Eelarvestrateegia koostamise lõppenud menetlused

5.04.23

28. jaanuari 2022 otsusega nr 24 algatas Viljandi Linnavolikogu Viljandi linna arengustrateegia 2035+, Viljandi linna arengukava aastateks 2022-2028 ja Viljandi linna eelarvestrateegia aastateks 2022-2028 koostamise  ja moodustas ajutise komisjoni.

Ajutise komisjoni koosolekute materjalid dokumendiregistris

 

Viljandi Linnavolikogule III lugemiseks esitatud 12. septembril 2022:

Viljandi linna eelarvestrateegia aastateks 2022-2028 

Eelarvestrateegia kinnitamise määruse eelnõu

 

Viljandi Linnavolikogule II lugemiseks esitatud 8. augustil 2022:

Viljandi linna eelarvestrateegia aastateks 2022-2028 

Eelarvestrateegia kinnitamise määruse eelnõu

 

Viljandi Linnavolikogule I lugemiseks 30. mail 2022 esitatud:

Viljandi linna eelarvestrateegia aastateks 2022-2028 

Eelarvestrateegia kinnitamise määruse eelnõu

-------------

7. septembril 2020 Viljandi linnavolikogu komisjonidele arutamiseks ja linnavolikogule I lugemiseks suunatud Viljandi linna eelarvestrateegia 2020-2025 eelnõu.

Eelnõu avalikustamine oli oktoobris ja teine lugemine novembris 2020.

9. novembril 2020 Viljandi linnavolikogu komisjonidele arutamiseks ja linnavolikogule II lugemiseks suunatud Viljandi linna eelarvestrateegia 2020-2025 eelnõu.

_________________________________

28. mail 2020. aastal algatas Viljandi Linnavolikogu Viljandi linna arengustrateegia 2030+ ja Viljandi linna arengukava aastateks 2020-2025 ning Viljandi linna eelarvestrateegia aastateks 2020-2025 ülevaatamise.

 

 

Alates 01.01.2020 jõustus ja kehtis kuni 06.12.2020:

 

Viljandi Linnavolikogu 31.10.2019. a määrus nr 57  "Viljandi linna eelarvestrateegia aastateks 2020–2025"

Kuni 31.12.2019 kehtis:

Viljandi Linnavolikogu 30.08.2018. a määrus nr 24 "Viljandi linna eelarvestrateegia aastateks 2018-2023"

Viljandi linna arengustrateegia 2030+ ja Viljandi linna arengukava aastateks 2020-2025 ning Viljandi linna eelarvestrateegia aastateks 2020-2025 II lugemise eelnõud:

Viljandi linna arengustrateegia 2030+ ja Viljandi linna arengukava aastateks 2020-2025 eelnõu

Viljandi linna eelarvestrateegia aastateks 2020-2025 eelnõu

 

5. augustil 2019 Viljandi linnavolikogu komisjonidele arutamiseks ja linnavolikogule I lugemiseks suunatud Viljandi linna arengukava 2020-2025 eelnõu ja Viljandi linna eelarvestrateegia 2020-2025 eelnõu.

Eelnõude avalikustamine oli septembris ja teine lugemine oktoobris 2019.

___________________________________________

27. mail 2019 Viljandi Linnavolikogu komisjonidele arutamiseks suunatud Viljandi linna arengukava 2020-2025 projekt ja Viljandi linna eelarvestrateegia 2020-2025 projekt.

Projektid olid töödokumendid, mis ootasid volikogu komisjonide poolt täiendamist ja parandamist, et augustis I lugemisele suunamisel oleks kõik vajalik kajastatud.

 

Viljandi Linnavolikogu 27.09.2018 otsus nr 74 Viljandi Linnavolikogu 22.veebruari 2018 otsuse nr 51 „Viljandi linna arengukava ja eelarvestrateegia aastateks 2020-2024 koostamise algatamine ning ajutise komisjoni moodustamine" muutmine

Viljandi Linnavolikogu 22.02.2018 otsus nr 51 Viljandi linna arengukava ja eelarvestrateegia aastateks 2020-2024 koostamise algatamine ning ajutise komisjoni moodustamine

Viljandi Linnavolikogu 22.02.2018 otsus nr 52 Viljandi Linnavolikogu ajutise komisjoni Viljandi linna arengukava ja eelarvestrateegia aastateks 2020-2024 koostamiseks esimehe valimine

______________________________

Volikogule 29.09.2016 istungile teisele lugemisele esitatud määruse eelnõu "Viljandi linna eelarvestrateegia aastateks 2016-2021"

Volikogu suunas perioodiks 01.07.2016-08.08.2016 avalikustamisele I lugemise läbimud eelnõu:

Volikogule 30.06.2016 istungIe esitatud määruse eelnõu "Viljandi linna eelarvestrateegia aastateks 2016-2021"

Avalikustamisele järgnes avalik arutelu 22. augustil 2016 kell 17.15 Viljandi Raekojas.

Volikogule 30.06.2016 istungIe esitatud otsus "Viljandi linna arengukava ja eelarvestrateegia aastateks 2016-2021 avalikustamine"

---------------------------------------------------------------------------------------

Volikogule 25.09.2014 istungIe esitatud määruse eelnõu "Eelarvestrateegia aastateks 2013-2020 muutmine"

Volikogule II lugemiseks esitatud muudetud eelarvestrateegia

Volikogu komisjonide poolt tehtud muudatusettepanekutega eelarvestrateegia

Muudatusettepanekute tegemise ajaks, 01.09.2014 kl 17:00 laekusid muudatusettepanekud vaid linnavalitsuse struktuuriüksustelt. Eelarvestrateegia dokumendis on II lugemiseks läbivalt uuesti prognoositud aastate 2014-2020 eelarved ning eesmärgid ja tegevused viidud kooskõlla arengukavas tehtud muudatustega.

Viljandi linna eelarvestrateegia aastateks 2013-2020 ülevaatamine 
(Viljandi Linnavolikogu 26.06.2014 määrus nr 23)

Volikogule I lugemiseks esitatud eelarvestrateegia

Eelarvestrateegia menetlusega seotud dokumendid on leitavad ka Viljandi linnavalitsuse dokumendiregistri avalikust vaatest  märksõnaga "eelarvestrateegia" teostatud otsingust.

Arengukava menetlemisega seotud dokumendid ja kehtiv arengukava on leitavad siit.

Eelmine eelarvestrateegia (kehtis kuni 06.10.2014)

Viljandi linna eelarvestrateegia 2013-2020 
(Viljandi Linnavolikogu 25.09.13 määrus nr 168)

Viljandi linna eelarvestrateegia 2013-2020

Viljandi linnavolikogule 13.08.2018 menetlemiseks ja II lugemiseks esitatud eelarvestrateegia eelnõu

Viljandi linnavolikogule 01.06.2018 menetlemiseks ja I lugemiseks esitatud eelarvestrateegia eelnõu

 

Viljandi Linnavolikogu 22.02.2018 otsus nr 49 Viljandi linna arengukava ja eelarvestrateegia aastateks 2016-2021 ülevaatamine

Viljandi Linnavalitsuse 12.03.2018 korraldus nr 145 Viljandi linna arengukava ja eelarvestrateegia ülevaatamise komisjoni ja tööplaani kinnitamine