3.06.24

Viljandi linna arengustrateegia 2040+ ja Viljandi linna arengukava aastateks 2024-2029 ning Viljandi linna eelarvestrateegia aastateks 2024-2029 eelnõu avalik väljapanek 

Viljandi linna arengustrateegia 2040+ ja Viljandi linna arengukava aastateks 2024-2029 ning Viljandi linna eelarvestrateegia aastateks 2024-2029 eelnõu avalik väljapanek toimub 10.-30. juunini 2024.

Dokumentidega saab tutvuda Viljandi linna koduleheküljel, linnavalitsuse sekretäride juures aadressidel Linnu 2 ja Johan Laidoneri plats 5 ning Viljandi Linnaraamatukogus aadressil Tallinna 11/1.

Avaliku väljapaneku ajal on kõigil võimalus dokumentide tekstidega tutvuda ja teha omapoolseid muudatusettepanekuid. Need võib saata Viljandi linna e-posti aadressile viljandi@viljandi.ee või paberkandjal Viljandi Linnavalitsusele aadressil Linnu 2, 71020 Viljandi.

Avalik arutelu Viljandi linna arengustrateegia 2040+ ja Viljandi linna arengukava aastateks 2024–2029 ning Viljandi linna eelarvestrateegia aastateks 2024-2029 eelnõu avaliku väljapaneku tulemuste arutamiseks toimub 1. juulil 2024 algusega kell 17.00 Viljandi raekoja II korruse saalis.

Viljandi linna arengustrateegia 2040+ ja Viljandi linna arengukava aastateks 2024-2029 

Viljandi linna eelarvestrateegia aastateks 2024-2029


Info: linnaarengu peaspetsialist Reet Alev, telefon 528 6623, e-post reet.alev@viljandi.ee

Viljandi linna arengudokumentide koostamise lõppenud menetlused

Viljandi linna arengustrateegia 2035+ ja Viljandi linna arengukava aastateks 2022 - 2028 ning Viljandi linna eelarvestrateegia aastateks 2022 - 2028 menetlemise käik 2022. aastal.

Viljandi linna arengustrateegia 2035+, Viljandi linna arengukava aastateks 2022-2028 ja Viljandi linna eelarvestrateegia aastateks 2022-2028 eelnõu III lugemine toimus Viljandi Linnavolikogu 29. septembri istungil.

Viljandi linna arengustrateegia 2035+, Viljandi linna arengukava aastateks 2022-2028 III lugemise määruse eelnõu, eelnõu lisa

Viljandi linna eelarvestrateegia aastateks 2022-2028 III lugemise määruse eelnõu, eelnõu lisa 

 

Viljandi linna arengustrateegia 2035+, Viljandi linna arengukava aastateks  2022–2028  ja Viljandi linna eelarvestrateegia aastateks  2022–2028 eelnõu II lugemine toimus Viljandi Linnavolikogu 25. augusti istungil.

Viljandi linna arengustrateegia 2035+, Viljandi linna arengukava aastateks  2022–2028 II lugemise eelnõu

Viljandi linna eelarvestrateegia aastateks  2022–2028 II lugemise eelnõu

 

Viljandi linna arengustrateegia 2035+, Viljandi linna arengukava aastateks  2022–2028  ja Viljandi linna eelarvestrateegia aastateks  2022–2028 AVALIK VÄLJAPANEK toimus 27.06.2022–15.07.2022. 

Viljandi linna arengustrateegia 2035+ ja Viljandi linna arengukava aastateks 2022–2028 eelnõu

Viljandi linna eelarvestrateegia aastateks 2022–2028 eelnõu

Viljandi Linnavolikogu suunas pärast I lugemist Viljandi linna arengustrateegia 2035+, Viljandi linna arengukava aastateks 2022–2028 ja Viljandi linna eelarvestrateegia aastateks 2022–2028  avalikule väljapanekule. Avalik väljapanek toimub 27.06.2022–15.07.2022.

Avaliku väljapaneku ajal kuni 15. juulini k.a. oli kõigil võimalus dokumentide tekstidega tutvuda ja teha omapoolseid muudatusettepanekuid. 

