Hotelli ja veekeskuse ideekonkurss Roo 9 Viljandi

 

Võistluse algusaeg:                              30.07.2019
Võistlustööde esitamise tähtaeg:     I etapis 05.12.2018 ja II etapis29.05.2019.
Võitjate väljakuulutamise kuupäev: 09.07.2019

Ideekonkursi eesmärk oli saada kavandatava hoone kohta mitu eskiislahendust, selgitada välja parim arhitektuurse lahenduse ideekavand ja sõlmida ideekonkursi võitjaga tema pakutud ideekavandi alusel teenuste hankeleping.
Arhitektuurivõistluse läbiviimine Viljandi linnas tulenes Tellija huvist saada kõrgetasemeline lahendus. 

Võistlusala asub Viljandi linnas, Viljandi järve ääres, Roo tn 9. Vastavalt kehtivatele planeeringutele on võistlusalal võimalus ühiskondliku hoone (spaahotelli) ehitamiseks ja erinevateks puhkamis- ja tegevusvõimalusteks.
Võistluse vorm: kaheetapiline kutsutud ideekonkurss.
Võistluse korraldaja: Aqva Hotels Osaühing koostöös Viljandi Linnavalitsusega.
Võistluse žürii:   Roman Kusma, Aqva Hotels Osaühing, žürii esimees
                             Raivo Tamm, Aqva Hotels Osaühing
                             Madis Timpson, Viljandi Linnapea
                             Olav Remmelkoor, Viljandi LV peaarhitekt-arhitektuuriameti juhataja
                             Priit Viira, Tradeunion OÜ
                             Angeelika Pärna, arhitekt.

Võistlusel osalejad:
                            aktsiaselts NORD PROJEKT
                            Kadarik Tüür Arhitektid OÜ
                            KAOS Arhitektid OÜ
                            OÜ ARS PROJEKT
                            KOKO arhitektid OÜ

Hotelli ja veekeskuse ideekonkursi võidutöö

 

Hotelli ja veekeskuse ideekonkursi võitis KOKO Arhitektid.