UKRAINA JULGEOLEKUKRIIS

OLULISED ABI- JA INFOKONTAKTID VILJANDI LINNAS

 

Ukraina kriisikoordinaatori 24/7 telefon +372 5400 2218, e-post ukraina@viljandi.ee

Џілодобовий телефон українського кризового координатора +372 5400 2218; ел. пошта ukraina@viljandi.ee

 

Rohkem infot julgeolekukriisi ning Ukraina ja ukrainlaste toetamise võimaluste kohta leiab SIIT

 

Uudised ja teated

Viljandi Linnavalitsuse istungil 20.12.2021

Muudes küsimustes otsustati:

 • kutsuda tagasi AS-i Viljandi Veevärk nõukogust nõukogu liikmed Harri Juhani Aaltonen, Margus Keerutaja, Peep Aru ning valida tähtajaga 5 aastat AS-i Viljandi Veevärk uuteks nõukogu liikmeteks Rain Hüva, Tonio Tamra, Peedu Põld. Samuti suurendada AS-i Viljandi Veevärk aktsiakapitali, uueks aktsiakapitali suuruseks on 1 673 985 eurot ning aktsiate koguarvuks 2 789 975 aktsiat;
 • omandada Viljandi vallalt tasuta järgmised vee- ja kanalisatsioonitaristuga lahutamatult seotud kinnistud:
  • kinnistu aadressiga Vana-Võidu puhastusseadme;
  • kinnistu aadressiga Vana-Võidu pst. 5A;
  • kinnistu aadressiga Vana-Võidu Kanali;
  • kinnistu aadressiga Vana-Võidu reoveepumpla;
  • kinnistu aadressiga Vana-Võidu vee;
  • kinnistu aadressiga Viiratsi Aasa 14;
  • kinnistu aadressiga Viiratsi Heina 38;
  • kinnistu aadressiga Viiratsi Heina 44a;
  • kinnistu aadressiga Viiratsi Mõnnaste tee puurkaev, Mõnnaste tee 10;
  • kinnistu aadressiga Viiratsi staadioni puurkaev, Lastekodu tn. 5;
  • kinnistu aadressiga Viiratsi Tiigi puurkaev, Sõpruse tn. 28;
  • kinnistu aadressiga Väluste tee 9;
 • kutsuda mittetulundusühingu Eesti Pärimusmuusika Keskus nõukogust tagasi Jane Koitlepp ja nimetada nõukogu liikmeks alates 20.12.2021 Kristjan Mändmaa ning kutsuda sihtasutuse Viljandimaa Loomemajanduskeskus nõukogust tagasi Madis Timpson ja nimetada nõukogu liikmeks alates 20.12.2021 Kristjan Mändmaa.

Lähemalt: linnasekretär Ene Rink, telefon 435 4720, e-post ene.rink@viljandi.ee

 

Sotsiaalküsimustes otsustati:

 • volituste andmine piiratud teovõimega isiku nimel asjade ajamiseks ja arvelduskonto kasutamiseks ja käsutamiseks;
 • kehtestada 1. jaanuarist 2021 laste ja lastega pere tugiisikuteenuse osutajatele, täiskasvanud isikute isikliku abistaja teenuse osutajatele ja täiskasvanud isikute tugiisikuteenuse osutajatele bruto tasuna makstava töötasu tunnitasuks  6 eurot;
 • kehtestada sissetulekust sõltuvate sotsiaaltoetuste määrad 2022. aastaks järgmiselt:
  • toimetuleku tagamiseks, terviseprobleemide lahendamiseks ja muude hädavajalike kulutuste katmiseks kuni 150 eurot;
  • toimetulekutoetust taotlevate ja saavate laste perede igale lapsele kooliaasta alustamise toetamiseks 50 eurot;
  • toimetulekutoetust taotlevate ja saavate laste perede igale lapsele kooli lõpetamise toetamiseks 50 eurot;
  • üliõpilastele sotsiaalseks õppetoetuseks 45 kuni 80 eurot määratud perioodi kuu kohta;

kehtestada sünnitoetuse määraks 600 eurot;

kehtestada sünnipäevatoetus 100-aastastele ja vanematele eakatele 300 eurot.

 • isikliku abistaja teenuse osutamine.

 

Lähemalt: sotsiaalameti juhataja Livia Kask, telefon 435 4766, e-post livia.kask@viljandi.ee

 

Haridus- ja kultuuriküsimustes otsustati:

 • määrata Viljandi linna 2021. aasta II taotlusvooru Viljandi Noortevolikogu projektitoetused järgmiselt:
  • Oliver Truu / Õpilasfirma Sweet-T kulude katmine / 220 €
  • Richard Root / Õpilasfirma 4CHAIRS kulude katmine / 300 €
  • Marttin Vendelin / Õpilasfirma ChocoBoom kulude katmine / 400 €
  • Rebecca Villem / Kunstirühmituse TEMA performance-esinemine Tartu valgusfestivalil TAVA / 556 €

 

