Koolieelsed lasteasutused

Viljandi Lasteaed Krõllipesa
Aadress: Kagu tänav 9, 71013 Viljandi
Telefon: 53 018 149
E-post: krollipesa@viljandi.ee
Kodulehekülg: krollipesa.ee
Direktor: Margit Suurmets
Töövorm: sõimerühmad, aiarühmad,
Lahtiolekuaaeg: 7-19

Krõllipesa lasteaed tegutseb kahes õppehoones:
Mängupesa õppehoone
Aadress: Riia maantee 30, 71010 Viljandi, tel. 43 37 066
Krõlli õppehoone
Aadress: Kagu tänav 9, 71013 Viljandi, tel. 43 45 331
Põhimäärus  Arengukava

Lasteaed Männimäe
Aadress: Riia 93, 71009 Viljandi
Telefon: 43 36 331; 43 36 065
E-post: info@mannimae.ee
Kodulehekülg: mannimae.ee
Direktor: Eda Lauer
Töövorm: sõimerühmad, aiarühmad, erirühm
Lahtiolekuaaeg: 7-19
Põhimäärus  Arengukava


Viljandi Kesklinna Lasteaed
Aadress: Posti tänav 20a, 71004 Viljandi
Telefon: 5302 5535
E-post: kesklinnalasteaed@viljandi.ee
Kodulehekülg: kesklinnalasteaed.ee
Direktor: Lea Matson
Töövorm: sõimerühmad, aiarühmad.
Lahtiolekuaaeg: 7-19

Kesklinna lasteaed tegutseb kahes õppehoones:
Mesimummu õppehoone
Aadress: Posti tänav 20a, 71004 Viljandi, tel. 435 0040
Midrimaa õppehoone
Aadress: Tehnika tänav 12, 71011 Viljandi, tel. 433 8504 
Põhimäärus  Arengukava

Lasteaed Karlsson
Aadress: Kesk-Kaare tänav 19, 71015 Viljandi
Telefon: 43 46 080
E-post: karlsson@viljandi.ee
Kodulehekülg: lasteaedkarlsson.ee
Direktor: 
Töövorm: sõimerühmad, aiarühmad
Lahtiolekuaaeg: 7-19
Põhimäärus Arengukava
Viljandi Jakobsoni Kool
Aadress: Riia maantee 91, 71009
Telefon: 43 51 840; 43 51 830
Faks: 43 51 839
E-post: kool@vjk.vil.ee
Kodulehekülg: vjk.vil.ee
Põhimäärus
Arengukava Tegevuskava
Direktor: Tauno Tilk

Viljandi Kesklinna Kool
Aadress: uueveski tee 1, 71004
Telefon: 43 42 360; 43 42 362
Faks: 43 47 982
E-post: sekretar@klk.vil.ee
Kodulehekülg: klk.vil.ee
Põhimäärus
Arengukava
Direktor: Kaija Kits

Viljandi Paalalinna Kool
Aadress: Paala tee 46, 71013
Telefon: 43 44 010; 43 44 011
Faks: 43 44 003
E-post: kool@paalalinna.ee
Kodulehekülg: paalalinna.ee
Põhimäärus
Arengukava
Direktor: Aavo Palo

Viljandi Kaare Kool
Aadress: Kesk-Kaare tänav 17; 71015
Telefon: 43 46 386; 43 46 313
E-post: vkk@vkk.vil.ee
Kodulehekülg: www.vkk.vil.ee
Põhimäärus
Arengukava
Direktor: Epp Kongas

Viljandi Täiskasvanute Gümnaasium
Aadress: Kesk-Kaare tänav 17; 71015
Telefon: 43 34 396
E-post: kool@vtg.vil.ee
Kodulehekülg: vtg.vil.ee
Põhimäärus
Arengukava
Direktor: Mall Kõiv

 

Munitsipaalhuvikoolid:

Viljandi Kunstikool

Aadress: Posti 11, 71004 Viljandi
Telefon: +372 533 13 885
E-post: info@viljandikunstikool.ee
Kodulehekülg: https://viljandikunstikool.ee/
Direktor: Laineli Parrest

Viljandi Muusikakool
Aadress: C.R.Jakobsoni tn. 16, 71005 Viljandi
Telefon: +372 43 33463 / +372 55 547 055
E-post: info@viljandimuusikakool.ee
Kodulehekülg: https://www.viljandimuusikakool.ee
Direktor: Maarja Soomre

Viljandi Spordikool
Aadress: Vaksali 4, 71020 Viljandi
Telefon:+372 433 3533 / +372 5866 7500
E-post: spordikool@spordikool.viljandi.ee
Kodulehekülg: http://spordikool.viljandi.ee
Direktor: Andres Kallavus

Viljandi Huvikool
Aadress: Jakobsoni 47c, 71004 Viljandi
Telefon: +372 434 7575
E-post: info@huvikool.ee
Kodulehekülg: https://www.huvikool.ee
Direktor: Piret Mädamürk

Huvihariduse ja -tegevuse riiklik lisarahastus 2022

 

 

Valitsus annab alates 2017. aastast kohalikele omavaltsustele täiendavat toetust huvihariduse ja -tegevuse korraldamiseks.

Riikliku lisatoetuse eesmärk on parandada huvihariduse ja -tegevuse kättesaadavust ning pakkuda noortele mitmekesisemaid osalusvõimalusi. Valdadele ja linnadele eraldatava lisaraha suuruse arvestamisel võetakse aluseks komponendid nagu noorte arv, puudega noorte arv, toimetulekuraskustega peredes elavate noorte arv vanuses 7‒19, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsvõimekus ning huvihariduse ja huvitegevuse piirkondlik kättesaadavus.

Seadus näeb ette, et vallad ja linnad koostavad täiendava toetuse kasutamise kava, milles tuuakse välja huvihariduses ja huvitegevuses osalevate 7-19 aastaste unikaalsete noorte ja võimaluste arv, kirjeldatakse kitsaskohad ja tegevused nende lahendamiseks.

 

Viljandi linna 2022. aasta KAVA (ministeeriumile esitatud):

Tegevus Summa
Tegevused HEV noortele 12 279 €
Tegevused LTT valdkonnas 20 000 €
Teadlikkuse tõstmine 6000 €
Juhendajate kompetentsi tõstmine 3000 €
Tegevused riskigrupi noortele 2000 €
Laagrites osalemise võimaldamine 12 000 €
Kättesaadavus huvitegevusele 3000 €
KOKKU 58 279 €

 

Viljandi linna 2022. aasta summa tuleneb riigi poolsest toetusest 45 796 € + 2021. aasta jäägist 12 483 € = 58 279 €

Täpsemat 2022. aasta kava saad vaadata, vajutades SIIA.

 

Lisainfo:
Vilja Volmer-Martinson
e-post: vilja.volmer-martinson@viljandi.ee
tel. 435 4755