Korterelamu-ärihoone arhitektuurivõistlus Viljandi linnas Riia mnt 99

Võistluse algusaeg:                              03.04.2019
Võistlustööde esitamise tähtaeg:     16.05.2019
Võitjate väljakuulutamise kuupäev: 30.05.2019

Arhitektuurivõistluse eesmärk oli parima arhitektuurse lahenduse saamine ja isiku(te) leidmine, kellelt võistluse korraldaja tellib pärast võistlust ehitusprojekti.Kinnistu Riia mnt 99 kuulub Viljandi linnale ning kinnistule on seatud hoonestusõigus.Korterelamu-ärihoone arhitektuurivõistluse läbiviimine Viljandi linnas Riia mnt 99 kinnistul tulenes Viljandi Linnavolikogu poolt kehtestatud Viljandi Järveotsa linnaosa üldplaneeringuga sätestatud nõudest, et hooned tuleb projekteerida arhitektuurivõistluse võitnud töö alusel. 

Võistlusala asub Viljandi linnas Riia mnt ääres. Vastavalt olemasolevale keskkonnale ja kehtivatele strateegilistele planeerimisdokumentidele on võistlusala ja selle naabruse näol tegemist perspektiivse elamupiirkonnaga, kus on võimalus piisava kaubanduse ja teeninduse ning ühiskondlike hoonete tekkimiseks ja tagatud avalik ruum erinevate puhkamis- ja tegevusvõimalustega.
Võistluse vorm: üheetapiline avalik arhitektuurivõistlus.
Võistluse korraldaja: OÜ Fellin Capital koostöös Viljandi Linnavalitsuse ja Eesti Arhitektide Liiduga.
Võistluse žürii:   Kalmer Kasela, omaniku esindaja, žürii esimees;
                             Helen Valk, omaniku esindaja;
                             Olav Remmelkoor, Viljandi LV peaarhitekt-arhitektuuriameti juhataja;
                             Jaak-Adam Looveer, arhitekt, EAL;
                             Tõnu Laigu, arhitekt, EAL.

Viljandi linnas Riia mnt 99 kinnistu korterelamu-ärihoone arhitektuurivõistluse tulemused

 

Viljandi linnas Riia mnt 99 kinnistu korterelamu-ärihoone arhitektuurivõistluse žürii otsustas arhitektuurivõistluse võidutöö ning 2. ja 3. koha tööd konsensuslikult oma 04.06.2019 toimunud koosolekul.

Võitja väljakuulutamine toimus neljapäeval, 04.07 kell 14:00 Sakala keskuses (Tallinna tn 5, Viljandi). Osalesid 1. koha töö autorid. Avati auhinnatud tööde nimekaartid.

I koht VÄRAV

Autorid Kaspar Stroom, Martin Niglas, Hanna-Loore Õunpuu, Ede Laidro, Taniel Paju, Martin Daubaris, Maryna Makovkikna
(Raadius Arhitektid OÜ)

 

II koht ALFA

Autorid Helen Tikka, Kristina Sepp, Nele Soobik
(MIHO OÜ)

 

III koht RÜTMID

Autorid Ott Alver, Alvin Järving, Mari Rass, Andreas Krigoltoi, Jõnn Sooniste
(Arhitekt Must OÜ)

Viljandi linnas Riia mnt 99 kinnistu korterelamu-ärihoone arhitektuurivõistluse tööd on üle antud säilitamiseks linnavalitsuse arhiivi.