Tähtsad telefoninumbrid

Transport:
Viljandi linna- ja maaliinide info (tööaegadel):  434 0089 Sõiduplaanid
Viljandi bussijaama info: 433 3680
Viljandi raudteejaama info: 434 9425

Vee-, kanalisatsiooni-, sooja- ja elektrivarustuse avariid:
AS Viljandi Veevärk 24 h: 614 0013 (veeavarii); 435 4000 (tänavavalgustus)
e-post: valgustus@viljandivesi.ee https://www.viljandi.ee/torustik

ESRO AS soojavarustus: 43 51 072; 530 25 441
Eesti Energia rikketelefon: 1343

Heakorda puudutavad küsimused - Teavita https://annateada.ee/ või heakord@viljandi.ee

Kalmistud:
Kalmistute haldur Kalle Pullmann, 5302 2991, kalmistud@viljandi.ee

Muud telefoninumbrid:
Viljandi Linnavalitsus: 435 4710
Viljandimaa turismiinfo: 433 0442
Viljandi loomade varjupaik: 523 8626
Viljandimaa Rajaleidja keskuse nõuandetelefon: 5886 0715
Viljandi Ohvriabikeskus asub Pargi 1 politseijaoskonnas: telefon on 434 0343; e-post: viljandi.oa@sotsiaalkindlustusamet.ee