Avalik arutelu Viljandi linna arengustrateegia 2035+, Viljandi linna arengukava aastateks 2022–2028 ja Viljandi linna eelarvestrateegia aastateks 2022–2028 avaliku väljapaneku tulemuste arutamiseks toimus 25. juulil.  

 

28. jaanuari 2022 otsusega nr 24 algatas Viljandi Linnavolikogu Viljandi linna arengustrateegia 2035+, Viljandi linna arengukava aastateks 2022-2028 ja Viljandi linna eelarvestrateegia aastateks 2022-2028 koostamise

Viljandi linna arengustrateegia 2035+ ning Viljandi linna arengukava ja eelarvestrateegia 2022-2028 koostamiseks oli 8. märtsist kuni 31. maini 2022 avatud Viljandi linna rahuloluküsitlus.

Küsitlusele vastas 250 inimest, kellest mehi oli 79 (31,6 %) ja naisi 171 (68,4 %). Vanusegruppide kaupa oli vastajaid järgmiselt: 18 ja nooremad 1 (0,4 %), 19-24- aastased 12 (4,8 %), 25-34- aastased 44 (17,6 %), 35-44- aastased 45 (18 %), 45-54- aastased 49 (19,6 %), 55-64- aastased 43 (17,2 %), 65-79- aastased 45 (18 %)   ja 80- aastased ja vanemad 11 (4,4 %). Vastajatest 201 (80,4 %) märkis enda elukohaks Viljandi linna.

Viljandi Linnavolikogu suunas pärast I lugemist Viljandi linna arengustrateegia 2035+, Viljandi linna arengukava aastateks 2022–2028 ja Viljandi linna eelarvestrateegia aastateks 2022–2028  avalikule väljapanekule. Avalik väljapanek toimus 27.06.2022 - 15.07.2022. 

Viljandi linna arengustrateegia 2030+ ja Viljandi linna arengukava aastateks 2020-2025 ning Viljandi linna eelarvestrateegia aastateks 2020-2025 menetlemis käik 2020. aastal

Viljandi Linnavolikogu 26.11.2020 määrus nr 89 Viljandi linna arengustrateegia 2030+ ja Viljandi linna arengukava aastateks 2020-2025 Määruse lisa

Viljandi Linnavolikogu 26.11.2020 määrus nr 90 Viljandi linna eelarvestrateegia aastateks 2020-2025 Määruse lisa

 

Viljandi linna arengustrateegia 2030+ ja Viljandi linna arengukava aastateks 2020-2025 ning Viljandi linna eelarvestarateegia aastateks 2020-2025 menetlemise käik

2020

28. mail 2020. aastal algatas Viljandi Linnavolikogu otsusega nr 181 Viljandi linna arengustrateegia 2030+ ja Viljandi linna arengukava aastateks 2020-2025 ning Viljandi linna eelarvestrateegia aastateks 2020-2025 ülevaatamise

7. septembril 2020 Viljandi linnavolikogu komisjonidele arutamiseks ja linnavolikogule I lugemiseks suunatud: 
EELNÕU Viljandi linna arengustrateegia 2030+ ja Viljandi linna arengukava aastateks 2020-2025 

EELNÕU Viljandi linna eelarvestrateegia 2020-2025 

Eelnõude avalik väljapanek toimus oktoobris

9. novembril 2020 Viljandi linnavolikogu komisjonidele arutamiseks ja linnavolikogule II lugemiseks suunatud:
EELNÕU Viljandi linna arengustrateegia 2030+ ja viljandi linna arengukava aastateks 2020-2025 eelnõu
EELNÕU Viljandi linna eelarvestrateegia aastateks 2020-2025 eelnõu

 

Viljandi maakonna arengustrateegia 2035+

Viljandi Linnavolikogu 31.01.2019 määrus nr 40 Viljandi maakonna arengustrateegia 2035+ 

Lisa Viljandi maakonna arengustrateegia 2035+

Lisa 1 Viljandi maakonna arengustrateegia 2035+ tegevuskava 

(Heaks kiidetud Viljandi Linnavolikogu 17.12.2020 määrusega nr 96 "Viljandi Linnavolikogu 31.01.2019 määruse nr 40 "Viljandi maakonna arengustrateegia 2035+" muudatuste heakskiitmine")

Lisa 2 Viljandimaa tervise- ja heaoluprofiil

Lisa 3 Statistiline ülevaade Viljandimaast


Viljandi maakonna arengustrateegia 2035+ menetlemise käik Viljandi linnas

2020

29.09.2020 Viljandimaa Omavalitsuste Liidu poolt korraldatud Viljandimaa arengustrateegia 2035+ ja tegevuskava ülevaatamise koosoleku protokoll koos lisadega. Protokoll.

