Ternopil

Ternopil on 1540. aastal rajatud üks suurimaid linnu Lääne-Ukrainas. Ternopilis on elanikke 218 641, linnapeaks on Sergiy Nadal.

1944. aastal hävines linn täielikult ning pärast uuesti ülesehitamist on  Ternopilist saanud Ukraina taassünni tähtis keskus. Ternopili ja Viljandi vaheline koostöö ja partnerlussuhete protokolliprojekt sõlmiti aastal 2004 ning samal aastal külastas Ternopili ka Viljandimaa Omavalitsuste Liidu esindajate delegatsioon.

Aastal 2005 külastas Viljandi linna Ternopili 11-liikmeline delegatsioon, kuhu kuulusid elamumajanduse korraldajad, teedeehituse ja hooldusfirmade juhid ning tervisekaitsetalituse juhataja. Ternopili linnajuhid ja tantsutrupp külastasid Viljandi Hansapäevasid 2014. aasta suvel. 2015. aasta suvel külastas Ternopili linna delegatsioon Viljandis toimunud 35. Rahvusvahelisi Hansapäevi.

2016. aastal külastas Ternopili linna esindus Viljandi hansapäevi ning Ternopili jalgpalli poisid osalesid Hansa Cup 2016 turniiril.

2017. aastal võtsid Ternopili jalgapallurid osa Hansa Cup 2017 turniirist. Sama aasta augustikuus võõrustas Ternopil Viljandi linnavalitsuse esindust Ternopili linnafestivalil.

2018. aasta juuni alguses osalesid sõpruslinna Ternopili jalgpallipoisid Hansa Cup 2018 turniiril.

24.- 26. augustini 2018 toimusid Viljandi sõpruslinnas Ternopilis Ukraina iseseisvuse 27. aastapäevale ja Ternopili linna 478. aastapäevale pühendatud sündmused. Viljandit esindasid abilinnapead Janika Gedvil ja Kalvi Märtin ning linnavalitsuse liige Karl Õmblus.

Pildil Viljandi delgatsioon koos Ternopili linnapea Serhiy Nadal-iga.

Lisaks pidulikele sündmustele oli viljandlaste programmis ka töiseid kohtumisi. Kahe linna 12-aastane sõprus peab mõlema poole soovil jätkuma ja jõudma mõlema poole kodanikeni. Kogemusi, millest õppida ning mida jagada, jagub mõlemal osapoolel.

Viljandi, Ternopil ja Eesti Idapartnerluskeskus on koostanud ühise projekti. Eesmärgiks on jagada ukrainlastele meie kogemusi eelkõige haridus- ja sotsiaalteemadel. Kohapeal tõstatati huvipakkuvate teemade hulka veel ka ka meie e-riigi toimimine, meil kasutatav dokumendihaldussüsteem ja paberivaba asjaajamine.

Ukrainlaste esimene projektiga seotud visiit Viljandisse on 17.-21. septembril 2018. Hiljemalt selle aasta novembrikuusse jääb meie spetsialistide õppekäik Ternopili.

Kolmandal septembrinädalal väisas Ternopili delegatsioon Viljandit. Koostöö järgmine samm sai astutud. Oma kogemusi jagasid ukrainlastega mitmed Viljandi sotsiaal- ja haridusasutused. Sisuka nädala sisse jäi ka kohtumine Viljandi linnapeaga.

18.-19. mail 2019 osales Viljandi delegatsioon sõpruslinnas Ternopilis Euroopa päeval. Ukraina on ainus Euroopa Liidu mitteliige, kes tähistab Euroopa päeva. Delegatsiooni kuulusid abilinnapea Janika Gedvil, linnavalitsuse liige Karl Õmblus, volikogu aseesimees Peep Aru, volikogu liige Marko Suvisild ning muusikud Ruslan ja Rute Trotschynskyid ja Paul Neitsov.

