhimäärus

Sotsiaalkomisjoni põhimäärus

 

Livia Kask

Ametijuhataja

Sotsiaalameti töö korraldamine ja sotsiaalvaldkonna allasutuste tegevuse koordineerimine. Võrgustiku-, projekti- ja koostöö edendamine sotsiaalvaldkonnas tegutsevate eraõiguslike ja riiklike asutustega ning teiste kohalike omavalitsustega. Valdkonna arendamise ja ennetustöö korraldamine.

+372 435 4766;
+372 527 4959

livia.kask@viljandi.ee

Kodanike vastuvõtt:

ruum 4

eelneval kokkuleppel

Kati Kotsar

Eestkoste teenistuse juht

Eestkoste teenistuse töö korraldamine ja juhtimine. Eestkostega seonduvate ülesannete täitmine ja muu abi korraldamine. Kodanike nõustamine eestkoste, sotsiaalteenuste- ja toetuste küsimustes.

+372 435 0770;
+372 5855 2558

kati.kotsar@viljandi.ee

Kodanike vastuvõtt:

ruum 3

eelneval kokkuleppel

Elis Kardmaa 

Eestkoste teenistuse spetsialist

Eestkostega seonduvate ülesannete täitmine ja muu abi korraldamine. Kodanike nõustamine eestkoste küsimustes.

+372 5855 4313

elis.kardmaa@viljandi.ee

Kodanike vastuvõtt:

ruum 3

E 9.00-11.00
T, N 14.00-16.00

Eliise Tiidussalu 

Laste heaolu teenistuse juht

Laste heaolu teenistuse töö korraldamine ja juhtimine. Valdkonna arendamine ning ennetustöö koordineerimine. Kodanike nõustamine lapse heaoluga seonduvates küsimustes, sotsiaaltoetuste ja -teenuste saamise võimalustest ning tingimustest.

+372 435 4765;

+372 5307 4892

eliise.tiidussalu@viljandi.ee

Kodanike vastuvõtt:

ruum 4

E 9.00-11.00
T, N 14.00-16.00

Külli Frey

Laste heaolu teenistuse spetsialist

Puudega lastele teenuste korraldamine. Kodanike nõustamine lapse heaoluga seonduvates küsimustes, sotsiaaltoetuste ja -teenuste saamise võimalustest ning tingimustest.

+372 435 4760;
+372 5347 7027
kylli.frey@viljandi.ee

Kodanike vastuvõtt:

ruum 6

E 9.00-11.00
T, N 14.00-16.00

Teenistuskoht hetkel täitmata

Laste heaolu teenistuse spetsialist

Asendushooldusteenusel viibivate laste eestkostega seonduvate ülesannete täitmine. Kodanike nõustamine lapse heaoluga seonduvates küsimustes, sotsiaaltoetuste ja teenuste saamise võimalustest ning tingimustest.

Kontaktid toimivad:

+372 435 4728;
+372 5333 2288

Kodanike vastuvõtt:

ruum 5

E 9.00-11.00
T, N 14.00-16.00

Kaja Suur

Laste heaolu teenistuse spetsialist

Kodanike nõustamine lapse heaoluga seonduvates küsimustes, sotsiaaltoetuste ja -teenuste saamise võimalustest ning tingimustest.

+372 435 4762;
+372 5373 5573

kaja.suur@viljandi.ee

Kodanike vastuvõtt:

ruum 5

E 9.00-11.00
T, N 14.00-16.00

Teenistuskoht hetkel täitmata

Laste heaolu teenistuse spetsialist (tugiisik lastega peredele)

Alaealiste lastega perede toetamine ja juhendamine probleemide lahendamisel.

Kontakt toimib:

+372 53 32 35 30

Karin Kiis

Täisealiste heaolu teenistuse juht

Täisealiste heaolu teenistuse töö korraldamine ja juhtimine. Toimetulekutoetuse, üliõpilase sotsiaalse toetuse, matusetoetuse, täisealist tugiisikuteenuse, turvakoduteenuse, varjupaigateenuse, sotsiaaleluruumiteenuse, võlanõustamisteenuse ja  asendushooldusteenuselt lahkunud noorte järelhooldusteenuse dokumentide menetlemine. Kodanike nõustamine sotsiaaltoetuste ja -teenuste küsimustes.

Mittetulundusühenduste tegevustoetuste dokumentide menetlemine.

+372 435 4759;
+372 528 3723

karin.kiis@viljandi.ee

Kodanike vastuvõtt:

ruum 2

E 9.00-11.00
T, N 14.00-16.00

Gaide Mikkor

Täisealiste heaolu teenistuse spetsialist

Toimetulekutoetuse, koolimineku toetuse, koolilõpetamise toetuse, lasteaialaste toitlustamise toetuse, toiduabi, ühekordse sotsiaaltoetuse, sünnitoetuse taotluste menetlemine. Kodanike nõustamine sotsiaaltoetuste ja -teenuste küsimustes.

Mittetulundusühenduste projektitoetuste dokumentide menetlemine.

+372 435 4761;
+372 5368 2821

gaide.mikkor@viljandi.ee

Kodanike vastuvõtt:

ruum 1

E 9.00-11.00
T, N 14.00-16.00

Silvi Reimann

Täisealiste heaolu teenistuse spetsialist

Täisealiste hooldajatoetuse, eluruumide kohandamise, isikliku abistaja teenuse, sotsiaaltransporditeenuse, täisealiste tugiisikuteenuse dokumentide menetlemine. Parkimiskaartide väljastamine. Kodanike nõustamine sotsiaaltoetuste ja -teenuste küsimustes.

+372 435 4745;
+372 5333 3227

silvi.reimann@viljandi.ee

Kodanike vastuvõtt:
Ruum 1

E 9.00-11.00
T, N 14.00-16.00

Teenistuskoht hetkel täitmata

Täisealiste heaolu teenistuse spetsialist

Täisealiste hooldajatoetuse, koduteenuse, sotsiaaltransporditeenuse ja üldhooldusteenuse dokumentide menetlemine. Parkimiskaartide väljastamine. Kodanike nõustamine sotsiaaltoetuste ja -teenuste küsimustes.

Kontaktid toimivad:

+372 435 4758;
+372 5193 8320

Kodanike vastuvõtt:
ruum 1

E 9.00-11.00
T, N 14.00-16.00

Katreen Kasela

Kai Kivisild

Teenistussuhe ajutiselt peatatud

 

Teenistussuhe ajutiselt peatatud

 

Laste heaolu spetsialistide ühine e-postiaadress: lastekaitse@viljandi.ee

Sotsiaalameti ühine e-postiaadress: sotsiaal@viljandi.ee