Huvihariduse ja -tegevuse riiklik lisarahastus 2022

 

 

Valitsus annab alates 2017. aastast kohalikele omavaltsustele täiendavat toetust huvihariduse ja -tegevuse korraldamiseks.

Riikliku lisatoetuse eesmärk on parandada huvihariduse ja -tegevuse kättesaadavust ning pakkuda noortele mitmekesisemaid osalusvõimalusi. Valdadele ja linnadele eraldatava lisaraha suuruse arvestamisel võetakse aluseks komponendid nagu noorte arv, puudega noorte arv, toimetulekuraskustega peredes elavate noorte arv vanuses 7‒19, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsvõimekus ning huvihariduse ja huvitegevuse piirkondlik kättesaadavus.

Seadus näeb ette, et vallad ja linnad koostavad täiendava toetuse kasutamise kava, milles tuuakse välja huvihariduses ja huvitegevuses osalevate 7-19 aastaste unikaalsete noorte ja võimaluste arv, kirjeldatakse kitsaskohad ja tegevused nende lahendamiseks.

 

Viljandi linna 2022. aasta KAVA (ministeeriumile esitatud):

Tegevus Summa
Tegevused HEV noortele 12 279 €
Tegevused LTT valdkonnas 20 000 €
Teadlikkuse tõstmine 6000 €
Juhendajate kompetentsi tõstmine 3000 €
Tegevused riskigrupi noortele 2000 €
Laagrites osalemise võimaldamine 12 000 €
Kättesaadavus huvitegevusele 3000 €
KOKKU 58 279 €

 

Viljandi linna 2022. aasta summa tuleneb riigi poolsest toetusest 45 796 € + 2021. aasta jäägist 12 483 € = 58 279 €

Täpsemat 2022. aasta kava saad vaadata, vajutades SIIA.

 

Lisainfo:
Vilja Volmer-Martinson
e-post: vilja.volmer-martinson@viljandi.ee
tel. 435 4755