Männimäe Maksimarketi ideekonkurss Puidu tn 2 Viljandi

20.07.20
 
Tellija ja ideekonkursi korraldaja:     Viljandi Tarbijate Ühistu, registrikood 10249309
Võistluse algusaeg:                          03.04.2020
Võistlustööde esitamise tähtaeg:     11.06.2020 kell 11:00
Võitjate väljakuulutamise kuupäev:  14.07.2020
 
Ideekonkursi eesmärk oli saada kavandatava hoone kohta mitu eskiislahendust, selgitada välja parim arhitektuurse lahenduse ideekavand ja jätkuva arendushuvi korral sõlmida ideekonkursi võitjaga võitja poolt koostatud ideekavandi alusel projekteerimistööde leping.
Männimäe Maksimarketi ideekonkursi läbiviimine Viljandi linnas Puidu tn 2 kinnistul tulenes Viljandi Linnavalitsuse poolt kehtestatud „Kinnistute Männimäe tee 30 ja kinnistu Männimäe tee detailplaneering"-us sätestatud nõudest, et hooned tuleb projekteerida arhitektuurivõistluse võitnud töö alusel.
Võistluse vorm:        üheetapiline kutsutud ideekonkurss.
Võistlusel osalejad:  • KOKO Arhitektid OÜ
                                    • Arhitektuuribüroo JVR OÜ
                                    • Dagopen OÜ
                                    • Arhitektuuribüroo Luhse ja Tuhal OÜ
Žürii esimees:
     Jaak Sulg Viljandi Tarbijate Ühistu
Žürii liikmed:
     Margus Toomla Viljandi Tarbijate Ühistu
     Priit Aule Viljandi Tarbijate Ühistu
     Olav Remmelkoor Viljandi Linnavalitsus, peaarhitekt-arhitektuuriameti juhataja, volitatud arhitekt 7
     Kalle Komissarov Volitatud arhitekt 7
     Raivo Mändmaa Volitatud arhitekt 7

24.08.2020

Ideekonkursi materjalide esitamise tähtpäevaks 12.06.2020 laekusid tööd kõigilt osalejatelt.
 
Männimäe Maksimarketi ideekonkursi žürii otsustas konsensuslikult arhitektuurivõistluse võidutöö ning 2. koha töö oma 01.07.2020 toimunud nõupidamisel.
Võitja väljakuulutamise üritust ei korraldatud.
 
I koht - Arhitektuuribüroo JVR OÜ ideekavand
 
 

Autor arhitekt Velle Kadalipp