Korterelamu-ärihoone arhitektuurivõistlus Viljandi linnas Riia mnt 99

03.04.19

Toimumiskoht:

Eesti

Võistluse algusaeg:

03.04.2019

Küsimuste esitamise tähtaeg:

16.05.2019

Võistlustööde esitamise tähtaeg:

30.05.2019 16.00

Võitjate väljakuulutamise kuupäev:

28.06.2019

Korterelamu-ärihoone arhitektuurivõistluse läbiviimine Viljandi linnas Riia mnt 99 kinnistul tuleneb Viljandi Linnavolikogu poolt kehtestatud üldplaneeringuga (Viljandi Järveotsa linnaosa üldplaneering 2007) sätestatud nõudest, et hooned tuleb projekteerida arhitektuurivõistluse võitnud töö alusel. 

Kinnistu Riia mnt 99 kuulub Viljandi linnale ning kinnistule on seatud hoonestusõigus.

Arhitektuurivõistluse eesmärk on parima arhitektuurse lahenduse saamine ja isiku(te) leidmine, kellelt võistluse korraldaja tellib pärast võistlust ehitusprojekti.

Võistlusala asub Viljandi linnas Riia mnt ääres. Vastavalt olemasolevale keskkonnale ja kehtivatele strateegilistele planeerimisdokumentidele on võistlusala ja selle naabruse näol tegemist perspektiivse elamupiirkonnaga, kus on võimalus piisava kaubanduse ja teeninduse ning ühiskondlike hoonete tekkimiseks ja tagatud avalik ruum erinevate puhkamis- ja tegevusvõimalustega.

Võistluse vorm: üheetapiline avalik arhitektuurivõistlus.

Võistluse korraldaja: OÜ Fellin Capital koostöös Viljandi Linnavalitsuse ja Eesti Arhitektide Liiduga.

Võistluse žürii:   Kalmer Kasela, omaniku esindaja, žürii esimees;
                             Helen Valk, omaniku esindaja;
                             Olav Remmelkoor, Viljandi LV peaarhitekt-arhitektuuriameti juhataja;
                             Jaak-Adam Looveer, arhitekt, EAL;
                             Tõnu Laigu, arhitekt, EAL.

Võistlusel osalemine: Võistlusel osalemise tingimused on alla laetavad lingil

http://www2.viljandi.ee/viljandi/failid/Viljandi_Riia_99_arhitektuurivoistlus.zip

Arhitektuurivõistluse kohta esitatud küsimustele vastab korraldaja. Küsimused saata üheaegselt: jaana@hendrikson.ee ja kalmer.kasela@icloud.com.

Võistlustööd sisaldavad materjalid tuleb tuua või saata posti teel Viljandi Linnavalitsuse sekretärile aadressil Johan Laidoneri plats 5, Viljandi linn.