21.07.21

Viljandi Linnavalitsus võtab ametisse

sotsiaalameti eestkoste teenistuse spetsialisti.

 

Eestkoste spetsialisti peamiseks eesmärgiks on eestkostega seonduvate ülesannete täitmine ja muu abi korraldamine. Eestkostetavate varaliste ja isiklikke õiguste ning huvide kaitsmine. Kodanike nõustamine eestkoste küsimustes.

 

Eestkoste spetsialisti  teenistuskohustused:

 • kodanike nõustamine eestkostega seonduvates küsimustes;
 • linna eestkostel olevatele isikutele sotsiaalteenuste korraldamisel osalemisel juhtumikorralduse põhimõtete kasutamine;
 • eestkostega seonduvate avalduste, päringute ja muude dokumentide menetlemine ja kohtule arvamuste andmine jne;
 • eestkostel olevate isikute kohta arvestuse pidamine;
 • ametiülesannete täitmiseks riiklike registrite kasutamine;
 • linna eestkostel olevate isikutega seonduvate eestkostja ülesannete täitmine (sh aruannete esitamine);
 • linna eestkostel olevate eestkostetavate vara kasutamine heaperemehelikult ja eestkostetavate huvides;
 • sotsiaalvaldkonna koostööprojektide elluviimine ja koostööpartnerite projektides osalemine;
 • muude tema pädevusse jäävate küsimuste lahendamine ning õigusaktidega temale pandud või teenistuskohast tulenevate ühekordsete ülesannete täitmine.
 •  

Kandideerimiseks soovime, et Sul oleks:

 • kõrgharidus (soovitavalt õigusteadus);
 • ametikohast tulenevaid teenistusülesandeid reguleerivate õigusaktide põhjalik tundmine;
 • vastavus avaliku teenistuse nõuetele;
 • valmidus nii iseseisvaks kui ka meeskonnatööks;
 • väga hea suhtlemis- ja väljendusoskus;
 • B kategooria juhiload.

 

Omalt poolt pakume:

 

 • mitmekülgseid ja väljakutset pakkuvaid tööülesandeid;
 • võimalust erialasteks täiendkoolitusteks;
 • puhkust 35 kalendripäeva;
 • tervise- ja spordikulude hüvitamist.

 

 

Täiendav info sotsiaalameti juhatajalt Livia Kask tel 435 4766 või e-post livia.kask@viljandi.ee

 

Kandideerimiseks esitada motivatsioonikiri, elulookirjeldus (CV) ja haridust tõendava dokumendi koopia Viljandi Linnavalitsusele 20. augustiks 2021 aadressile Linnu t 2, Viljandi 71020 või e-kirjaga aadressile viljandi@viljandi.ee.

 

 

 

Toimetaja: KRISTA KULL
14.07.21

Viljandi Linnaraamatukogu ootab tööle sõbralikku ja tegusat

HUVIJUHTI

Huvijuhi peamine ülesanne on ürituste korraldamine raamatukogus.

TÖÖÜLESANDED:

 • ürituste ja huvitegevuse korraldamine
 • raamatukogu klubide tegevuse korraldamine
 • projektide koostamine ja läbiviimine

SOBIV KANDIDAAT ON:

 • väga hea suhtlemisoskusega
 • väga hea eesti keele oskusega nii kõnes kui kirjas
 • kohusetundlik ja täpne
 • hea arvuti kasutamise oskusega
 • kõrgharidusega

OMALT POOLT PAKUME:

 • loomingulist ja väljakutseterikast tööd
 • kaasaegset töökeskkonda
 • sõbralikke kolleege
 • isiklikku töökabinetti
 • brutotöötasu 960,00 eurot kuus

Tööaeg: täistööaeg graafiku alusel esmaspäevast laupäevani.

Tööle asumise aeg: august 2021

Kandideerimiseks palume saata CV ja motivatsioonikirja e-posti aadressile raamatukogu@raamatukogu.viljandi.ee hiljemalt 30. juuliks 2021.

 

Lisainformatsioon:

raamatukogu@raamatukogu.viljandi.ee

tel: 5330 7887

Toimetaja: KRISTA KULL