UKRAINA JULGEOLEKUKRIIS

OLULISED ABI- JA INFOKONTAKTID VILJANDI LINNAS

 

Ukraina kriisikoordinaatori 24/7 telefon +372 5400 2218, e-post ukraina@viljandi.ee

Џілодобовий телефон українського кризового координатора +372 5400 2218; ел. пошта ukraina@viljandi.ee

 

Rohkem infot julgeolekukriisi ning Ukraina ja ukrainlaste toetamise võimaluste kohta leiab SIIT

 

Uudised ja teated

Viljandi Linnavalitsus korraldab Riia mnt 1 üldplaneeringut muutva detailplaneeringu eskiislahenduse avaliku väljapaneku. Viljandi Linnavolikogu 23.09.2021 otsusega nr 249 algatati kinnistu Riia...

RIIA MNT 1 DETAILPLANEERINGU ESKIISI AVALIK VÄLJAPANEK

Viljandi Linnavalitsus korraldab Riia mnt 1 üldplaneeringut muutva detailplaneeringu eskiislahenduse avaliku väljapaneku. Viljandi Linnavolikogu 23.09.2021 otsusega nr 249 algatati kinnistu Riia...

Projekti eesmärk on suurendada Viljandimaa omavalitsuste võimekust pakkuda ebasoodsas olukorras olevatele lastele ja noortele tugiteenuseid, mis ennetavad nende varast haridusest väljalangemist...

„HEV kompetentsikeskuse teenusmudeli väljatöötamine tugiteenuste pakkumiseks Viljandi maakonnas"

Projekti eesmärk on suurendada Viljandimaa omavalitsuste võimekust pakkuda ebasoodsas olukorras olevatele lastele ja noortele tugiteenuseid, mis ennetavad nende varast haridusest väljalangemist...

Viljandi linnavalitsus kutsub ettevõtjaid osalema riigihankel „Dekoratiivhaljastuse hooldus ja rajamine 2023-2025“.

Raad kutsub ettevõtjaid osalema dekoratiivhaljastuse hoolduse ja rajamise hankel

Viljandi linnavalitsus kutsub ettevõtjaid osalema riigihankel „Dekoratiivhaljastuse hooldus ja rajamine 2023-2025“.

Haldusküsimustes otsustati: korraldada riigihange „Viljandi Lasteaed Karlsson ehitustööd“; korraldada riigihange „Dekoratiivhaljastuse hooldus ja rajamine 2023-2025“; tunnistada lihthankes „Vase...

Viljandi Linnavalitsuse istungil 18.07.2022

Haldusküsimustes otsustati: korraldada riigihange „Viljandi Lasteaed Karlsson ehitustööd“; korraldada riigihange „Dekoratiivhaljastuse hooldus ja rajamine 2023-2025“; tunnistada lihthankes „Vase...

Viljandi linnavalitsus otsustas tänasel istungil korraldada riigihanke „Viljandi Lasteaed Karlssoni ehitustööd“ uue lasteaia õppehoone ehitaja ja õueala rekonstrueerija leidmiseks.

Linnavalitsus asub Karlssoni lasteaia ehitajat otsima

Viljandi linnavalitsus otsustas tänasel istungil korraldada riigihanke „Viljandi Lasteaed Karlssoni ehitustööd“ uue lasteaia õppehoone ehitaja ja õueala rekonstrueerija leidmiseks.

18. juuli hommikul asuvad Tallinna Teede AS töömehed tegema garantiitöid Tallinna ja Jakobsoni tänava ristmikul ning Tallinna, Vaksali, Tasuja puiestee ja Kauba  tänava ringristmikul. Seda...

Uus nädal toob kesklinna garantiitööd

18. juuli hommikul asuvad Tallinna Teede AS töömehed tegema garantiitöid Tallinna ja Jakobsoni tänava ristmikul ning Tallinna, Vaksali, Tasuja puiestee ja Kauba  tänava ringristmikul. Seda...

Esimene Viljandi [eel]arvamusfestival toimub 9. juulil ja ootab kõiki osalema! [Eel]arvamusfestivali ümber toimub Viljandis palju muudki ning tasub kohale tulla ja siin olla terve rõõmus...

Viljandi [eel]arvamusfestival algab täna

Esimene Viljandi [eel]arvamusfestival toimub 9. juulil ja ootab kõiki osalema! [Eel]arvamusfestivali ümber toimub Viljandis palju muudki ning tasub kohale tulla ja siin olla terve rõõmus...

Viljandi Linnavalitsus kutsub ettevõtjaid osalema riigihankel „Väliheakorrateenus Viljandi linna hoonestatud kinnistutel 2023-2025". Hanke eesmärgiks on tellida väliterritooriumide...

Raad kutsub ettevõtjaid väliheakorrateenuse hankel osalema

Viljandi Linnavalitsus kutsub ettevõtjaid osalema riigihankel „Väliheakorrateenus Viljandi linna hoonestatud kinnistutel 2023-2025". Hanke eesmärgiks on tellida väliterritooriumide...

Sel nädalavahetusel suletakse Viljandi [eel]arvamusfestivali ajaks autoliiklusele Tartu tänava Tallinna ja Lossi tänava vaheline lõik. Parkimine vastaval lõigul on piiratud alates 7. juulist...

Seoses Viljandi [eel]arvamusfestivaliga suletakse reedest pühapäevani Tartu tänav

Sel nädalavahetusel suletakse Viljandi [eel]arvamusfestivali ajaks autoliiklusele Tartu tänava Tallinna ja Lossi tänava vaheline lõik. Parkimine vastaval lõigul on piiratud alates 7. juulist...

Viljandi Linnavalitsus otsustas 4. juuli istungil korraldada riigihanke Viljandi linnastaadioni olmehoone energiatõhususe projekteerimis- ja ehitustööde läbiviija leidmiseks. Hanke eesmärgiks...

Viljandi linnastaadioni olmehoone saab energiatõhusamaks

Viljandi Linnavalitsus otsustas 4. juuli istungil korraldada riigihanke Viljandi linnastaadioni olmehoone energiatõhususe projekteerimis- ja ehitustööde läbiviija leidmiseks. Hanke eesmärgiks...

Showing 11 - 20 of 1,516 results.
Items per Page 10
of 152

INFO

Linn arvudes

 

Registreeritud elanikke: 16 751

Pindala: 14,65 km2

Sünnid juulis: 9

Registreeritud töötuid: 411

Töötusprotsent: 5,5%*

Vabad töökohad: 212*

Keskmine palk: 1304 eurot

Tallinnasse 161 km, Tartusse 81 km, Pärnusse 97 km, Riiga 245 km, Sankt Peterburgi 393 km, Helsingisse 247 km ja Stockholmi 580 km.

*maakonna näitajad