Viljandi linna haljastu arengukava 2019-2030

Viljandi Linna arengukava ja eelarvestrateegia

Kehtivad arengudokumendid:

Kehtib kuni 31.12.2019 

Viljandi Linnavolikogu 30.08.2018 määrus nr 23 Viljandi linna arengukava aastateks 2018-2023

LISA Viljandi linna arengukava aastateks 2018-2023

ja

Viljandi Linnavolikogu 30.08.2018 määrus nr 24 Viljandi linna eelarvestrateegia aastateks 2018-2023

LISA Viljandi linna eelarvestrateegia aastateks 2018-2023

 

Jõustub 01.01.2020:

Viljandi Linnavolikogu 31.10.2019 määrus nr 56 Viljandi linna arengustrateegia 2030+ ja Viljandi linna arengukava aastateks 2020-2025

Viljandi Linnavolikogu 31.10.2019 määrus nr 57 Viljandi linna eelarvestrateegia aastateks 2020-2025

--------------------------

Pooleliolevaid menetlusi ei ole

---------------------------

Lõppenud menetlused:

Viljandi linna arengustrateegia 2030+ ja Viljandi linna arengukava aastateks 2020-2025 ning Viljandi linna eelarvestrateegia aastateks 2020-2025 II lugemise eelnõud:

Viljandi linna arengustrateegia 2030+ ja Viljandi linna arengukava aastateks 2020-2025 eelnõu

Viljandi linna eelarvestrateegia aastateks 2020-2025 eelnõu

 

Viljandi Linnavolikogu 22.02.2018 otsus nr 51 Viljandi linna arengukava ja eelarvestrateegia aastateks 2020-2024 koostamise algatamine ning ajutise komisjoni moodustamine

Viljandi Linnavolikogu 22.02.2018 otsus nr 52 Viljandi Linnavolikogu ajutise komisjoni Viljandi linna arengukava ja eelarvestrateegia aastateks 2020-2024 koostamiseks esimehe valimine

Viljandi Linnavolikogu 27.09.2018 otsus nr 74 Viljandi Linnavolikogu 22. veebruari 2018 otsuse nr 51 "Viljandi linna arengukava ja eelarvestrateegia aastateks 2020-2024 koostamise algatamine ning ajutise komisjoni moodustamine" muutmine

 

Lähemalt: linnaarengu spetsialist Reet Alev, reet.alev@viljandi.ee

 

Viljandi maakonna arengustrateegia 2035+

6.05.19

 

 

Viljandi maakonna arengustrateegia dokumendid asuvad Viljandimaa Omavalitsuste Liidu veebilehel alajaotuses Arendamine ja planeerimine. Link

 

Toimetaja: REET ALEV