Viljandi linna arengukava täitmise plaan aastate kaupa

Viljandi linna arengukava eesmärkide täitmise plaan aastate kaupa

2023

2024