Arhitektuuriamet

Johan Laidoneri plats 5

Põhimäärus

Olav Remmelkoor

Peaarhitekt - arhitektuuriameti juhataja

Arhitektuuriameti juhtimine, arhitektuuri- , planeerimis- ja projekteerimisalase tegevuse korraldamine

+372 435 4739

+372 5342 7054
olav.remmelkoor@viljandi.ee

Kristi Kangilaski

Linnakunstnik

Linnakujunduslike ideede väljapakkumine. Linnakujunduslike ja reklaamialaste küsimuste lahendamine.

+372 435 4744

+372 518 7355

kristi.kangilaski@viljandi.ee

 
PLANEERINGUTEENISTUS  

Jaak Reinula

Planeeringuteenistuse juht

Teenistuse juhtimine, projekteerimise aluste koostamise korraldamine (sh detailplaneeringud ja projekteerimistingimused)

+372 435 4743

+372 5197 9055

jaak.reinula@viljandi.ee

Kadri Kütt

Planeeringuteenistuse
spetsialist

Planeeringutega ja maakorraldusega seotud dokumentide ettevalmistamine ja andmekogude pidamine

+372 435 4754

+372 5194 3746

kadri.kutt@viljandi.ee

Kertu Puur

Planeeringuspetsialist

Planeeringute koostamine ning planeeringutega ja projekteerimistingimustega seotud toimingute tegemine.

+372 5440 0766

kertu.puur@viljandi.ee

 
PROJEKTIDE JA JÄRELEVALVE TEENISTUS

Hans Priks

Projektide ja järelevalve teenistuse juht

Teenistuse juhtimine, ehitusjärelevalve korraldamine, ehitusprojektide tellimise korraldamine

+372 435 4741

+372 5196 6078

hans.priks@viljandi.ee

Kätrin Kell

Ehitusprojektide spetsialist

Linna omandis olevate hoonete ehitamiseks ja rekonstrueerimiseks planeeringute ja ehitusprojektide tellijafunktsiooni täitmine

+372 5194 7991

katrin.kell@viljandi.ee

Margus Meo

Ehitusspetsialist

Ehitusjärelevalve toimingute tegemine, ehitisregistri pidamine

+372 435 4717

+372 525 8720

margus.meo@viljandi.ee

Monika Vestman

Kultuuriväärtuste spetsialist

Ajaloolise linnaehitus- ja arhitektuuripärandi kaitse korraldamine

+372 435 4742

+372 5199 3379

monika.vestman@viljandi.ee