Mida teha tekkivate jäätmetega?

Pakendite kogumine

Pakendid tuleb koguda muudest jäätmetest eraldi ning pakendid peavad olema tühjad ja puhtad. PAKENDEID SAAB ÄRA ANDA TASUTA. Pakendite tagasivõtmist korraldavad MTÜ Eesti Pakendiringlus, MTÜ Eesti Taaskasutusorganisatsioon (ETO) ja Tootjavastutusorganisatsiooni OÜ (TVO).

Pakendikonteinerisse tuleb panna:

  • plastpakendite jäätmed (jogurti- ja võitopsid, kosmeetika- ja hooldustoodete pakendid, plastnõud ja -karbid jm. puhtad plastpakendid)
  • klaaspakendite jäätmed (värvitust ja värvilisest klaaspudelid, klaaspurgid jm puhtad klaaspakendid)
  • metallpakendite jäätmed (toidu- ja joogipakendi metallkaaned ja korgid, konservpakendid)
  • joogikartongist jäätmed (kartongist piima- ja mahlapakendid jm. puhtad kartongpakendid)

PAKENDIKOTT

Viljandis on võimalik tellida pakendijäätmetekoti teenust. Teenus on orienteeritud eramajaomanikele või väiksematele korteriühistutele.

Pakendikott on 100 liitrine ja läbipaistev. Inimese abistamiseks on kotile trükitud loetelu, mida sellesse panna võib. Pakendikotti kogutakse ainult toidujääkideta, veega üle loputatud pakendijäätmeid: plastist joogipudeleid ja kanistreid, küpsise-, salati-, jogurti-, või- ja einekarpe, šampoonipudeleid, joogikõrsi, plastist ühekorranõusid, majoneesi-, ketšupi- ja õlipudeleid, plastist pudelite ja kanistrite korke, läbipaistvaid ja värvilisi pakkekilesid ja ostukotte ning vahtplasti ehk paisutatud vahtpolüstüreeni.
Metalltaarast sobivad pakendikotti alumiiniumist ja plekist joogipurgid ja topsid, toidu- ja joogipakendite kaaned ja korgid, konservikarbid ning hulgipakendi metallist lindid ja klambrid.

Kartongtaarast võib kotti panna mahla-, veini-, piima- ja jogurtipakendeid ning kartongist kiletatud karpe.

PAKENDIKOTTI EI TOHI KOGUDA SEGAOLMEJÄÄTMEID EGA OHTLIKKE AINEID, SAMUTI MÄÄRDUNUD JA VETTINUD PAKENDEID. Pakendikoti saamiseks tuleb võtta ühendust AS Eesti Keskkonnateenused klienditeenindajaga ning sõlmida korraldatud jäätmeveo lepingu lisa, millega lepitakse kokku pakendikoti üleandmise koht ja sagedus.

AS Eesti Keskkonnateenused
Musta tee 9, Viljandi
1919; 43 55 025
www.keskkonnateenused.ee
Avatud: E-R 9-18:00, L 9-15:00

VANAPABER JA PAPP

Paberi ja papi jäätmete vedu on Viljandi linnas korraldatud jäätmeveo raames tasuta. Lisaks on võimalik paberit ja pappi ära anda Viljandi Jäätmejaama. Paberpakendid saab viia avalikesse segapakendi või paberpakendi konteineritesse. VANAPABERIT JA PAPPI SAAB ÄRA ANDA TASUTA.

Vanapaberi konteinerisse sobivad:

  • ajalehed, ajakirjad, kataloogid ja reklaammaterjalid;
  • töövihikud, paberist ja papist kaustikud, trükiga ja puhas kirja- ning joonistuspaber;
  • ümbrikud, kaanteta raamatud;
  • pappkastid ja –karbid, jõupaber ja paberikotid jm. puhtad paberpakendid.

