Arhitektuuriamet

Johan Laidoneri plats 5

Põhimäärus

Olav Remmelkoor

Peaarhitekt - arhitektuuriameti juhataja

Arhitektuuriameti juhtimine, arhitektuuri- , planeerimis- ja projekteerimisalase tegevuse korraldamine

+372 435 4739
olav.remmelkoor@viljandi.ee

Jaak Reinula

Juhtivarhitekt

Projekteerimistingimuste taotluste vastuvõtmine ning eelnõude koostamine. Detailplaneeringute algatamise avalduste vastuvõtmine, planeeringute koostamise korraldamine ja eelnõude koostamine

435 4743

5197 9055

jaak.reinula@viljandi.ee

 

Monika Vestman

Kultuuriväärtuste spetsialist

Ajaloolise linnaehitus- ja arhitektuuripärandi kaitse korraldamine

+372 435 4742; +372 5199 3379

monika.vestman@viljandi.ee

 

Malle London

Linnakunstnik

Linnakujunduslike ja reklaamialaste küsimuste lahendamine

+372 435 4744; +372 5565 7549

malle.london@viljandi.ee

Hans Priks

Ehitusinspektor

Ehitus- ja kasutuslubade väljastamine

+372 43 54 741; +372 5196 6078

hans.priks@viljandi.ee

Urmas Parre

Maakorralduse spetsialist

Maaküsimuste tööde korraldamine, kontrollimine ja eelnõude koostamine, linnavara omandamise ja võõrandamise toimingute ja dokumentide ettevalmistamine

+372 435 4754

urmas.parre@viljandi.ee