 • määrata Viljandi linna 2022. aasta I taotlusvooru kultuurivaldkonna projektitoetused järgmiselt:
  • Viljandi Muuseum / Teatmeteose „Viljandi kalmistud" koostamine / 950 €
  • Petrone & Petrone OÜ / Hariduslik ja kultuurne linnaruumiprogramm "Loov Viljandi" noortele ja täiskasvanutele       / 2000 €
  • Petrone & Petrone OÜ / Väärtfilme näitav Kogukonnakino, Erikolmapäevade ja Kinokooli läbiviimine aastal 2022 / 2600 €
  • Petrone & Petrone OÜ / Linnafoorumi "Viljandi järveümbus tuleviku silme läbi" läbiviimine / 950 €
  • MTÜ Suured teod / Kevadhooaja jazzkontserdid Viljandis / 500 €
  • Tartu Ülikool / Omakultuuriakadeemia loengutesari / 1400 €
  • MTÜ Viljandi Tuled  / Visuaalkunstifestival Viljandi Tuled 2022 / 5500 €
  • MTÜ Klubi Ajaratas / Klubi Ajaratas seltskonnaõhtud / 1600 €
  • Mittetulundusühing Balletomaan / Viljandi Jakobsoni Kooli balletistuudio kevadetendus / 520 €           
  • mittetulundusühing OMA Stuudio / Tantsunädal 2022 / 1250 €
  • Rüki Galerii OÜ / Marje Üksise ja Hedi Jaansoo näitus Rüki galeriis / 1000 €
  • Heiki Raudla FIE / Sakala Kalender 2023 väljaandmine. / 300 €
  • Eesti Ingerisoomlaste Liit  / Eesti Ingerisoomlaste Liidu ja Eesti Soomlaste Kultuuri Omavalitsuse 31. üldlaulu- ja tantsupidu / 700 €;

 

 • määrata Viljandi linna 2022. aasta I taotlusvooru spordivaldkonna projektitoetused järgmiselt:
  • EESTI MALELIIT / Rahvusvaheline 56. Ilmar Raua mälestusturniir males / 3500 €
  • Viljandi Gümnaasium / Viljandi Gümnaasiumi talispordinädal / 2304 €
  • Viljandi Maleklubi CC Fellin / Lev Braschinsky 12. mälestusturniir males / 1000 €
  • Viljandi Suusaklubi / Viljandi esindusvõistkonna osalemine Eesti pikamaasuusatamise sarjas / 1330 €
  • Mittetulundusühing Viljandi Tulevikujalgpalli Klubi / Viljandi Hansapäevade 2022 sõpruslinnade noorte jalgpallilaagri läbiviimine. / 3000 €
  • Mittetulundusühing Viljandi Tulevikujalgpalli Klubi / Jalgpalliturniiril osalemine Gruusias Telavis. / 400 €
  • Viljandi Rattaklubi / Viljandi järvele uisuraja rajamine ja hooldamine + 11. Mulgi Uisumaratoni korraldamine + ÖÖuisutamine / 2500 €
  • Viljandimaa Spordiliit / Viljandi koolidevaheliste spordi-ja liikumisürituste korraldamine / 2500 €
  • Mittetulundusühing Motospordiklubi Nord / Noorte, Kätlin Bogatenkov, Sten Ivanov, Paul Richard Lauri ja Margus Virkus -veemoto-üldfüüsiline ettevalmistus ja treeningud 2022 aastal / 500 €
  • Viljandi Orienteerumisklubi Lehola / Viljandimaa orienteerumispäevakute korraldamine / 800 €

Lähemalt: haridus- ja kultuuriameti juhataja Tiivi Tiido, telefon 435 4763, e-post tiivi.tiido@viljandi.ee

 

Rahandusküsimustes otsustati kinnitada Viljandi linna 2021. aasta IV alaeelarvete muutmine.

Lähemalt: rahandusameti juhataja Marika Aaso, telefon 435 4719, e-post marika.aaso@viljandi.ee

 

Arhitektuuri- ja planeerimisküsimustes otsustati:

 • võtta vastu Viljandis kinnistu Pikk tn 20 // 20a detailplaneering ning arhitektuuriametil korraldada Pikk tn 20 // 20a detailplaneeringu avalik väljapanek;
 • algatada kinnistu Valuoja pst 33 detailplaneering;
 • algatada kinnistu Endla tn 1 detailplaneering;
 • moodustada Viljandimaa Vabadussõjas langenute mälestussamba skulptuuride 1:3 mudelite hindamiseks ajutine komisjon, kuhu kuuluvad:

Esimees:         Kristjan Mändmaa - abilinnapea

Liikmed:         Jaak Pihlak - Viljandi muuseumi direktor

                        Olav Remmelkoor - peaarhitekt-arhitektuuriameti juhataja

                        Kristi Kangilaski - linnakunstnik

                        Juta Kivimäe - ekspert

                        Kirke Kangro - ekspert

Lähemalt: peaarhitekt-arhitektuuriameti juhataja Olav Remmelkoor, telefon 245 4739, e-post olav.remmelkoor@viljandi.ee; planeeringuteenistuse spetsialist Jaak Reinula, telefon 435 4743, e-post jaak.reinula@viljandi.ee

 

Haldusküsimustes otsustati:

 • anda nõusolek Viljandi linnale kuuluva kinnistu aadressiga Mooni tn 7, kinnistusregistriosa nr 3618339 kolmandasse jakku kantud hoonestusõiguse, kinnistusregistriosa nr 3949939, võõrandamiseks;
 • korraldada riigihange „Järveotsa arendusrajooni 2. etapi tänavate ja tehnovõrkude projekteerimine".

Lähemalt: haldusameti juhataja Andres Mägi, telefon 435 4752, e-kiri: andres.magi@viljandi.ee

 

 

Istungi ülevaate koostas

Maarja Evert

avalike suhete spetsialist

 

 

 

 

 


Tartu 2024 veebibänner

Linn arvudes

 

Registreeritud elanikke: 16 620

Pindala: 14,65 km2

Sünnid märtsis: 13

Registreeritud töötuid: 411

Töötusprotsent: 5,5%*

Vabad töökohad: 212*

Keskmine palk: 1304 eurot

Tallinnasse 161 km, Tartusse 81 km, Pärnusse 97 km, Riiga 245 km, Sankt Peterburgi 393 km, Helsingisse 247 km ja Stockholmi 580 km.

*maakonna näitajad