Toimus mitmeid kohtumisi ning arutelusid. Pea kõikidel kohtumistel rõhutasid ukrainlased, et kõige suurem toetaja Ukrainale elaniku kohta on olnud Eesti. Kohtumisel Ternopili linnapea Serhiy Nadal-iga arutati koostöösoove ja võimalusi.
Hariduse valdkonnas, keskkoolide osas, on Ternopili soov korraldada Viljandiga kogemuste vahetamist, õpetajate stažeerimist, õpilasvahetust.
Üheks suureks probleemiks pidas kohalik linnapea ka Ternopili elanike soovi ja valmisoleku puudumist kortermajade renoveerimiseks. Sellega seoses on 2019. a Viljandi Hansapäevadel plaanis korraldada ukrainlastele kohtumisi meie edumeelsete ja aktiivsete korteriühistute esimeestega ning tutvustada renoveeritud kortermaju. 
Linnapeale pakkusid suurt huvi Viljandis kodanikualgatusena korraldatud sündmused.
Ternopili linna esindajad väljendasid soovi 2020. a Euroopa päevad korraldada pühendatuna Viljandile, Viljandimaale, Eestile.

Kultuurigrupp pakkumas muusikalist keelekastet

7.-9. juuni 2019 osales Ternopili delegatsioon Viljandi hansapäevadel. Lisaks pidustustele kohtuti aktiivsete korteriühistute juhtide ja kodanikualgatusena toimuvate sündmuste eestvedajatega.

22.-26. augustil 2019 külastas Viljandi linna esindus Ternopili, et tähistada sõpruslinna sünnipäeva ja Ukraina iseseisvuse aastapäeva. Lisaks ametlikele pidulikele vastuvõttudele, kohtuti sealse haridusameti juhataja Olga Pohyliakiga, kultuurijuhi Oleksandr Smukiga ja sealse linnavalitsuse osakonnajuhatajatega. Toimunud koostööseminaril tutvustati europrojektide kogemust ja tehti plaane edasisteks ühisteks projektideks. Seminari kulminatsiooniks oli Viljandi ja Ternopili partnerluse ja koostööleppe allkirjade värskendamine.
Viljandi abilinnapead, Janika Gedvilit, autasustati Ternopili teenetemärgiga.

Delegatsioon valmistas visiidi käigus ette ka 2020. aasta mai viimastel päevadel Ternopilis toimuvate Euroopa päevade kultuuriprogrammi.
Viljandi ja Ternopili sõprussidemed on muutunud töiseks ja sisukaks. Juba selle aasta novembris ootame sealseid haridustöötajaid Viljandisse, et tutvustada Eesti kooli edulugu.

9.-15. novembrini 2019 külastasid Viljandit sõpruslinna Ternopili koolijuhid. Tutvuti Viljandi haridusasutustega. Eesti koolisüsteem, õpikäsitlus ja osaluspõhine koolikultuur on Ukraina kolleegidele uuenduste ja ideede allikaks. Viljandi linnapea, Madis Timpson, rõhutas oma vastuvõtul sõpruslinna koolijuhtidele selliste kohtumiste väärtust ja avaldas lootust, et siit arenevad edasi sõprussuhted koolide vahel.

Pildidl Ternopili koolijuhid tutvumas meie tugispetsialistide töökorralduse põhimõtetega.

26.-30. augustini 2021 viibis Viljandi linnavalitsuse delegatsioon Ternopili linna päevadel, kus tähistati ka Ukraina iseseisvuse 30. aastapäeva. Lisaks pidustustele toimusid ka erinevad tööalased kohtumised ja arutelud.
Eesti-Ukraina-Poola ümarlauas „Tuleviku nimel", arutleti koostöövõimaluste arendamise teemadel. Viljandi Kaare kool ja Paalalinna kool on astunud kontakti Ternopili koolidega ja tegeletakse koostöölepingute ettevalmistamisega. Plaani võeti uuesti ka Viljandi päevade korraldamine Ternopilis, mis pandeemia tõttu ära jäid.
Vastuvõtuga tervitas delegatsiooni Ternopili linnapea. Kahe linna esindajate vestlusest selgus soov edendada raamatukogudevahelist koostööd. Eelkõige võtmes, et raamatukogu pole täna enam ainult raamatulaenutus, mille praktikast on meil sõpruslinnale palju jagada.
Linna delegatsioon tutvus vastvalminud vee- ja spordikeskusega Ternopil Water Arena, külastas pika ajalooga lasteraamatukogu ja tutvus piirkonnas tegutsevate ettevõtete ja ettevõtjatega.

LINNA ESITLUS