11.01.21

Viljandi jäätmejaama projekteerimine ja autokaalu ostmine

Projekt nr RE.3.01.20-0725

Abikõlbulik periood 04.08.2020-31.03.2021

Toetus 119 990 €

Koostatakse Viljandi jäätmejaama rekonstrueerimise põhiprojekt, mille alusel on võimalik viia läbi rekonstrueerimistöid ja kaasajastada Viljandi jäätmejaam ning ostetakse jäätmejaama uus autokaal.

Projekti toetatakse maakondade arengustrateegia elluviimise toetusmeetmest.

Toimetaja: REET ALEV
11.01.21

Kaasava hariduse põhimõtete rakendamine Viljandi linna üldhariduskoolides

Projekt nr 2014-2020.1.04.19-0220

Projekti periood 01.07.2020-30.06.2021

Toetuse summa 151 902,00 €

Projektiga suurendatakse üldhariduskoolide valmisolekut kaasava hariduse põhimõtete rakendamiseks ning luuakse Viljandi linna kahes üldhariduskoolis juurde tingimusi ja võimalusi haridusliku erivajadusega õpilastele õppima asumiseks elukohajärgse üldhariduskooli tavaklassi.

Viljandi Kesklinna Kooli õppehoones C. R. Jakobsoni 42A rekonstrueeritakse ruumid väikeklassidele ja Viljandi Jakobsoni Koolile hangitakse kaasava hariduse põhimõtete rakendamiseks vajalikku sisustust.

Projekti toetatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest

 

Toimetaja: REET ALEV
11.01.21

Viljandi linnakeskuse avaliku ruumi kaasajastamine

Projekt nr 2014-2020.5.04.18-0304

Abikõlbulik periood 01.08.2019-30.06.2021

Toetus maksimaalselt 2 720 136,85 €

Projekti eesmärk on kujundada keskväljakust just Viljandile omane visiitkaart ning muuta Viljandi kesklinn atraktiivseks ja väärtuslikuks keskkonnaks ettevõtjate, linna- ja maakonna elanike ning külastajate jaoks.

Projekti tulemusnäitajateks on:
  •Projektiga seotud kaudsete lisandunud töökohtade arv üks aasta pärast projekti lõppu on 9 ning kolm aastat pärast projekti lõppu on 33;
  •Projektiga seotud mitterahalist abi saavate ettevõtete arv on projekti lõppedes 75.

Ehitustööde läbiviimise aeg 01.04.2020-15.11.2020 (haljastustööd osaliselt 2021 kevadel)

Projekti toetatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest

 

Toimetaja: REET ALEV
11.01.21

Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine Viljandi linnas II etapp

Projekt nr 2014-2020.2.05.19-0181

Abikõlbulik periood 01.07.2019-30.06.2021

Toetus maksimaalselt 111 073 €

Projekti eesmärgiks on tagada puudega isiku, kellel on puudest tingituna raskusi eluruumis liikumise, endaga toimetuleku või suhtlemisega, võimalikult iseseisev või võimalikult vähest kõrvalabi vajav turvaline toimetulek oma eluruumis, sellesse sisenemisel ja sealt väljumisel.

Projekti raames kohandatakse Viljandi linnas 29 puudega inimese eluruumid vastavalt puudest tulenevale vajadusele ning seetõttu paraneb nende iseseisev toimetulek ja väheneb omaste hoolduskoormus.

Projekti toetatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest

14

-
 

 

Toimetaja: REET ALEV
11.01.21

Viljandi Lossipargis asuva Mõttetarga pargi puude hooldus

Tööde teostamise aeg:  september 2021

Toetus 7 144 eurot

Projekti raames teostatakse Viljandi Lossipargi Mõttetarga pargi puude hooldustööd. 

Projekti rahastab Keskkonnainvesteerigute Keskus.

Toimetaja: REET ALEV
11.01.21

Võõrliigi verev lemmmalts (Impatiens glandulifera) tõrjumine

Tööde teostamise aeg:  juuli 2020 – okt 2021

Toetus 23 040 eurot

Projekti eesmärgiks on võõrliigi verev lemmmalts tõrjumine ca 4 hektari suurusel alal Viljandi linnas Mustla maantee ja Viljandi järve vahelisel alal. 

Projekti rahastab Keskkonnainvesteerigute Keskus.

 

Toimetaja: REET ALEV
11.01.21

Viljandi Lossipargi hoolduskava koostamine

Tööde teostamise aeg:  oktoober 2020 – november 2021

Toetus 5 760 eurot

Projekti raames koostatakse Viljandi Lossipargi hoolduskava 2022-2030. 

Projekti rahastab Keskkonnainvesteerigute Keskus.

Toimetaja: REET ALEV
11.01.21

Inimesekeskse hoolekande- ja tervishoiusüsteemi koordinatsioonimudeli rakendamine

Projekti periood 01.09.2020-31.12.2021

Toetus 45 460 €

Ühistaotlejad Viljandi Linnavalitsus, Viljandi Vallavalitsus, SA Viljandi Haigla, Helve Kansi OÜ, Osaühing Mustla Perearstikeskus, Marje Metsur-Benzel OÜ, Osaühing Perekeskus ja OÜ Peremeedik

 

Toimetaja: REET ALEV
16.07.21

Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine Viljandi linnas III etapp

Projekti nr 2014-2020.2.05.20-0278

Projekti periood 25.08.2020 - 31.12.2021

Toetuse summa  29 853,60 eurot

Projekti raames kohandatakse 8 puudega inimese eluruumid vastavalt puudest tulenevale vajadusele ning seetõttu paraneb nende iseseisev toimetulek ja väheneb omaste hoolduskoormus.

Projekti toetatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest

Toimetaja: REET ALEV
18.01.21

Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine Viljandi linnas IV etapp 

Projekt nr 2014-2020.2.05.20-0355

Abikõlbulik periood 01.01.2021-30.11.2022

Toetus maksimaalselt 31 138,39 €

Projekti eesmärgiks on tagada puudega isiku, kellel on puudest tingituna raskusi eluruumis liikumise, endaga toimetuleku või suhtlemisega, võimalikult iseseisev või võimalikult vähest kõrvalabi vajav turvaline toimetulek oma eluruumis, sellesse sisenemisel ja sealt väljumisel.

Projekti raames kohandatakse Viljandi linnas 9 puudega inimese eluruumid vastavalt puudest tulenevale vajadusele ning seetõttu paraneb nende iseseisev toimetulek ja väheneb omaste hoolduskoormus.

Projekti toetatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.

Toimetaja: REET ALEV