Üldkontakt

Viljandi Linnavalitsus
Reg. nr. 75005222
Raekoda, Linnu 2, 71020 Viljandi
Telefon 435 4710
viljandi@viljandi.ee

Pank:
SEB EE021010302005455005
Swedbank EE342200221011977969

Tööaeg:
E - K 8.00-16.30
N 8.00-18.00
R 8.00-15.00
lõuna 12.00-12.30

Viljandio pinnavalitsuse hoone

 

Linnavalitsus

Ametikoht Nimi        Telefon  E-post  Lisainfo

Linnapea

Johan-Kristjan Konovalov

+372 435 4711;

+372 5669 7042

johan@viljandi.ee; linnapea@viljandi.ee

Kodanike vastuvõtule registreerimine tel. +372 4354710. Töökoht: Viljandi Raekoda

Abilinnapea
Linnamajandus, linnaplaneerimine

Kalvi Märtin

+372 435 4713;

+372 505 5922

kalvi.martin@viljandi.ee

Kodanike vastuvõtule registreerimine tel. +372 435 4713. Töökoht: Viljandi Raekoda

Abilinnapea
Haridus, kultuur, sotsiaaltöö

Are Tints

+372 5341 8983

are.tints@viljandi.ee

Kodanike vastuvõtule registreerimine tel. +372 4354740. Töökoht: J. Laidoneri 5

 

Kantselei

 

Põhimäärus

Ametikoht Nimi  Telefon E-post Lisainfo

Linnasekretär

Ene Rink

+372 435 4720;

+372 511 4478

ene.rink@viljandi.ee

Kantselei juhtimine, vastutus haldus- ja õigusaktide seaduslikkuse eest.
Töökoht: Viljandi Raekoda

Linnaarengu peaspetsialist

Reet Alev

+372 435 4767; 
+372 528 6623 

reet.alev@viljandi.ee

Projektipõhiste tegevuste algatamine, elluviimine ja  koordineerimine. 
Töökoht: Viljandi Raekoda

Personalispetsialist

Sille Soo

+372 5750 3233

sille.soo@viljandi.ee

Personali värbamise koordineerimine, personaliarvestuse pidamine. 
Töökoht: Viljandi Raekoda

ASJAAJAMISTEENISTUS

Asjaajamisteenistuse juht

Elika Kotsar

+372 435 4736

+372 508 1430

elika.kotsar@viljandi.ee

Asjaajamise ja teabehalduse koordineerimine (sh arhiiv). 
Töökoht: Viljandi Raekoda

Spetsialist

Thea Alliksaar

+372 517 3192

thea.alliksaar@viljandi.ee

Dokumendihalduse korraldamine linna hallatavates asutustes. 
Töökoht: Viljandi Raekoda

Volikogu spetsialist

Maria Kuldkepp

+372 435 4750

+372 5330 8877

maria.kuldkepp@viljandi.ee

Linnavolikogu ja tema komisjonide asjaajamise tagamine ning teabehalduse korraldamine. 
Töökoht: Viljandi Raekoda

Sekretär

Sille Näkk +372 435 4710 sille.nakk@viljandi.ee

Teabehalduse korraldamine linnapea, abilinnapea ning linnavalitsuse struktuuriüksustes, mis asuvad Linnu tn 2 ja Johan Laidoneri plats 5a hoonetes.
Töökoht: Viljandi Raekoda

Sekretär

Eret Kobin +372 435 4740 eret.kobin@viljandi.ee

Teabehalduse korraldamine abilinnapea ning linnavalitsuse struktuuriüksustes, mis asuvad Johan Laidoneri plats 5 hoones, taksolubade menetlemine.
Töökoht: Johan Laidoneri 5

INFOTEHNOLOOGIA TEENISTUS (Viljandi Raekoda)

IT-teenistuse juht

Riho Nõmmeste +372 520 3887 riho.nommeste@viljandi.ee

Viljandi Linnavalitsuse ja hallatavate asutuste informaatikaalase strateegia kujundamine ja arengu tagamine.

