Vabad töökohad

 

Viljandi Linnavalitsus otsib oma meeskonda:

JURIST - HANKESPETSIALISTI

Jurist – hankespetsialisti eesmärk on linnavalitsuse ja linnavalitsuse hallatavate asutuste riigihangete alase tegevuse koordineerimine ja nõustamine juriidilistes küsimustes.

Kandideerimise tähtaeg 07.02.2023.

Lisainfo: linnasekretär Ene Rink, telefon 435 4720, e-post: ene.rink@viljandi.ee

 

ASJAAJAMISTEENISTUSE PEASPETSIALISTI

Asjaajamisteenistuse peaspetsialisti eesmärk on tagada linnavolikogu ja tema komisjonide asjaajamine ning linnavalitsuse istungite tehniline teenindamine.

Kandideerimise tähtaeg 07.02.2023.

Lisainfo: linnasekretär Ene Rink, telefon 435 4720, e-post: ene.rink@viljandi.ee

 

 

Lasteaed Karlsson otsib oma meeskonda LASTEAIAÕPETAJAT

(ajutiselt äraoleva lasteaiaõpetaja asendaja)

Lasteaiaõpetaja põhieesmärgiks on mitmekülgsete ja mänguliste lõimitud õppetegevuste läbiviimine rühmas ning laste arengu toetamine ja hindamine.

Kandideerimise tähtaeg 15.02.2023.

Lisainfo: lasteaia direktor Mare Paavel, mobiil 5347 1735, e-post: karlsson@viljandi.ee

 

 

Infot haldab Viljandi Linnavalitsuse personalijuht Eret Kalvik, telefon +372 435 4737, e-post: eret.kalvik@viljandi.ee