Valveteenused eakatele

24.11.22

 

Kirjeldus

Eakatele, kes elavad kodus ja soovivad isikliku turvalisuse tagamiseks igapäevast valveteenust, pakutakse vabaturul erinevaid teenuseid (Viljandi Linnavalitsus ei vastuta vabaturul pakutavate teenuste kvaliteedi eest):

Teenuste tellimiseks tuleb eakas ise või tema lähedased pöörduma otse teenusepakkuja poole. Kui eakal puuduvad lähedased, kes saaksid teda teenuse tellimisel abistada, siis tuleb pöörduda Viljandi Linnavalitsuse sotsiaalameti poole. 

 

Kui eakas ei soovi igapäevast valveteenust tellida, kuid vajab kodustes toimetustes või asutustes asjaajamisel abi jms, siis on võimalik tellida Viljandi Päevakeskusest koduteenuseid.

Teenuse kestvus ja maksumus

Oleneb abivajadusest ja teenuseosutajaga sõlmitud lepingust.

Kontaktisik

Teenuse tellimiseks tuleb pöörduda vastava teenuse pakkuja poole:

 

või koduteenuste saamiseks Viljandi Päevakeskuse poole.

 

Kui eakas ise ei suuda teenust tellida ja tal puuduvad lähedased, kes saaksid teenuse tellimisel eakat aidata, siis tuleb pöörduda sotsiaalameti poole, kes saab teenuse tellimisel ja teenuste kohta info jagamisel abiks olla:

 

Silvi Reimann

puuetega inimeste hoolekande spetsialist

E-post: silja.simon@viljandi.ee

Telefon: 435 4745; 5333 3227