IT-arendusspetsialist

Vakantne    

Infosüsteemide administreerimine, allasutuste IT tugi. 

IT-spetsialist

Peeter Lossmann +372 5309 6163  peeter.lossmann@viljandi.ee Infosüsteemide administreerimine, allasutuste IT tugi. 

IT-spetsialist

Rein Mänd +372 523 2954 rein.mand@viljandi.ee Infosüsteemide administreerimine, allasutuste IT tugi. 

Süsteemiadministraator

Rando Rooberg +372 506 9278 rando.rooberg@viljandi.ee

Linnavalitsuse ja hallatavate asutuste arvutivõrgu, serverite ja infosüsteemide administreerimine.

Haridustehnoloog

Sylvia Krupp +372 526 5240  

Lasteaedade digipädevuste arendamine ja monitooring.

ÕIGUSTEENISTUS (Viljandi Raekoda)

Õigusteenistuse juht

Margit-Marit Raudsepp

+372 435 4733
+372 5197 7109

margit-marit.raudsepp@viljandi.ee

Linnavolikogu ja -valitsuse ning teenistujate õigusalane nõustamine.

Jurist Erik Salumäe +372 5333 1585 erik.salumae@viljandi.ee Linnavalitsuse teenistujate õigusalane nõustamine.

Registripidaja-perekonnaseisuametnik

Tiina Põder

+372 435 4748
+372 5695 6037

tiina.poder@viljandi.ee

Elanike elukoha registeerimine, isikukoodid, välisriigi dokumendid ja tõendite väljastamine.

Peaspetsialist-perekonnaseisuametnik

Aili Öngo
+372 435 0774
+372 5348 2358
aili.ongo@viljandi.ee Sündide, abielude ja lahutuste registreerimine, välisriigi dokumendid, kohtumäärused.

Hangete peaspetsialist

 

Arnold Leesmäe
+372 5822 8207
arnold.leesmae@viljandi.ee

Riigihangete läbiviimine ja koordineerimine, linnavalitsuse ja tema asutuste nõustamine riigihangete valdkonnas.

Spetsialist

Ille Jõgi +372 5854 0100 ille.jogi@viljandi.ee

Järelevalve- ja väärteomenetluste läbiviimine.

 

Arhitektuuriamet

Johan Laidoneri plats 5

Põhimäärus

Ametikoht Nimi Telefon E-post Lisainfo

Peaarhitekt - arhitektuuriameti juhataja

Olav Remmelkoor

+372 435 4739

+372 5342 7054

olav.remmelkoor@viljandi.ee Arhitektuuriameti juhtimine, arhitektuuri- , planeerimis- ja projekteerimisalase tegevuse korraldamine

Linnakunstnik

Kristi Kangilaski

+372 435 4744

+372 518 7355

kristi.kangilaski@viljandi.ee Linnakujunduslike ideede väljapakkumine. Linnakujunduslike ja reklaamialaste küsimuste lahendamine.
 
PLANEERINGUTEENISTUS        

Planeeringuteenistuse juht

Jaak Reinula

+372 435 4743

+372 5197 9055

jaak.reinula@viljandi.ee Teenistuse juhtimine, projekteerimise aluste koostamise korraldamine (sh detailplaneeringud ja projekteerimistingimused)

Maakorralduse

spetsialist

Tiit Rattasep

+372 435 4754

+372 5194 3746

tiit.rattasep@viljandi.ee Maakorraldusega seotud toimingud, dokumentide ettevalmistamine ja andmekogude pidamine

Planeeringuspetsialist

Kertu Puur

+372 5440 0766

kertu.puur@viljandi.ee Planeeringute koostamine ning planeeringutega ja projekteerimistingimustega seotud toimingute tegemine.
 
