ISTE

8.11.22

Viljandi Linnavalitsus osaleb projektis "ISTE" ehk „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses".


Projekti kestus on 01.01.2022-31.12.2022.

Projekti käigus osutatavad teenused:

  • vaimse tervise toetamiseks erinevad teraapiad, psühholoogi, psühhiaatri või kogemusnõustaja teenus;
  • igapäevaeluga toimetulekuks tugi rahaga arveldamiseks, majapidamistoimingutega hakkama saamiseks;
  • toetus elukoha probleemide lahendamisel;
  • töötamise ja õppimise toetamine st aidatakse tööd leida ja töökohta hoida;
  • füüsiline tervis nt abivahendi kasutamisel abistamine, füsioteraapia, transpordi kasutamise juhendamine.

Projektis piloteeritava teenusmudeli sihtrühmaks on raske, sügava või püsiva kuluga psüühilise erivajadusega isikud, kelle puhul on täidetud kõik alljärgnevad tingimused:

  • isik on 16- aastane kuni vanaduspensioniealine;
  • isikul ei ole diagnoositud põhidiagnoosina dementsust ega alkoholisõltuvust;
  • vastab ühele järgmistest tingimustest:
  • isik ei kasuta veel erihoolekandeteenuseid, kuid on Sotsiaalkindlustusameti (SKA) erihoolekandeteenuse järjekorras; 
  • isik vajab kohaliku omavalitsuse (KOV) sotsiaaltöötaja või SKA juhtumikorraldaja hinnangul toimetulekuks ja ühiskonnas osalemiseks või tööturule sisenemiseks toetavaid ja integreeritud teenuseid.

Projektiga liitumiseks peab isik ise olema sellega nõus st, et ei pereliige ega keegi teine ei saa otsustada, et isik võiks/peaks projektiga liituma. Projekti raames hinnatakse isiku abivajadus,  milles konkreetselt ta abi vajab ning vastavalt hindamise tulemustele saab personaalset teenust. Juhul, kui isik on projektis, siis saab toetada ka pereliikmeid.

 

Infot "ISTE" projekti kohta saab ka SIIT. ja sotsiaalkindlustusameti kodulehelt SIIT

 

Projekti „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses" raames osutatavate baastoetuse ja lisateenuskomponentide hinnakiri. Viljandi Linnavalitsus kuni 31.05.2022

Projekti „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses" raames osutatavate baastoetuse ja lisateenuskomponentide hinnakiri. Viljandi Linnavalitsus alates 01.06.2022

Viljandi Linnavalitsuse lepingupartnerite lisateenuskomponentide pakkujate hinnakirjad:

Akerson OÜ

Inger koolitus OÜ

MTÜ Päevakseskus Vinger

MTÜ Singel Kodu

MTÜ Viljandimaa Singel

Nativitas OÜ

JjaL Rehabilitatsiooniteenused OÜ

FIE Kaiti Kuiv

Tarbatu Tervisepark OÜ

 

 

Lisainfo

Kati Kotsar

kati.kotsar@viljandi.ee

5855 2558

 

Projekti rahastatakse ESF vahenditest: TAT „Töövõimereformi sihtrühma töövõimelisuse tõstmine ja nende töötamise soodustamine" alategevus ,,Integreeritud, isikukeskse ja paindliku erihoolekandeteenuste süsteemi piloteerimine''