19.10.2020 Viljandimaa Omavalitsuste Liidu poolt korraldatud Viljandimaa arengustrateegia 2035+ ja tegevuskava ülevaatamise koosoleku protokoll koos lisadega. Protokoll.

02.11.2020 saatis Viljandimaa Omavalitsuste Liit e-kirjaga 4-1.1/120 Viljandi maakonna arengustrateegia täiendatud tegevuskava volikogudes vastuvõtmiseks.

09.11.2020 Viljandi Linnavolikogu komisjonidele arutamiseks ja linnavolikogule I lugemiseks suunatud EELNÕU Viljandi Linnavolikogu 31.01.2019 määruse nr 40 „Viljandi maakonna arengustrateegia 2035+" muudatuste heakskiitmine

26.11 2020 esitas Viljandimaa Omavalitsuste Liit e-kirjaga 4-1.1/120-1  korrigeeritud Viljandi maakonna arengustrateegia 2035+ lisa 1 Viljandi maakonna arengustrateegia 2035+ tegevuskava heakskiitmiseks kõigile Viljandi maakonna linna- ja vallavolikogudele soovitusega omavalitsustel teema võtta detsembrikuu volikogu päevakorda.

30.11.2020 Viljandi Linnavolikogu komisjonidele arutamiseks ja linnavolikogule I lugemiseks suunatud EELNÕU Viljandi Linnavolikogu 31.01.2019 määruse nr 40 „Viljandi maakonna arengustrateegia 2035+" muudatuste heakskiitmine II lugemine

Viljandi maakonna arengustrateegia 2035+ Lisa 1 Viljandi maakonna arengustrateegia 2035+ tegevuskava muutmise menetlemise käik 2020. aastal Viljandi Linnavolikogu komisjonides ja linnavolikogus:

Jrk nr

Kuupäev

Number

 