PROJEKTIDE JA JÄRELEVALVE TEENISTUS    

Projektide ja järelevalve teenistuse juht

Hans Priks

Kodanike vastuvõtt eelneval kokkuleppel.

+372 435 4741

+372 5196 6078

hans.priks@viljandi.ee Teenistuse juhtimine, ehitusjärelevalve korraldamine, ehitusprojektide tellimise korraldamine

Ehitusprojektide spetsialist

Kätrin Kell

+372 5194 7991

katrin.kell@viljandi.ee Linna omandis olevate hoonete ehitamiseks ja rekonstrueerimiseks planeeringute ja ehitusprojektide tellijafunktsiooni täitmine

Ehitusspetsialist

Margus Meo

Kodanike vastuvõtt eelneval kokkuleppel.

+372 435 4717

+372 525 8720

margus.meo@viljandi.ee Ehitusjärelevalve toimingute tegemine, ehitisregistri pidamine

Kultuuriväärtuste spetsialist

Mart Siilivask

+372 5199 3379

mart.siilivask@viljandi.ee Ajaloolise linnaehitus- ja arhitektuuripärandi kaitse korraldamine

 

Avalike suhete ja turismiamet

Linnu 2

Põhimäärus

Ametikoht    Nimi   Telefon   E-post  Lisainfo

Ametijuhataja

Seila Peek +372 522 9420 seila.peek@viljandi.ee

Ameti töö juhtimine, avalike suhete ja turismialase töö koordineerimine.

Avalike suhete spetsialist

Helina Udeküll

+372 5388 2210

 

helina.udekull@viljandi.ee

Linnavalitsuse ja -volikogu tegevuse, haldus- ja
õigusaktide kohta olulise info edastamine meediale ja avalikkusele. Linna sümboolika kasutamine.

Välissuhete spetsialist

Vakantne

 

 

 

Linnavalitsuse ja -volikogu ametlike vastuvõttude korraldamine, ametlike delegatsioonide välislähetuste organiseerimine. Rahvusvaheliste organisatsioonide ja sõpruslinnadega suhtlemine, välisprojektide koordineerimine.

 

Haridus- ja kultuuriamet

Johan Laidoneri plats 5

Põhimäärus

Ametikoht Nimi Telefon E-post Lisainfo

Ametijuhataja

Tiivi Tiido

+372 435 4763

+372 527 3708 

tiivi.tiido@viljandi.ee

Ameti töö juhtimine, haridus-, kultuuri-, spordi- ja noorsootöö korraldamine

Kodanike vastuvõtt: K 9.00-11.30; N 14.00-18.00

Haridusspetsialist

Kristlin Oja

+372 435 4764
+372 5199 9585 
kristlin.oja@viljandi.ee Lapsehoiuteenuse toetuse, lapsele koolieelses lasteasutuses koha ja erirühma saamise avaldused

Kultuuri- ja noorsootöö spetsialist (osaline koormus)

 

Vilja Volmer-Martinson

+372 435 4755

+372 5560 1884

vilja.volmer-martinson@viljandi.ee Kultuuri-, spordi-, huvihariduse ja noorsootöö korraldamine

 

Haldusamet

Johan Laidoneri plats 5

Põhimäärus

Ametikoht Nimi Telefon E-post Lisainfo

Haldusameti juhataja

Andres Mägi  

+372 435 4752
+372 5300 9879

andres.magi@viljandi.ee Haldusameti töö juhtimine, Viljandi linna jätkusuutlik haldamine ja strateegiliste investeerimisotsuste ettevalmistamine.

Haldusameti spetsialist

Merli Kesa

+372 435 4724
+372 528 9595

merli.kesa@viljandi.ee Haldusameti tegevuse toetamine sh hangete korraldamine, eelnõude ja lepingute vormistamine, aruandluse pidamine.

Kinnisvarahaldur

Vakantne

 

  Kõikide kinnisvara korrashoiutegevuste korraldamine sh hangete korraldamine.

Heakorrajuht

Tuuli Peebu

+372 5306 3661 

tuuli.peebu@viljandi.ee Viljandi linna omandis või lepingulistes suhetes olevatel hoonestatud kinnistutel ning kinnistutel paiknevatel hoonetel heakorrateenuse korraldamine (sh hangete korraldamine).

Hooldusjuht

Janek Kaup

+372 435 4751

+372 5192 7281

janek.kaup@viljandi.ee

Viljandi linna omandis (sh lepingulistes suhetes olevatel hoonetel) olevatel hoonetel ja rajatistel hooldustegevuste korraldamine (sh hangete korraldamine).

Projektijuht

 Claid Ježov

+372 5866 9860

claid.jezov@viljandi.ee Tänavavõrgu ja tehnilise taristu arengu väljatöötamise teostamine, vastavate uuringute tellimine ja hangete korraldamine ning järelevalve teostamine.

Projektijuht

Raivo Pulk

+372 508 0078

 

raivo.pulk@viljandi.ee Viljandi linna omandis oleva hoonestatud kinnisvara ehitus- ja remonttööde korraldamine. 

Teedespetsialist

Heikki Teearu

 

+372 435 4715

+372 5333 8223

heikki.teearu@viljandi.ee 

Viljandi linna taristu korrashoiu kavandamine, ehitamine ja remonttööde, teehoolduse ning maa kasutusse andmiste korraldamine.

Kodanike vastuvõtt: eelneval kokkuleppel

Haljastuse ja heakorra spetsialist

Age Alas

 

+372 435 4756

+372 5646 2790

age.alas@viljandi.ee

Viljandi linna haljastuse ja linnakujundusliku tegevuse koordineerimine ja korraldamine.

Kodanike vastuvõtt: eelneval kokkuleppel

Keskkonnaspetsialist

Marika Meos

+372 435 4718

+372 5865 0636

marika.meos@viljandi.ee

Viljandi linna keskkonna- ja looduskaitselise tegevuse koordineerimine ning jäätmehoolduse korraldamine.

Kodanike vastuvõtt: eelneval kokkuleppel

 

 

Rahandusamet

Linnu tänav 2

Põhimäärus

Ametikoht Nimi Telefon E-post Lisainfo

Ameti juhataja

Kadri Kütt

+372 435 4719

+372 501 2909

kadri.kutt@viljandi.ee Ameti töö juhtimine, finantstegevuse analüüsimine ja arendamine, eelarve koondprojekti koostamine, eelarvetega seonduvad tegevused.

Pearaamatupidaja

Anneli Rähn

+372 435 4729

anneli.rahn@viljandi.ee Raamatupidamise korraldamine ja juhendamine, linnavalitsuse struktuuriüksuste raamatupidamine.

Finantsist

Aili Soomuste

+372 435 4723

aili.soomuste@viljandi.ee Eelarvetega seonduvad tegevused, juhendamine finantsküsimustes.

Raamatupidaja

Laura Randoja

+372 435 4727

laura.randoja@viljandi.ee Huvikoolide ringitasude arved ja laekumised, hallatavate asutuste raamatupidamine.

Raamatupidaja

Ande Reiman

+372 435 4722

ande.reiman@viljandi.ee Teenistujate tasud, hallatavate asutuste raamatupidamine, kassatoimingud, KOVide kohamaksumuste arvete koostamine.

Raamatupidaja

Laine Kurvits

+372 435 4726

laine.kurvits@viljandi.ee Lasteaiatasude arved ja laekumised, hallatavate asutuste raamatupidamine.

Raamatupidaja

Ene Jakobson

+372 435 4721

ene.jakobson@viljandi.ee Piletite arvestus, arvete koostamine, hallatavate asutuste raamatupidamine.

