Võlanõustamisteenus

Kirjeldus

Võlanõustamisteenuse eesmärk on abistada Eesti rahvastikuregistris Viljandi linna registreeritud isikut tema varalise olukorra kindlakstegemisel, võlausaldajaga läbirääkimiste pidamisel ja nõuete rahuldamisel, vältida uute võlgnevuste tekkimist toimetulekuvõime parandamise kaudu ning lahendada muid võlgnevusega seotud probleeme.

Võlanõustamisteenus hõlmab isiku nõustamist, juhendamist ja edasiste võlgade tekkimise ennetamist. Teenust osutatakse toimetulekuraskustega inimestele.

Võlgade vältimiseks tuleb oma rahaasju arukalt planeerida. Planeerimiseks on loodud erinevaid eelarvevorme, näiteks:  www.rahakool.ee minuraha.ee.

Üsna levinud on valearusaam, et kui raha on vähe, pole eelarvet mõtet pidada. Tegelikult on vastupidi, kui raha napib, siis tuleb eriti hoolega jälgida, mille peale kulutada, mõelda kas ja milliseid võimalusi on oma sissetuleku suurendamiseks.

Õigusaktid

Viljandi Linnavolikogu 21.12.2017 määrus nr 5 "Võlanõustamisteenuse osutamise kord"

Kontaktisik

Täisealiste heaolu teenistuse juht

Silja Simon

e-post: silja.simon@viljandi.ee

telefon: +372 435 4759; +372 528 3723

 

Toetuse taotlemine

Vajalikud sammud

Kui isik või tema lähedased rahastavad teenust kogu ulatuses ise, siis võib isik teenuse vajadusel pöörduda otse teenuseosutaja poole.

Kui teenuse rahastamisel või teenuse osutaja leidmisel on vaja abi, siis pöörduda Viljandi Linnavalitsuse sotsiaalametisse aadressil Johan Laidoneri plats 5a.

Vastuvõtt: E 9-11.30 ja N 14-18

Vajaminevad dokumendid

  • esita taoltus läbi Spoku e-teenuste SIIT

  • avaldus
  • leibkonna avalduse esitamise kolme eelneva kalendrikuu kontode väljavõtted
  • võlanõustaja juurde kaasa võetavate dokumentide loetelu leiate SIIT

Tulemus

  • õigustatuse korral toetus võlanõustamisteenuse eest tasumiseks.

Võlanõustajate kontakte leiab SIIT.

*Õigusnõustamise teenuse pakkujate kohta saab infot ka "Jurist aitab" koduleheküljelt.

*Esmast õigusabi leiab ja saab küsida käepäraselt JURIST AITAB koduleheküljelt.

*Töötuna või tööotsijana arvel olles saab võlanõustamist Eesti Töötukassast (muu hulgas saab ka sõltuvusnõustamist ja psühholoogilist nõustamist). Nõustamisteenuseid võimaldatakse registreeritud töötutele ning koondamisteate saanud tööotsijatele. Kui soovite minna nõustaja vastuvõtule, siis rääkige sellest oma konsultandile, kes teile teenust täpsemalt tutvustab ning teid vajadusel teenusele suunab.

*Riigi toetatud õigusnõustamise eesmärk on pakkuda abivajajale kiiret, kvaliteetset ja soodsat esmast õigusalast nõustamist. Teenust pakuvad Justiitsministeeriumi lepingulised partnerid.

Kohtumisega õigusnõustamist osutatakse üle Eesti suuremates linnades: Haapsalus, Jõgeval, Jõhvis, Kuressaares, Kärdlas, Narvas, Paides, Põlvas, Pärnus, Rakveres, Raplas, Tallinnas, Tartus, Valgas, Viljandis ja Võrus.

*OÜ HUGO juristid vastavad õigusalastele küsimustele nii eesti kui vene keeles ka õigusabiportaal Jurist Aitab foorumis.

 

Täpsem info: https://hugo.legal/tasuta-oigusabi/

  1. OÜ HUGO – õigusnõustamine kõigile Eesti elavatele füüsilistele isikutele, kelle taotlusele eelnenud kvartali keskmine ühe kuu brutosissetulek on kuni 1200 eurot kuus. Erandiks on lapse õigusi puudutavad perekonnaasjad, mille puhul on sissetuleku piirmäär kuni 1700 eurot. Teenuse saamiseks tuleb abivajajal maksta 5 eurot omaosalustasu. Selle eest saab kaks tundi õigusnõu kas kohtumisega, inimese nõusolekul ka videosilla või telefoni teel. Järgnevad kolm tundi õigusnõu on võimalik saada soodushinnaga 45 eurot tunnis. Õigusnõustamist osutatakse väheste eranditega kõigis õigusvaldkondades. Vajadusel abistatakse ka nõuetekohase riigi õigusabi taotluse koostamisel.
  2. MTÜ Eesti Puuetega Inimeste Koda – tasuta õigusnõustamine erivajadustega inimestele. https://epikoda.ee/mida-me-teeme/noustamine/oigusnoustamine
  3. Eesti Pensionäride Ühenduste Liit – tasuta õigusnõustamine eakatele. http://www.eakad.ee/tasuta-oigusabi/

 

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja juhendmaterjali kuidas peavad toimima võlgnikud, kui nad soovivad nõude aegumise tõttu täitemenetlust lõpetada.

Justiitsministeerium: kuidas taotleda täitemenetluse lõpetamist tsiviilnõudes, kui täitmine on aegunud?

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda: info nõude aegumise kohta

Nõuete aegumine: käitumisjuhis võlast vabanemiseks

Срок давности требований: руководство по освобождению от долга