Dokument

Pealkiri ja link dokumendile

1

26.11.2020

4-9/20/4000

Viljandimaa Omavalitsuste Liit

e-kiri

Maakonna arengustrateegia 2035+ tegevuskava

2

12.11.2020

1-10/20/35

Kultuurikomisjon

Protokoll

Kultuurikomisjoni koosolek 12.11.2020

3

16.11.2020

1-9/20/35

Hariduskomisjon

Protokoll

Hariduskomisjoni koosolek 16.11.2020

4

17.11.2020

1-11/20/33

Majanduskomisjon

Protokoll

Majanduskomisjoni koosolek 17.11.2020

5

18.11.2020

1-12/20/33

Revisjonikomisjon

Protokoll

Revisjonikomisjoni koosolek 18.11.2020

6

18.11.2020

1-13/20/33

Sotsiaalkomisjon

Protokoll

Sotsiaalkomisjoni koosolek 18.11.2020

7

19.11.2020

1-8/20/34

Eelarve- ja arengukomisjon

Protokoll

Eelarve- ja arengukomisjoni koosolek 19.11.2020

8

19.11.2020

1-15/20/10

Viljandi Noortevolikogu

Protokoll

Viljandi Noortevolikogu elektroonilise koosoleku protokoll 19.11.2020

9

26.11.2020

1-1/20/36

Viljandi Linnavolikogu

Protokoll

Viljandi Linnavolikogu 26.11.2020 istungi protokoll

10

03.12.2020

1-10/20/36

Kultuurikomisjon

Protokoll

Kultuurikomisjoni koosolek 03.12.2020 protokoll

11

07.12.2020

1-9/20/36

Hariduskomisjon

Protokoll

Hariduskomisjoni koosolek 07.12.2020

12

08.12.2020

1-11/20/34

Majanduskomisjon

Protokoll

Majanduskomisjoni koosolek 08.12.2020

13

08.12.2020

1-13/20/34

Sotsiaalkomisjon

Protokoll

Sotsiaalkomisjoni koosolek 08.12.2020

14

09.12.2020

1-12/20/34

Revisjonikomisjon

Protokoll

Revisjonikomisjoni koosolek 09.12.2020

15

10.12.2020

1-8/20/35

Eelarve- ja arengukomisjon

Protokoll

Eelarve- ja arengukomisjoni koosolek 10.12.2020

16

15.12.2020

1-15/20/12

Viljandi Noortevolikogu

Protokoll

Viljandi Noortevolikogu elektroonilise koosoleku protokoll 15.12.2020

17

17.12.2020

1-1/20/37

Viljandi Linnavolikogu

Protokoll

Viljandi Linnavolikogu 17.12.2020 istungi protokoll

18

17.12.2020

96

Viljandi Linnavolikogu

Määrus

Viljandi Linnavolikogu 31.01.2019 määruse nr 40

„Viljandi maakonna arengustrateegia 2035+"

muudatuste heakskiitmine

 

2018-2019

Viljandimaa Omavalitsuste Liit esitas 30. novembril Viljandi maakonna arengustrateegia 2035+ koos lisadega üle vaatamiseks kõigile Viljandi maakonna linna- ja vallavolikogudele.

04.12.2018 Viljandi Linnavolikogu komisjonidele arutamiseks ja linnavolikogule I lugemiseks suunatud EELNÕU Viljandi maakonna arengustrateegia 2035+

14.01.2019 Viljandi Linnavolikogu komisjonidele arutamiseks ja linnavolikogule II lugemiseks suunatud EELNÕU Viljandi maakonna arengustrateegia 2035+, II lugemine

Viljandi maakonna arengustrateegia 2035+ üle vaatamise menetlemise käik 2018. ja 2019. aastal Viljandi Linnavolikogu komisjonides ja linnavolikogus:

Jrk nr

Kuupäev

Number

 

Dokument

Pealkiri ja link dokumendile

1

30.11.2018

4-9/18/3648

 

Viljandimaa Omavalitsuste Liit

 e-kiri

Viljandi maakonna arengustrateegia koos lisadega

2

06.12.2018

1-10/18/14

Kultuurikomisjon

Protokoll

Kultuurikomisjoni koosolek 06.12.2018

3

10.12.2018

1-9/18/12

Hariduskomisjon

Protokoll

Hariduskomisjoni koosolek 10.12.2018

4

11.12.2018

1-11/18/12

Majanduskomisjon

Protokoll

Majanduskomisjoni koosolek 11.12.2018

5

12.12.2018

1-13/18/12

Sotsiaalkomisjon

Protokoll

Sotsiaalkomisjoni koosolek 12.12.2018

6

12.12.2018

1-12/18/12

Revisjonikomisjon

Protokoll

Revisjonikomisjoni koosolek 12.12.2018

7

13.12.2018

1-8/18/12

Eelarve- ja arengukomisjon

Protokoll

Eelarve- ja arengukomisjoni koosolek 13.12.2018

8

20.12.2018

1-1/18/15

Viljandi Linnavolikogu

Protokoll

Viljandi Linnavolikogu 20.12.2018 istungi protokoll

9

17.01.2019

1-10/19/15

Kultuurikomisjon

Protokoll

Kultuurikomisjoni koosolek 17.01.2019

10

21.01.2019

1-9/19/13

Hariduskomisjon

Protokoll

Hariduskomisjoni koosolek 21.01.2019

11

22.01.2019

1-11/19/13

Majanduskomisjon

Protokoll

Majanduskomisjoni koosolek 22.01.2019

12

23.01.2019

1-12/19/13

Revisjonikomisjon

Protokoll

Revisjonikomisjoni koosolek 23.01.2019

13

23.01.2019

1-13/19/13

Sotsiaalkomisjon

Protokoll

Sotsiaalkomisjoni koosolek 23.01.2019

14

24.01.2019

 

1-8/19/13

Eelarve- ja arengukomisjon

Protokoll

Eelarve- ja arengukomisjoni koosolek 24.01.2019

15

31.01.2019

1-1/19/16

Viljandi Linnavolikogu

Protokoll

Viljandi Linnavolikogu 31.01.2019 istungi protokoll

16

31.01.2019

40

Viljandi Linnavolikogu

Määrus

Viljandi maakonna arengustrateegia 2035+

 

Viljandi linna haljastu arengukava 2019-2030