13.01.21

Viljandi Kaare kool ootab oma meeskonda 1,0 ametikohaga haridusliku erivajadusega õpilaste õppe koordineerijat

Kandidaadil on:

 • eripedagoogilised kompetentsid
 • magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon
 • teadmised hariduskorraldusest
 • teadmised erivajadustega laste õppe korraldamisega seotud seadusandlusest

HEV-koordinaatori peamiseks ülesandeks on korraldada koolis hariduslike erivajaduste alast tööd, tehes koostööd õpetajate ja tugispetsialistidega.

 

Viljandi Kaare kool ootab oma meeskonda ka 0,5 ametikohaga haridustehnoloogi

Kandidaadil on:

 • pedagoogiline või IT- alane kõrgharidus
 • suurepärane arvuti kasutamise oskus
 • tahtmine õppida, kogemusi omandada ja areneda koos õpilaste ja kooliperega;

Haridustehnoloogi peamisteks ülesanneteks on koordineerida ja arendada digiõpet, nõustada meeskonda haridustehnoloogilistes küsimustes, arendada kooli kodulehte.

 

Omalt poolt pakume

 • perspektiivikat, huvitavat ja tähenduslikku tööd
 • toetavat ja koostööd väärtustavat meeskonda
 • võimalusi enesetäienduseks
 • võimalusi osaleda koostööprojektides
 • tähtajatut töölepingut

 

Kandideerimisdokumendid esitada hiljemalt 27. jaanuariks 2021 aadressile Viljandi Kaare Kool, Kesk – Kaare 17, 71015 Viljandi või epp.valba@vkk.vil.ee.

 

........................................................................................................................................................................................

 

Viljandi linnavalitsus võtab ametisse laste heaolu spetsialisti

 

Spetsialisti põhiülesandeks on Viljandi linna laste õiguste ja huvide kaitsmine ning lastega perede toimetuleku toetamine.

Oled sobiv kandidaat, kui:

 • Sul on kõrgharidus (soovitavalt sotsiaaltöös);
 • Sa vastad avaliku teenistuse seadusega ametnikule esitatavatele nõuetele;
 • Sa oled väga hea koostöö-, suhtlemis- ja eneseväljendamise oskusega;
 • Sa saad hakkama kaasaegsete kontoriseadmete- ja tarkvaraga;
 • Sul on B-kategooria juhiluba.

 

Omalt poolt pakume toetavat kollektiivi, 35päevast puhkust, võimalust enesetäiendamiseks valdkonnaalastel koolitustel ja sportimise toetust.

 

Kandideerimiseks esita avaldus koos visioonikirja „Laste heaolu spetsialisti roll kohalikus omavalitsuses", CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiatega hiljemalt 29. jaanuariks 2021 Linnu t 2, Viljandi 71020 või e-kirjaga viljandi@viljandi.ee

 

Täiendav info: sotsiaalameti juhataja Livia Kask tel 5274 959.

 

 

Toimetaja: MAARJA EVERT