Teenused ja toimingud

13.03.23

Abi saamiseks võib esitada vabas vormis avalduse või kasutada allolevate teenuste ja toetuste kirjelduse juures olevat vormi.

 

Sissetulekust sõltuvad toetused:

Sissetulekust mittesõltuvad toetused:

Puudega isikute eluruumi kohandamine:

Parkimine:

Teenused:

 

Viljandi Linnavalitsus osaleb ISTE projektis: