Arhitektuuriamet

Johan Laidoneri plats 5

Põhimäärus

Ametikoht Nimi Telefon E-post Lisainfo

Peaarhitekt - arhitektuuriameti juhataja

Olav Remmelkoor

+372 435 4739

+372 5342 7054

olav.remmelkoor@viljandi.ee Arhitektuuriameti juhtimine, arhitektuuri- , planeerimis- ja projekteerimisalase tegevuse korraldamine

Linnakunstnik

Kristi Kangilaski

+372 435 4744

+372 518 7355

kristi.kangilaski@viljandi.ee Linnakujunduslike ideede väljapakkumine. Linnakujunduslike ja reklaamialaste küsimuste lahendamine.
 
PLANEERINGUTEENISTUS        

Planeeringuteenistuse juht

Jaak Reinula

+372 435 4743

+372 5197 9055

jaak.reinula@viljandi.ee Teenistuse juhtimine, projekteerimise aluste koostamise korraldamine (sh detailplaneeringud ja projekteerimistingimused)

Maakorralduse

spetsialist

Tiit Rattasep

+372 435 4754

+372 5194 3746

tiit.rattasep@viljandi.ee Maakorraldusega seotud toimingud, dokumentide ettevalmistamine ja andmekogude pidamine

Planeeringuspetsialist

Kertu Puur

+372 5440 0766

kertu.puur@viljandi.ee Planeeringute koostamine ning planeeringutega ja projekteerimistingimustega seotud toimingute tegemine.
 
PROJEKTIDE JA JÄRELEVALVE TEENISTUS    

Projektide ja järelevalve teenistuse juht

Hans Priks

Kodanike vastuvõtt eelneval kokkuleppel.

+372 435 4741

+372 5196 6078

hans.priks@viljandi.ee Teenistuse juhtimine, ehitusjärelevalve korraldamine, ehitusprojektide tellimise korraldamine

Ehitusprojektide spetsialist

Kätrin Kell

+372 5194 7991

katrin.kell@viljandi.ee Linna omandis olevate hoonete ehitamiseks ja rekonstrueerimiseks planeeringute ja ehitusprojektide tellijafunktsiooni täitmine

Ehitusspetsialist

Margus Meo

Kodanike vastuvõtt eelneval kokkuleppel.

+372 435 4717

+372 525 8720

margus.meo@viljandi.ee Ehitusjärelevalve toimingute tegemine, ehitisregistri pidamine

Kultuuriväärtuste spetsialist

Mart Siilivask

+372 5199 3379

mart.siilivask@viljandi.ee Ajaloolise linnaehitus- ja arhitektuuripärandi kaitse korraldamine