Huvihariduse ja -tegevuse riiklik lisarahastus 2023

 

Valitsus annab alates 2017. aastast kohalikele omavaltsustele täiendavat toetust huvihariduse ja -tegevuse korraldamiseks.

Riikliku lisatoetuse eesmärk on parandada huvihariduse ja -tegevuse kättesaadavust ning pakkuda noortele mitmekesisemaid osalusvõimalusi. Valdadele ja linnadele eraldatava lisaraha suuruse arvestamisel võetakse aluseks komponendid nagu noorte arv, puudega noorte arv, toimetulekuraskustega peredes elavate noorte arv vanuses 7‒19, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsvõimekus ning huvihariduse ja huvitegevuse piirkondlik kättesaadavus.

Seadus näeb ette, et vallad ja linnad koostavad täiendava toetuse kasutamise kava, milles tuuakse välja huvihariduses ja huvitegevuses osalevate 7-19 aastaste unikaalsete noorte ja võimaluste arv, kirjeldatakse kitsaskohad ja tegevused nende lahendamiseks.

 

Viljandi linna 2023. aasta KAVA:

Tegevus Summa
Tegevused HEV noortele 17 000 €
Tegevused LTT valdkonnas 23 000 €
Teadlikkuse tõstmine 6000 €
Juhendajate kompetentsi tõstmine 3000 €
Tegevused riskigrupi noortele 5327 €
Laagrites osalemise võimaldamine 15 000 €
Kättesaadavus huvitegevusele 6000 €
KOKKU 75 327 €

 

Viljandi linna 2023. aasta summa tuleneb riigi poolsest toetusest 56 932 € + 2022. aasta jäägist 18 395 € = 75 327 €

Täpsemat 2023. aasta kava saad vaadata, vajutades SIIA.

 

Lisainfo:
Vilja Volmer-Martinson
e-post: vilja.volmer-martinson@viljandi.ee
tel. 435 4755