Võlanõustamisteenus

08/04/22
Kirjeldus

Võlanõustamisteenuse eesmärk on abistada Eesti rahvastikuregistris Viljandi linna registreeritud isikut tema varalise olukorra kindlakstegemisel, võlausaldajaga läbirääkimiste pidamisel ja nõuete rahuldamisel, vältida uute võlgnevuste tekkimist toimetulekuvõime parandamise kaudu ning lahendada muid võlgnevusega seotud probleeme.

Võlanõustamisteenus hõlmab isiku nõustamist, juhendamist ja edasiste võlgade tekkimise ennetamist. Teenust osutatakse toimetulekuraskustega inimestele.

Võlgade vältimiseks tuleb oma rahaasju arukalt planeerida. Planeerimiseks on loodud erinevaid eelarvevorme, näiteks:  www.rahakool.ee minuraha.ee.

Üsna levinud on valearusaam, et kui raha on vähe, pole eelarvet mõtet pidada. Tegelikult on vastupidi, kui raha napib, siis tuleb eriti hoolega jälgida, mille peale kulutada, mõelda kas ja milliseid võimalusi on oma sissetuleku suurendamiseks.

Õigusaktid

Viljandi Linnavolikogu 21.12.2017 määrus nr 5 "Võlanõustamisteenuse osutamise kord"

Kontaktisik

Täishealiste heaolu teenistuse juht
Karin Kiis
e-post: karin.kiis@viljandi.ee
telefon: +372 435 4759; +372 528 3723

 

Toetuse taotlemine

Vajalikud sammud

Kui isik või tema lähedased rahastavad teenust kogu ulatuses ise, siis võib isik teenuse vajadusel pöörduda otse teenuseosutaja poole.

Kui teenuse rahastamisel või teenuse osutaja leidmisel on vaja abi, siis pöörduda Viljandi Linnavalitsuse sotsiaalametisse aadressil Johan Laidoneri plats 5a.

Vastuvõtt: E 9-11.30 ja N 14-18

Vajaminevad dokumendid

Tulemus

  • Võlanõustamisteenus töötuna/tööotsijana registreerunud inimestele läbi Töötukassa;
  • võlanõustamisteenus läbi teiste tasuta pakutavate võimaluste (puuetega inimestele  EPIKojast, esimesed kaks tundi HUGOst tasuta, lepingutasu on 5 eurot);
  • õigustatuse korral toetus võlanõustamisteenuse eest tasumiseks.

 

*Õigusnõustamise teenuse pakkujate kohta saab infot ka "Jurist aitab" koduleheküljelt.

*Esmast õigusabi leiab ja saab küsida käepäraselt JURIST AITAB koduleheküljelt.

*Töötuna või tööotsijana arvel olles saab võlanõustamist Eesti Töötukassast (muu hulgas saab ka sõltuvusnõustamist ja psühholoogilist nõustamist). Nõustamisteenuseid võimaldatakse registreeritud töötutele ning koondamisteate saanud tööotsijatele. Kui soovite minna nõustaja vastuvõtule, siis rääkige sellest oma konsultandile, kes teile teenust täpsemalt tutvustab ning teid vajadusel teenusele suunab.

* Samuti osutab Sihtasutus Õigusteenuste Büroo (ÕTB) osutab tasuta õigusabiteenust erivajadustega inimestele. Nõustamisaja broneerimiseks on vajalik eelregistreerimine ÕTB telefonil 5385 0005. Kohtumised juristiga toimuvad Viljandimaa Puuetega Inimeste Nõukojas Viljandis, Posti tn 20  ning vajadusel ka veebisilla (Skype) või  telefoni vahendusel. Enam infot EPIKoja koduleheküljelt.

* Enam infot HUGO õigusabi kohta leiab SIIT.

Võlanõustajate kontakte leiab ka SIIT.

 

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja juhendmaterjali kuidas peavad toimima võlgnikud, kui nad soovivad nõude aegumise tõttu täitemenetlust lõpetada.

Justiitsministeerium: kuidas taotleda täitemenetluse lõpetamist tsiviilnõudes, kui täitmine on aegunud?

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda: info nõude aegumise kohta

Nõuete aegumine: käitumisjuhis võlast vabanemiseks

Срок давности требований: руководство по освобождению от долга