OHTLIKUD JÄÄTMED

Kodumajapidamistes tekkinud ohtikke jäätmeid saavad Viljandi linna elanikud ära anda tasuta ohtlike jäätmete kogumispunkti, mis asub Viljandi Jäätmejaamas.  Patareid ja akud saab tasuta ära anda kauplustes ja bensiinijaamades. Juriidilised isikud on kohustatud ohtlikud jäätmed üle andma tasu eest ohtlike jäätmete käsitluslitsentsi omavatele ettevõtetele.

Viljandi Jäätmejääm
Pärnu mnt 36
43 55 025
Avatud E-R 9-18, L 9-15

PROBLEEMTOODETE JÄÄTMED

Probleemtoodete hulka kuuluvad: patareid ja akud, polüklooritud bifenüüle (PCB-sid) sisaldavad seadmed, mootorsõidukid ja nende osad (sh rehvid), elektri- ja elektroonikaseadmed ja nende osad ning vanarehvid. Probleemtoodete äraandmisest saab rohkem lugeda siit.

VANAD RAVIMID JA HAIGLAJÄÄTMED

Eraisikud saavad vanu ravimeid ära anda ohtlike jäätmete kogumispunkti Pärnu mnt 36. Kõlbmatud ravimid on võimalik üle anda ka Viljandi linna üldapteekides ja veterinaarapteekides. NEID SAAB ÄRA ANDA TASUTA. Haiglad, apteegid ja teised raviasutused annavad tekkinud meditsiinijäätmed üle ohtlike jäätmete käitluslitsentsi omavatele ettevõtetele.

AIA- JA HALJASTUSJÄÄTMED

Aia- ja haljastusjäätmed on aedade ja haljasalade hooldamisel tekkinud biolagunevad jäätmed: oksad, muruniide, lehed ja muud taimsed jäätmed (sh õunad jms).

Aia- ja haljastusjäätmeid on võimalik viia aastaringselt Viljandi Jäätmejaama kompostimisväljakule. Eraldi aia- ja haljastusjäätmetest tuleb üleandmiseks sorteerida puude ja põõsaste oksad. SAAB ÄRA ANDA TASUTA

Viljandi Jäätmejääm
Pärnu mnt 36
43 49 469
Avatud E-R 9-18, L 9-15

EHITUSJÄÄTMED

Ehitusjäätmed on puidu-, metalli-, betooni-, telliste-, klaasi- ja muude ehitusmaterjalide jäätmed ning täitematerjalid ja väljaveetav pinnas, mis tekib ehitamisel ja remontimisel ning mida ehitusobjektil tööde tegemiseks ei kasutata.

Ehitusjäätmeid saab üle anda Viljandi jäätmejaama või tellida jäätmeluba omavalt ettevõttelt ehitusjäätmete äraveoks teenust.

METALL

Metalli kokkuostu teostab AS Kuusakoski Viljandi osakond. Lisaks on võimalik metalli üle anda ka Viljandi jäätmejaama.

AS Kuusakoski

Aadress: Vaksali 44, Viljandi 71012
Kontakt: Tel: 43 49 665; Faks: 43 49 668;
E-mail: viljandi@kuusakoski.com
Avatud: E – R 8.00 - 16.00; Lõuna: 12.30 - 13.00

TEKSTIIL

Kodumajapidamises tekkivad tekstiilijäätmed (riietusesemed) on olmejäätmed, mille kogumine ja vedu on korraldatud läbi korraldatud jäätmeveo. Tööstuses tekkivaid tekstiilikiudude jäätmeid on võimalik üle Viljandi Jäätmejaama – 89,37 eurot/t.

PURGITAVAD JÄÄTMED

Fekaalide ning kanalisatsioonisetete veoga Viljandi linnas tegeleb AS Viljandi Veevärk. Käesoleval ajal on ainsaks ametlikuks kanalisatsioonisetete ja fekaalide purgimiskohaks Kösti reoveepuhasti.

AS Viljandi Veevärk
Telefon: +372 614 0010
e-post: info@viljandivesi.ee
Kodulehekülg: http://www.viljandivesi.ee/
Avatud: E – R 8.00 – 16.30; lõuna 12.00 – 12.30

JUHENDMATERJALID: