Koolieelsed lasteasutused

Viljandi Lasteaed Krõllipesa
Aadress: Kagu tänav 9, 71013 Viljandi
Telefon: 53 018 149
E-post: krollipesa@viljandi.ee
Kodulehekülg: www.krollipesa.ee
Direktor: Margit Suurmets
Töövorm: sõimerühmad, aiarühmad,
Lahtiolekuaaeg: 7-19
Arengukava
Põhimäärus

Krõllipesa lasteaed tegutseb kahes õppehoones:

Mängupesa õppehoone
Aadress: Riia maantee 30, 71010 Viljandi
Telefon: 43 37 066

Krõlli õppehoone
Aadress: Kagu tänav 9, 71013 Viljandi
Telefon: 43 45 331


Lasteaed Männimäe
Aadress: Riia 93, 71009 Viljandi
Telefon: 43 36 331; 43 36 065
E-post: info@mannimae.ee
Kodulehekülg: www.mannimae.ee
Põhimäärus
Arengukava
Direktor: Eda Lauer
Töövorm: sõimerühmad, aiarühmad, erirühm
Lahtiolekuaaeg: 7-19

 

Viljandi Kesklinna Lasteaed
Aadress: Posti tänav 20a, 71004 Viljandi
Telefon: 5302 5535
E-post: kesklinnalasteaed@viljandi.ee
Kodulehekülg: www.kesklinnalasteaed.ee
Direktor: Lea Matson
Töövorm: sõimerühmad, aiarühmad.
Lahtiolekuaaeg: 7-19
Arengukava
Põhimäärus

 

Kesklinna lasteaed tegutseb kahes õppehoones:

Mesimummu õppehoone

Aadress: Posti tänav 20a, 71004 Viljandi

Telefon: 435 0040

Midrimaa õppehoone

Aadress: Tehnika tänav 12, 71011 Viljandi

Telefon: 433 8504 


Lasteaed Karlsson
Aadress: Kesk-Kaare tänav 19, 71015 Viljandi
Telefon: 43 46 080
E-post: karlsson@viljandi.ee
Kodulehekülg: www.lasteaedkarlsson.ee
Põhimäärus
Arengukava
Direktor: Mare Paavel
Töövorm: sõimerühmad, aiarühmad,
Lahtiolekuaaeg: 7-19

 

Muud lasteasutused

Viljandi Waldorflasteaed (eralasteaed)

Aadress: Aadress: Lossi tn 7 I korrus (üks rühm)
               Maramaa 6 I korrus (teine rühm)

Telefon: 433 4537; 5553 7289
E-post: info@viljandiwaldorf.ee
Kodulehekülg: www.viljandiwaldorf.ee
Lahtiolekuaeg: 7.30-17.30

 

OÜ Lapsehoiuteenused Kukeräädsik

Pakub koduhoidu lapse kodus

Telefon: 524 2998
E-post: info@kukeraadsik.ee
Kodulehekülg: www.kukeraadsik.ee
Juhataja: Irina Kalso

 

OÜ 17 Kevadet Rõõmupalli lastehoid
Aadress: Kevade 17, 71014 Viljandi
Telefon: 51 71 335
E-post: roomupall@roomupall.ee
Kodulehekülg: www.roomupall.ee
Juhataja: Jaanus Vagel

 

Jaani Lastemaja
Aadress: Pikk tänav 10, 71003 Viljandi
Telefon: 5344 2412
E-post: jaani.lastemaja@eelk.ee
Koduleht: jaanilastemaja.eelk.ee
Facebook: www.facebook.com/Jaanilastemaja/
Arendusjuht: Mirjam Tiitus

 

OÜ Tugi Sinu Perele

Aadress: Kungla 11, 71007, Viljandi

Telefon: 5905 8956

E-post: kylli.keel@gmail.com

Koduleht: https://tugisinuperele.ee/

Juhataja: Külli Keel

 

Üldhariduskoolid

Viljandi Jakobsoni Kool
Aadress: Riia maantee 91, 71009
Telefon: 43 51 840; 43 51 830
Faks: 43 51 839
E-post: kool@vjk.vil.ee
Kodulehekülg: vjk.vil.ee
Põhimäärus
Arengukava Üldosa Tegevuskava
Direktor: Tauno Tilk

Viljandi Kesklinna Kool
Aadress: uueveski tee 1, 71004
Telefon: 43 42 360; 43 42 362
Faks: 43 47 982
E-post: sekretar@klk.vil.ee
Kodulehekülg: klk.vil.ee
Põhimäärus
Arengukava
Direktor: Kaija Kits

Viljandi Paalalinna Kool
Aadress: Paala tee 46, 71013
Telefon: 43 44 010; 43 44 011
Faks: 43 44 003
E-post: kool@paalalinna.ee
Kodulehekülg: paalalinna.ee
Põhimäärus
Arengukava
Direktor: Aavo Palo

Viljandi Kaare Kool
Aadress: Kesk-Kaare tänav 17; 71015
Telefon: 43 46 386; 43 46 313
E-post: vkk@vkk.vil.ee
Kodulehekülg: www.vkk.vil.ee
Põhimäärus
Arengukava
Direktor: Epp Kongas

Viljandi Täiskasvanute Gümnaasium
Aadress: Kesk-Kaare tänav 17; 71015
Telefon: 43 34 396
E-post: kool@vtg.vil.ee
Kodulehekülg: vtg.vil.ee
Põhimäärus
Arengukava
Direktor: Mall Kõiv

 

Haridus- ja teadusministeeriumi haldusalas riigikool

Viljandi Gümnaasium
Aadress: Hariduse 2, 71020
Telefon: 559 12862
E-post: kool@vilgym.edu.ee
Kodulehekülg: viljandigymnaasium.edu.ee
Põhimäärus
Direktor: Juhan-Mart Salumäe
 

 

Viljandi linnas tegutsevad erakoolid

Viljandi Vaba Waldorfkool
Aadress: Lutsu 3, 71003
Telefon: 433 4537
E-post: info@viljandiwaldorf.ee
Kodulehekülg: viljandiwaldorf.ee
Õpe: alus-, alg-, põhi- ja gümnaasiumiharidus

 

Huviharidus ja -tegevus

 

 

Valitsus annab alates 2017. aastast kohalikele omavaltsustele täiendavat toetust huvihariduse ja -tegevuse korraldamiseks.

Riikliku lisatoetuse eesmärk on parandada huvihariduse ja -tegevuse kättesaadavust ning pakkuda noortele mitmekesisemaid osalusvõimalusi. Valdadele ja linnadele eraldatava lisaraha suuruse arvestamisel võetakse aluseks komponendid nagu noorte arv, puudega noorte arv, toimetulekuraskustega peredes elavate noorte arv vanuses 7‒19, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsvõimekus ning huvihariduse ja huvitegevuse piirkondlik kättesaadavus.

Seadus näeb ette, et vallad ja linnad koostavad täiendava toetuse kasutamise kava, milles tuuakse välja huvihariduses ja huvitegevuses osalevate 7-19 aastaste unikaalsete noorte ja võimaluste arv, kirjeldatakse kitsaskohad ja tegevused nende lahendamiseks.

 

Viljandi linna 2022. aasta KAVA (ministeeriumile esitatud):

Tegevus Summa
Tegevused HEV noortele 12 279 €
Tegevused LTT valdkonnas 20 000 €
Teadlikkuse tõstmine 6000 €
Juhendajate kompetentsi tõstmine 3000 €
Tegevused riskigrupi noortele 2000 €
Laagrites osalemise võimaldamine 12 000 €
Kättesaadavus huvitegevusele 3000 €
KOKKU 58 279 €

 

Viljandi linna 2022. aasta summa tuleneb riigi poolsest toetusest 45 796 € + 2021. aasta jäägist 12 483 € = 58 279 €

Täpsemat 2022. aasta kava saad vaadata, vajutades SIIA.

 

Lisainfo:
Vilja Volmer-Martinson
vilja.volmer-martinson@viljandi.ee
435 4755