Ühistransport

Sõiduplaanid: www.peatus.ee
Ühistranspordikeskus: transport.viljandimaa.ee

Alates 22. jaanuarist kehtivad Viljandimaa bussides uued sõidupiletite hinnad ja soodustused

Piletite hinnad sõitjatele vanuses 20-62 aastat (nimetatud vanused kaasa arvatud) 

1 korra pilet (elektrooniline pilet, kehtib 1,5 tundi) - 1,5 eurot

1 päeva pilet (elektrooniline pilet) - 4,5 eurot

30 päeva pilet (elektrooniline pilet) - 25 eurot

1 korra pilet ostes bussijuhilt (kehtib sõidu lõpuni) - 2 eurot

Viljandi bussiliini nr 7 sõidupileti, päevapileti ja perioodipileti hinnad rakenduvad alates 12.02.2024. Senikaua on liinil nr 7 võimalik kõigil tasuta sõita.  

E-piletit saab osta ja sõidukaarti isikustada internetis aadressil https://maakonnad.pilet.ee, Selveris, R-Kioskis ja Viljandi postkontoris. Sõidukaarti müüvad ka bussijuhid (2 eurot).

Sõidukaardi isikustamisel ja internetist e-pileti ostmisel pakuvad abi kõik Viljandimaa raamatukogud.

Pileti kehtivus

Sõidukaart tuleb valideerida igal ühissõidukisse sisenemisel. Bussijuhilt ostetud paberpilet tuleb hoida alles reisi lõpuni.

Tasuta sõidu õigus

Tasuta sõiduõiguse saamiseks peab soodustatud isik kasutama isikustatud sõidukaarti ja kandma kaasas isikut tõendavat dokumenti.

Tasuta saavad sõita Viljandimaa bussides:

  • Isikud vanuses kuni 19 aastat ja isikud alates 63. aastast (nimetatud aastad kaasa arvatud).

  • Keskmise, raske ja sügava puudega isikud.

  • Osalise või puuduva töövõimega isikud. Sügava puudega isiku saatja, kui saatja siseneb bussi koos sügava puudega isikuga.

  • Raske liikumis- või nägemispuudega isiku saatja, kui saatja siseneb bussi koos raske liikumis- või nägemispuudega isikuga.

  • Puudega lapse, kes ei ole saanud 7 aastaseks, saatja, kui saatja siseneb bussi koos puudega lapsega, kes ei ole saanud 7 aastaseks.

  • Ukraina sõjapõgenik.

Sõidu registreerimisel maaliinidel peab reisija teatama bussijuhile sihtpeatuse.  Linnalähiliinidel (nr 2, 3, 6, 7, 8, 9, ja 10) ei pea juhti sihtpeatusest teavitama.


Nõudeliinid ja  liini osad maaliinidel

Nõudepeatuste teenindamine toimub tellimuse alusel. Kui soovid sõita tavapeatusest nõudepeatusesse, siis anna oma sõidusoovist bussijuhile teada bussi sisenedes. Kui soovid siseneda nõudepeatusest, siis esita tellimus vedaja infotelefonile hiljemalt sõidule eelneva päeva kella 18:00-ks. Nõudepeatusele saad tellimuse esitada ainult sõiduplaanis ette antud päevade ja kellaaegade kohta.


Invatõstukiga varustatud maaliinibussi tellimine

Vedajal on võimalus kasutada kahte invatõstukiga varustatud bussi. Vedaja suunab nimetatud busse maaliinildele tellimuse alusel, mis on esitatud infotelefoni kaudu vähemalt 48 tundi enne bussi väljumist.

Viljandi linnas ja selle lähedal sõitvad bussid  (nr 2, 2A, 6, 7,  8, 9, ja 10) on madalapõhjalised ja omavad külgkallutusega fiunktsiooni.

 

Tellimuse esitamiseks

  • helista Atko Bussiliinid AS infotelefonile 43 40 089;

  • ütle oma nimi ja kontakttelefon;

  • tellimuse kuupäev, liini nr, peatuse nimi ja sõiduplaanijärgne aeg;

  • tellimusest loobumiseks helista samale numbrile ja tühista tellimus.


Teenuse osutaja: Atko Bussiliinid AS
Info ja bussi unustatud asjad: 434 0089
Infotelefoni tööaeg: 8:00 – 18:00
E-post: viljandi@atko.ee