Juhtivraamatupidaja

Kristina Nurk

+372 435 4725

kristina.nurk@viljandi.ee Hallatavate asutuste raamatupidamine.

 

Sotsiaalamet

PENSIONI, PUUDE MÄÄRAMISE, PERETOETUSTE JMS. KÜSIMUSTES PÖÖRDUGE SOTSIAALKINDLUSTUSAMETI POOLE  infotelefon 612 1360.

ABIKS VAEGNÄGIJALE

Johan Laidoneri plats 5a. Sotsiaalamet on esimesel korrusel ning ligipääsetav ka liikumisraskustega inimestele (sisenemine kliendivastuvõttu tasapinnaline, vajadusel spetsialist abistab).

Sotsiaalameti üldine telefoninumber: +372 435 4766 ja e-postiaadress: sotsiaal@viljandi.ee

laste heaoluteenistuse üldine e-postiaadress: lastekaitse@viljandi.ee

eestkoste teenistuse ühine e-postiaadress: eestkoste@viljandi.ee

 

Sotsiaalameti põhimäärus

Sotsiaalkomisjoni põhimäärus

Laste ja perede komisjoni põhimäärus

KOLMAPÄEV ON SISETÖÖPÄEV (menetletakse dokumente, teostatakse kodukülastusi, osaletakse võrgustikus jms). Kliente teenindame eelneval kokkuleppel.

Ametikoht Nimi Telefon E-post Lisainfo

Ametijuhataja

Karin Kiis

Kodanike vastuvõtt eelneval kokkuleppel.

+372 513 1853

 

 

karin.kiis@viljandi.ee

Sotsiaalameti töö korraldamine ja sotsiaalvaldkonna allasutuste tegevuse koordineerimine. 

 

EESTKOSTE TEENISTUS

 

Eestkoste teenistuse juht

Kaidi Rammo

Kodanike vastuvõtt eelneval kokkuleppel.

+372 5855 2558
 

kaidi.rammo@viljandi.ee

Eestkoste teenistuse töö korraldamine ja juhtimine.

Eestkoste teenistuse spetsialist

Monika Kihuoja 

Kodanike vastuvõtt:
E 9.00-11.00
T, N 14.00-16.00

+372 5855 4313

 

monika.kihuoja@viljandi.ee

Eestkostega seonduvate ülesannete täitmine ja muu abi korraldamine. 

Eestkoste teenistuse spetsialist

Katrin Varblane

Kodanike vastuvõtt eelneval kokkuleppel.

+372 5878 2385

 

katrin.varblane@viljandi.ee

Vastutab projekti „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses 2023–2024" ehk „ISTE" rakendamise eest, on sotsiaalkindlustusameti kontaktisikuks. Eestkostega seonduvate ülesannete täitmine ja muu abi korraldamine. 

 

LASTE HEAOLU TEENISTUS

 

Laste heaolu teenistuse juht

Karina Saar

Kodanike vastuvõtt:
E 9.00-11.00
T, N 14.00-16.00

+372 435 4765
+372 53074892

 

karina.saar@viljandi.ee

Laste heaolu teenistuse töö korraldamine ja juhtimine. Kodanike nõustamine lapse heaoluga seonduvates küsimustes. 

Laste heaolu teenistuse spetsialist

Piret Jõgiste

Kodanike vastuvõtt:
E 9.00-11.00
T, N 14.00-16.00

+372 435 4760
+372 5347 7027
 

piret.jogiste@viljandi.ee

Puudega lastele teenuste korraldamine. Kodanike nõustamine lapse heaoluga seonduvates küsimustes.

Noorte heaolu spetsialist

Katreen Kasela

Kodanike vastuvõtt:
E 9.00-11.00
T, N 14.00-16.00

+372 5787 6914

 

katreen.kasela@viljandi.ee

Noortegarantii tugisüsteemiga (NGTS) seotud ülesannete täitmine. Kodanike nõustamine laste ja noorte heaoluga seonduvates küsimustes.

Laste heaolu teenistuse spetsialist

Triin Tarn

Kodanike vastuvõtt:
E 9.00-11.00
T, N 14.00-16.00

+372 435 4728
+372 5333 2288

 

triin.tarn@viljandi.ee

Asendushooldusteenusel viibivate laste eestkostega seonduvate ülesannete täitmine. 

Laste heaolu teenistuse spetsialist

Kaja Suur

Kodanike vastuvõtt:
E 9.00-11.00
T, N 14.00-16.00

+372 435 4762
+372 5373 5573

 

kaja.suur@viljandi.ee

Kodanike nõustamine lapse heaoluga seonduvates küsimustes, sotsiaaltoetuste ja -teenuste saamise võimalustest ning tingimustest.

Laste heaolu teenistuse spetsialist 

Hanna-Liisa Koskor

Kodanike vastuvõtt:
E 9.00-11.00
T, N 14.00-16.00

+372 435 4768
+372 5332 3530

 

hanna-liisa.koskor@viljandi.ee

Laste heaolu tagamise, sotsiaalteenuste- ja toetuste ning muu abi andmise korraldamine lastele ja lastega peredele Viljandi linnas. Kodanike nõustamine lapse heaoluga seonduvates küsimustes. 

 

TÄISEALISTE HEAOLU TEENISTUS

 

Täisealiste heaolu teenistuse juht

Silja Simon

Kodanike vastuvõtt:
E 9.00-11.00
T, N 14.00-16.00

+372 528 3723

 

 

 

silja.simon@viljandi.ee

Täisealiste heaolu teenistuse töö korraldamine ja juhtimine. 

 

Täisealiste heaolu teenistuse spetsialist

Gaide Mikkor

Kodanike vastuvõtt:
E 9.00-11.00
T, N 14.00-16.00

+372 435 4761
+372 5368 2821

 

gaide.mikkor@viljandi.ee

Toimetulekutoetuse, koolimineku toetuse, koolilõpetamise toetuse, lasteaialaste toitlustamise toetuse, toiduabi, ühekordse sotsiaaltoetuse, sünnitoetuse taotluste menetlemine. 

Täisealiste heaolu teenistuse spetsialist

 

Vakantne

Kodanike vastuvõtt:
E 9.00-11.00
T, N 14.00-16.00

+372 435 4745
+372 5333 3227

 

Täisealiste hooldajatoetuse, eluruumide kohandamise, isikliku abistaja teenuse, sotsiaaltransporditeenuse, täisealiste tugiisikuteenuse dokumentide menetlemine. Parkimiskaartide väljastamine. 

Täisealiste heaolu teenistuse spetsialist

Jaanika Ritval

Kodanike vastuvõtt:
E 9.00-11.00
T, N 14.00-16.00

+372 435 4758
+372 5193 8320

 

jaanika.ritval@viljandi.ee

Täisealiste hooldajatoetuse, koduteenuse, sotsiaaltransporditeenuse ja üldhooldusteenuse dokumentide menetlemine. Parkimiskaartide väljastamine. 

Täisealiste heaolu teenistuse spetsialist

Martin Printsmann

Kodanike vastuvõtt:
E 9.00-11.00
T, N 14.00-16.00

+372 5332 3490

 

martin.printsmann@viljandi.ee

Hooldusreformiga seonduvate ülesannete täitmine. Täisealiste heaolu tagamise ja hoolekande korraldamine. Parkimiskaartide väljastamine. 

 

Igal isikul, kuid eelkõige perekonnaliikmetel, kohtunikul, politseil, prokuröril, hoolekande-, tervishoiu- ja haridusasutuse töötajal lasub kohustus teavitada KOVi abivajavast isikust (alus: sotsiaalhoolekandeseaduse § 13). Abi vajava inimese märkamine ja abivajadusest teatamine on ka kohaliku kogukonna vastutus.